آموزش ویژگی های CSS3 به زبان ساده

رتبه: 0 ار 0 رای sssss
سی اس اس
نویسنده: میلاد حیدری زمان مطالعه 13 دقیقه
Banner Image

بخش زیر مرور کوتاهی از ویژگی های CSS3 است.

ویژگی های CSS3 براساس حروف الفبا

در این بخش یک لیست کامل از ویژگی های استاندارد متعلق به آخرین مشخصات CSS3 آمده است. همه ویژگی ها به چندین دسته گروه بندی می شوند.

ویژگی های انیمیشن

توضیحات ویژگی
انیمیشن های مبتنی بر keyframe را مشخص می کند. animation
زمان شروع انیمیشن را مشخص می کند. animation-delay
مشخص می کند که آیا انیمیشن باید در چرخه های متناوب اجرا شود یا خیر. animation-direction
مدت زمانی (تعداد ثانیه یا میلی ثانیه) یک چرخه کامل انیمیشن را باید مشخص می کند. animation-duration
تعیین می کند که چگونه یک انیمیشن CSS باید سبک ها را قبل و بعد از اجرای هدف مورد نظر خود اعمال کند. animation-fill-mode
تعداد دفعات اجرای چرخه انیمیشن را قبل از توقف مشخص می کند. animation-iteration-count
نام انیمیشن های تعریف شده @keyframes را که باید روی عنصر انتخاب شده اعمال شود، مشخص می کند. animation-name
مشخص می کند که انیمیشن در حال اجرا است یا متوقف شده است. animation-play-state
مشخص می کند که چگونه یک انیمیشن باید در طی مدت زمان هر چرخه پیش برود. animation-timing-function

ویژگی های پس زمینه

توضیحات ویژگی
انواع ویژگی های پس زمینه را در یک اعلان تعریف می کند. background
مشخص می کند که آیا تصویر پس زمینه در محدوده نمایش ثابت باشد یا قابل پیمایش شود. background-attachment
ناحیه رنگ آمیزی پس زمینه را مشخص می کند. background-clip
رنگ پس زمینه یک عنصر را تعیین می کند. background-color
تصویر پس زمینه برای یک عنصر تعریف می کند. background-image
ناحیه موقعیت تصویر در پس زمینه را مشخص می کند. background-origin
محل شروع تصویر در پس زمینه را تعریف می کند. background-position
مشخص می کند که آیا و یا چگونه تصویر پس زمینه تکرار شود. background-repeat
اندازه تصاویر پس زمینه را مشخص می کند. background-size

ویژگی های حاشیه

توضیحات ویژگی
میزان ضخامت، سبک و رنگ هر چهار طرف حاشیه یک عنصر را تنظیم می کند. border
میزان ضخامت، سبک و رنگ حاشیه پایین یک عنصر را تنظیم می کند. border-bottom
رنگ حاشیه پایین یک عنصر را تنظیم می کند. border-bottom-color
شکل گوشه حاشیه پایین سمت چپ یک عنصر را تعیین می کند. border-bottom-left-radius
شکل گوشه حاشیه پایین سمت راست یک عنصر را تعیین می کند. border-bottom-right-radius
سبک حاشیه پایین یک عنصر را تنظیم می کند. border-bottom-style
میزان ضخامت حاشیه پایین یک عنصر را تنظیم می کند. border-bottom-width
رنگ حاشیه را برای هر چهار طرف یک عنصر تنظیم می کند. border-color
شیوه استفاده از یک تصویر را به جای سبک های حاشیه مشخص می کند. border-image
مقدار ناحیه ای از تصویر حاشیه که فراتر از کادر حاشیه گسترش می یابد، مشخص می کند. border-image-outset
مشخص می کند که آیا حاشیه باید تکرار شود، کامل باشد یا کشیده شود. border-image-repeat
فاصله های رو به داخل حاشیه تصویری را مشخص می کند. border-image-slice
مکان تصویری را که باید به عنوان حاشیه استفاده شود، مشخص می کند. border-image-source
میزان ضخامت حاشیه تصویر را مشخص می کند. border-image-width
میزان ضخامت، سبک و رنگ حاشیه سمت چپ یک عنصر را تنظیم می کند. border-left
رنگ حاشیه سمت چپ عنصر را تنظیم می کند. border-left-color
سبک حاشیه سمت چپ عنصر را تنظیم می کند. border-left-style
میزان ضخامت حاشیه سمت چپ عنصر را تعیین می کند. border-left-width
شکل گوشه های حاشیه یک عنصر را تعیین می کند. border-radius
میزان ضخامت، سبک و رنگ حاشیه سمت راست یک عنصر را تنظیم می کند.. border-right
رنگ حاشیه سمت راست عنصر را تنظیم می کند. border-right-color
سبک حاشیه سمت راست عنصر را تنظیم می کند. border-right-style
میزان ضخامت حاشیه سمت راست عنصر را تعیین می کند. border-right-width
سبک حاشیه را برای هر چهار طرف یک عنصر تنظیم می کند. border-style
میزان ضخامت، سبک و رنگ حاشیه بالای یک عنصر را تنظیم می کند. border-top
رنگ حاشیه بالای عنصر را تنظیم می کند. border-top-color
شکل گوشه حاشیه بالا سمت چپ یک عنصر را تعریف می کند. border-top-left-radius
شکل گوشه حاشیه بالا سمت راست یک عنصر را تعریف می کند. border-top-right-radius
سبک حاشیه بالای یک عنصر را تنظیم می کند. border-top-style
میزان ضخامت حاشیه بالای یک عنصر را تنظیم می کند. border-top-width
میزان ضخامت را برای هر چهار طرف یک عنصر تنظیم می کند. border-width

ویژگی های رنگ

توضیحات ویژگی
رنگ متن عنصر را مشخص می کند. color
میزان شفافیت یک عنصر را مشخص می کند. opacity

ویژگی های ابعاد

توضیحات ویژگی
اندازه ارتفاع یک عنصر را مشخص می کند. height
حداکثر اندازه ارتفاع یک عنصر را مشخص می کند. max-height
حداکثر عرض یک عنصر را مشخص می کند. max-width
حداقل اندازه ارتفاع یک عنصر را مشخص می کند. min-height
حداقل عرض یک عنصر را مشخص می کند. min-width
میزان عرض یک عنصر را مشخص می کند. width

ویژگی های محتوای تولید شده

توضیحات ویژگی
محتوای تولید شده را درج می کند. content
علامت های نقل قول را برای نقل قول های جاسازی شده در متن تعیین می کند. quotes
یک یا چند شمارنده را ریست می کند. counter-reset
مقادیر یک یا چند شمارنده را افزایش می دهد. counter-increment

طرح جعبه flex

توضیحات ویژگی
تراز موارد نگهدارنده فلکس را در نگهدارنده فلکس (flex) مشخص می کند. align-content
تراز پیش فرض را برای موارد درون نگهدارنده فلکس مشخص می کند. align-items
تراز موارد انتخاب شده در نگهدارنده فلکس را مشخص می کند. align-self
مؤلفه های طول مورد انعطاف پذیر را مشخص می کند. flex
اندازه اصلی مورد فلکس را مشخص می کند. flex-basis
جهت موارد فلکس را مشخص می کند. flex-direction
ویژگی کوتاه شده برای ویژگی های flex-direction  و  flex-wrapاست. flex-flow
نحوه رشد مورد فلکس را نسبت به سایر موارد موجود در نگهدارنده فلکس مشخص می کند. flex-grow
شیوه کوچک شدن مورد فلکس را نسبت به سایر موارد داخل نگهدارنده فلکس مشخص می کند. flex-shrink
مشخص می کند که آیا موارد فلکس باید در خط جاری شکسته شوند یا خیر. flex-wrap
مشخص می کند که چگونه موارد فلکس نسبت به محور اصلی نگهدارنده فلکس بعد از هرگونه طول انعطاف پذیری تراز شوند و maginها به صورت خودکار درست شوند. justify-content
ترتیب نمایش آیتم های فلکس را در نگهدارنده فلکس نشان می دهد. order

ویژگی های قلم

توضیحات ویژگی
انواع ویژگی های فونت (یا قلم) را در یک اعلان تعریف می کند. font
لیستی از قلم ها را برای عنصر تعریف می کند. font-family
اندازه قلم متن را تعیین می کند. font-size
خوانایی متن را هنگامی که فونت انتخاب شده در دسترس نباشد، حفظ می کند. font-size-adjust
یک فرم نرمال، کشیده تر یا باریک تر از قلم را انتخاب می کند. font-stretch
سبک قلم متن را تعین می کند. font-style
نوع حروف قلم را مشخص می کند. font-variant
وزن قلم متن را مشخص کنید. font-weight

ویژگی ها لیست

توضیحات ویژگی
سبک نمایش را برای لیست و عناصر لیست تعریف می کند. list-style
تصویر مورد استفاده را برای نشانگر آیتم لیست مشخص می کند. list-style-image
موقعیت نشانگر آیتم لیست را مشخص می کند. list-style-position
سبک نشانگر را برای آیتم لیست مشخص می کند. list-style-type

ویژگی های margin

توضیحات ویژگی
فاصله بیرونی را برای هر چهار طرف عنصر تنظیم می کند. margin
فاصله بیرونی سمت پایین عنصر را تنظیم می کند. margin-bottom
فاصله بیرونی سمت چپ عنصر را تنظیم می کند. margin-left
فاصله بیرونی سمت راست عنصر را تنظیم می کند. margin-right
فاصله بیرونی بالای عنصر را تنظیم می کند. margin-top

ویژگی های طراحی چند ستونه

توضیحات ویژگی
تعداد ستون ها را در یک عنصر چند ستونه مشخص می کند. column-count
شیوه پر کردن ستون ها را مشخص می کند. column-fill
فاصله بین ستون ها را در یک عنصر چند ستونه مشخص می کند. column-gap
یک “قانون” یا خط صاف بین هر ستون در یک عنصر چند ستونه ترسیم می کند. column-rule
رنگ خطوط کشیده شده بین ستون ها را در یک طرح چند ستونه مشخص می کند. column-rule-color
سبک خط کشیده شده بین ستون ها را در یک طرح چند ستونه مشخص می کند. column-rule-style
میزان ضخامت خط کشیده شده بین ستون ها را در یک طرح چند ستونه مشخص می کند. column-rule-width
تعداد ستون های تحت پوشش یک عنصر را در طرح چند ستونه مشخص می کند. column-span
میزان ضخامت بهینه ستون ها را در یک عنصر چند ستونه مشخص می کند. column-width
ویژگی کوتاه شده برای تنظیم ویژگی های column-width و  column-countاست. columns

ویژگی های outline

توضیحات ویژگی
میزان ضخامت، سبک و رنگ هر چهار طرف خط بیرونی یک عنصر را تنظیم می کند. outline
رنگ خط بیرونی را تعیین می کند. outline-color
فاصله بین یک خط بیرونی و لبه حاشیه یک عنصر را تنظیم کنید. outline-offset
برای خط بیرونی سبک تعیین می کند. outline-style
ضخامت خط بیرونی را تنظیم می کند. outline-width

ویژگی های padding

توضیحات ویژگی
فاصله محتوا تا حاشیه (فاصله درونی) را برای هر چهار طرف عنصر تنظیم می کند. padding
فاصله محتوا تا حاشیه (فاصله درونی) را برای سمت پایین یک عنصر تنظیم می کند. padding-bottom
فاصله محتوا تا حاشیه (فاصله درونی) را برای سمت چپ یک عنصر تنظیم می کند. padding-left
فاصله محتوا تا حاشیه (فاصله درونی) را برای سمت راست یک عنصر تنظیم می کند. padding-right
فاصله محتوا تا حاشیه (فاصله درونی) را برای بالای یک عنصر تنظیم می کند. padding-top

ویژگی های چاپ

توضیحات ویژگی
پس از عنصر، یک سکشن (بخش) جدید ایجاد می کند. page-break-after
قبل از عنصر، یک سکشن (بخش) ایجاد می کند. page-break-before
یک سکشن (بخش) جدید در درون عنصر ایجاد می کند. page-break-inside

ویژگی های جدول

توضیحات ویژگی
تعیین می کند که حاشیه خانه های جدول با هم یکی شوند یا از هم جدا باشند. border-collapse
فاصله بین حاشیه های خانه های مجاور را در جدول تنظیم می کند. border-spacing
موقعیت عنوان جدول را مشخص می کند. caption-side
حاشیه ها و پس زمینه خانه های خالی جدول را ظاهر یا پنهان می کند. empty-cells
الگوریتم طراحی جدول را مشخص می کند. table-layout

ویژگی های متن

توضیحات ویژگی
جهت متن یا جهت نوشته را تعیین کنید. direction
طول کاراکتر تب (tab) را مشخص می کند. tab-size
تراز افقی محتوای متنی را تنظیم می کند. text-align
زمانی که مقدار ویژگیtext-align  روی  justifyتنظیم شده باشد، نحوه تراز آخرین خط بلوک یا خط قبل از خط شکسته شده را مشخص می کند. text-align-last
تزئین خط اضافه شده به متن را مشخص می کند. text-decoration
رنگ خطی که با ویژگی text-decoration-line به متن اضافه شده را مشخص می کند. text-decoration-color
مشخص می کند که چه نوع آرایش برای خط به عنصر اضافه شود. text-decoration-line
سبک خطوط تعیین شده با ویژگی text-decoration-line را مشخص می کند. text-decoration-style
خط اول متن را تورفته نشان می دهد. text-indent
روشjustify را هنگام تنظیم مقدار ویژگی text-align رویjustify مشخص می کند. text-justify
شیوه نمایش محتوای متن سرریز شده از نگهدارنده بلوک را مشخص می کند. text-overflow
یک یا چند سایه به محتوای متن یک عنصر اعمال می کند. text-shadow
شیوه نمایش حروف متن را تغییر می دهد. text-transform
ارتفاع بین خطوط متن را تنظیم می کند. line-height
موقعیت عمودی یک عنصر را نسبت به خط پایه متن فعلی تنظیم می کند. vertical-align
فاصله اضافی بین حروف را تنظیم می کند. letter-spacing
فاصله بین کلمات را تنظیم می کند. word-spacing
شیوه استفاده از فضای خالی در داخل عنصر را کنترل می کند. white-space
نحوه شکست خطوط درون کلمات را مشخص می کند. word-break
مشخص می کند که هنگام سرریز شدن محتویات از محدوده نگهدارنده آن، کلمات شکسته شوند یا خیر. word-wrap

ویژگی های تبدیل

توضیحات ویژگی
مشخص می کند که آیا “پشت” یک عنصر تبدیل شده هنگام مشاهده کاربر قابل مشاهده باشد یا خیر. backface-visibility
دور نمایی تعریف می کند که از آن همه عناصر فرزند شی قابل مشاهده هستند. perspective
مبدأ (نقطه شروع برای فضای سه بعدی) را برای ویژگی perspective تعریف می کند. perspective-origin
تبدیل دو بعدی یا سه بعدی را به یک عنصر اعمال می کند. transform
مکان تبدیل را برای یک عنصر تعریف می کند. transform-origin
نحوه نمایش عناصر تو در تو را در فضای سه بعدی مشخص می کند. transform-style

ویژگی های انتقال یا گذر

توضیحات ویژگی
انتقال بین دو حالت یک عنصر را تعریف می کند. transition
زمان شروع افکت گذر را مشخص می کند. transition-delay
مدت زمان (تعداد ثانیه یا میلی ثانیه) تکمیل یک افکت گذر را مشخص می کند. transition-duration
نام ویژگی هایی از CSS را مشخص می کند که افکت گذر روی آن ها اعمال می شود. transition-property
منحنی سرعت افکت گذر را مشخص می کند. transition-timing-function

ویژگی های قالب بندی تصویری

توضیحات ویژگی
نحوه نمایش یک عنصر روی صفحه نمایش مشخص می کند. display
شیوه موقعیت دهی یک عنصر را مشخص می کند. position
مکان لبه بالایی عنصر موقعیت دهی شده را مشخص می کند. top
مکان لبه سمت راست عنصر موقعیت دهی شده را مشخص می کند. right
مکان لبه پایین عنصر موقعیت دهی شده را مشخص می کند. bottom
مکان لبه سمت چپ عنصر موقعیت دهی شده را مشخص می کند. left
مشخص می کند یک جعبه شناور باشد یا خیر. float
وضعیت جایگیری عنصر را در ارتباط با عناصر شناور مشخص می کند. clear
ترتیب لایه بندی یا انباشت عناصر موقعیت دهی شده را مشخص می کند. z-index
شیوه برخورد با محتوای سرریز شده از جعبه عنصر را مشخص می کند. overflow
نحوه مدیریت محتوای سرریز شده از ناحیه عرضی محتوای عنصر را مشخص می کند. overflow-x
نحوه مدیریت محتوای سرریز شده از ناحیه طولی محتوای عنصر را مشخص می کند. overflow-y
مشخص می کند که آیا امکان تغییر اندازه یک عنصر توسط کاربر هست یا نه. resize
ناحیه برش را تعریف می کند. clip
تعیین می کند که عنصر قابل مشاهده باشد یا پنهان. visibility
نوع مکان نما را مشخص کنید. cursor
یک یا چند سایه را به جعبه عنصر اعمال می کند. box-shadow
مدل جعبه ای CSS پیش فرض را تغییر می دهد. box-sizing

 

برچسب : سی اس اس
profile name
میلاد حیدری

بخندید کتاب بخونید و خوب باشید تا جامعه مون به آرامش برسه. لطفا ! هر سوالی دارید در بخش نظرات مطرح کنید. ما یا سایر هموطنان عزیز پاسخ خواهیم داد. برای کمک به سایت ما و گسترش آموزش در بین هموطنان، در سایتها، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی لینک سایت ما را درج کنید.

مطالب پیشنهادی برای شما

محصولات مرتبط

مشاهده همه

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

0 نظر درباره «آموزش ویژگی های CSS3 به زبان ساده»

    هنوز نظری برای این بخش ثبت نشده است
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید