explore_out_descripts

آموزش کامل و تصویری آمار توصیفی در نرم افزار Spss

اساطیر زبان

در ادامه سری آموزش های ساده و جذاب SPSS به سراغ آموزش کامل آمار توصیفی در این نرم افزار می رویم. این آموزش به شما نحوه استفاده از SPSS نسخه ۲۰۱۷ را برای تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی و آمار توصیفی نشان می دهد. شما برای ایجاد نمودار ستونی ،توزیع فراوانی ، کشیدن ساقه و برگ ، رسم کردن نمودارجعبه ای ، محاسبه استاندارد معیارهای گرایش مرکزی( میانگین، میانه و مد )، محاسبه استاندارد معیارهای پراکندگی(دامنه، فاصله بین چارک اول و سوم، انحراف مفیار، واریانس) و محاسبه معیارهای منحنی توزیع و ناهموار از SPSS استفاده خواهید کرد.

ویدیوی آموزشی

این ویدیو توضیحی کلی در ارتباط با آمار توصیفی spss ارائه می کند که بهتر است قبل از مطالعه بقیه پست، آن را تماشا کنید:

 


اس پی اس اس (مقاله و پرسشنامه آماری هم تگ بخوره)

توی این پک فوق العاده،اس پی اس اس  رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بدون هیچ کلاسی، بهترین مقالات رو بنویس، خفن ترین تحلیل های آماری رو انجام بده یا اصلا حسابی پول در بیار! 


 

 

دانلود ویدیو 

ویدیو توسط همکار عزیزم جناب موذن تهیه شده است.

دستور بسامد ها

دستور بسامد ها (تناوبها)می تواند برای تعیین چارک ها ،درصدها،شاخصهای مرکزی( میانگین، میانه و مد )،اندازه گیری پراکندگی(دامنه ،انحراف معیار، واریانس، حداقل و حداکثر( معیارهای منحنی توزیع و ناهمواریها ، و ایجاد نمودار ستونی ها مورد استفاده قرار گیرد. این فرمان در Analyze یافت می شود| آمار توصیفی| تناوب ها (این مختصرنویسی برای کلیک کردن بر روی آیتم های منو تجزیه و تحلیل در بالای پنجره است و سپس کلیک بر روی آمار توصیفی از منوی کشویی و فرکانس (تناوب)ها از منوی pop up)

http://academic.udayton.edu/gregelvers/psy216/spss/images/stat_sum_freq.gif

کادر محاوره ای فرکانس ها ظاهر خواهد شد:

http://academic.udayton.edu/gregelvers/psy216/spss/images/freq.gif

متغیرهایی را که میخواهید تجزیه و تحلیل کنید با کلیک بر روی آن در کادر چپ از کادر محاوره فرکانسها انتخاب کنید. سپس بر روی دکمه فلش کلیک کنید تا متغیر را به قسمت متغیرها منتقل کنید:

http://academic.udayton.edu/gregelvers/psy216/spss/images/freq_var_selected.gif

اگر می خواهید یک توزیع تناوبی داشته باشید اطمینان حاصل کنید که “نمایش جداول تناوبی نمایش داده شود با کلیک روی دکمه آمار،مشخص کنید که کدام آمار را می خواهید انجام دهید. کادر محاوره ای(= آمار) Statistics ظاهر خواهد شد:

http://academic.udayton.edu/gregelvers/psy216/spss/images/freq_stat.gif

از کادر محاوره ای Statistics ، روی آمار مورد نظر که می خواهید انجام دهید کلیک کنید. برای محاسبه یک درصد داده شده، در مربع سمت چپ درصد (ها) کلیک کنید. درصد مورد نظر را تایپ کنید و روی دکمه افزودن(add) کلیک کنید. هنگامی که شما تمام آمار مورد نظر را انتخاب کردید ( به عنوان مثال میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، واریانس، دامنه ، و غیره ) روی دکمه Continue کلیک کنید. با کلیک کردن بر روی دکمه Chart مشخص کنید که می خواهید کدام نمودار نمایش داده شود. کادر محاوره ای نمودار ظاهر خواهد شد

http://academic.udayton.edu/gregelvers/psy216/spss/images/freq_charts.gif

روی نمودار دلخواه (معمولا نمودار ستونی) کلیک کنید و روی دکمه Continue کلیک کنید. در کادر محاوره ای فرکانس (تناوب )ها روی OK کلیک کنید. نمایشگر خروجی SPSS ظاهر خواهد شد. در نمایشگر خروجی SPSS، شما آمار و جدول مورد نظر را مشاهده خواهید کرد. این همان چیزی است که خروجی آمار به نظر می رسد. در این فهرست ضوابط مورد نیاز از گرایش به مرکزی، اندازه گیری های پراکندگی، اندازه گیری های ناهموار و منحنی توزیع ، و چارک ها و درصد موارد فهرست شده است.

آمار تعداد خواهرهای بزرگتر

۴۶

۰

۱٫۲۶

۱٫۰۰

۰

۱٫۲۵۵

۱٫۵۷۵

.۶۷۸

.۳۵۰

-.۵۴۳

.۶۸۸

۴

.۰۰

۱٫۰۰

۲٫۰۰

valid missing(غیر قانونی)

 

میانگین

میانه

مد

انحراف معیار

واریانس

ناهموار(مورب بودن)

استاندارد خطای مورب بودن

منحنی توزیع

استاندارد خطای منحنی توزیع

دامنه

درصد موارد ۲۵

۵۰

۷۵

خروجی دارای دو ستون است. ستون سمت چپ آمار نامیده می شود و ستون سمت راست مقدار آماری را می دهد. به عنوان مثال، میانگین این داده ها ۱٫۲۶ است(از آنجا که مجموعه داده های شما ممکن است متفاوت باشد، ممکن است یک مقدار متفاوت دریافت کنید. هنگامی که توزیع درهم شکسته می شود درجه کشیدگی بیشتر از ۰ است . منحنی توزیع برای یک توزیع نرمال ۰ است.

نکته مهم! آموزش توابع آماری اصلی در نرم افزار Spss (یا Statistic functions)

چنانچه به پایین اسکرول کنید، توزیع فراوانی را مشاهده خواهید کرد.

درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی  
۳۷

۶۰٫۹

۸۲٫۶

۹۳٫۵

۱۰۰

۳۷

۲۳٫۹

۲۱٫۷

۱۰٫۹

۶٫۵

۱۰۰

۳۷

۲۳٫۹

۲۱٫۷

۱۰٫۹

۶٫۵

۱۰۰

۱۷

۱۱

۱۰

۵

۳

۴۶

  1. معتبر

۱

۲

۳

۴

جمع کل

نمودار ستونی

C:\Users\12\Downloads\Using SPSS for Descriptive Statistics_files\freq_out_hist.gif

دستور العمل توصیفی

دستورالعمل توصیفی می تواند برای تعیین اندازه گیری گرایش مرکزی (میانگین) ، اندازه گیری پراکندگی (دامنه، انحراف معیار، واریانس، کمینه و بیشینه( ، و معیارهای منحنی توزیع وکشیدگی استفاده شود.این فرمان در تجزیه و تحلیل کردن/ آمار توصیفی/ توصیفات یافت می شود . (این مختصر نویسی برای کلیک کردن بر روی آیتم منو Analyze ( تجزیه و تحلیل( در بالای پنجره، و سپس کلیک بر روی آمار توصیفی از منوی کشویی و Descriptives (توصیفات ) از منوی pop up است) :

C:\Users\12\Downloads\Using SPSS for Descriptive Statistics_files\stat_sum_desc.gif

کادر نمایش توصیفی ظاهر خواهد شد:

C:\Users\12\Downloads\Using SPSS for Descriptive Statistics_files\descript.gif

متغیرهایی را که میخواهید تجزیه و تحلیل کنید، با کلیک کردن روی آن در قسمت سمت چپ پنجره جعبه توصیفی، انتخاب کنید. سپس بر روی دکمه فلش کلیک کنید تا متغیر را به قسمت متغیرها منتقل کنید

C:\Users\12\Downloads\Using SPSS for Descriptive Statistics_files\descript_var_selected.gif

با کلیک روی دکمه گزینه ها مشخص کنید کدام آمار را می خواهید انجام دهید. کادر انتخاب گزینه ظاهر خواهد شد:

C:\Users\12\Downloads\Using SPSS for Descriptive Statistics_files\descript_options.gif

آماری را که شما نیازدارید با کلیک کردن بر روی آنها (مانند میانگین، انحراف معیار، واریانس، دامنه، حداقل، و غیره) انتخاب کنید. سپس بر روی دکمه Continue کلیک کنید. روی دکمه OK در کادر محاوره Descriptives (توصیفات) کلیک کنید. نمایشگر خروجی SPSS، با نتایج شما در آن ظاهر می شود. شرح ذیل نمونه ای از خروجی است:

آمار توصیفی

منحنی توزیع   کشیدگی   واریانس ضریب میانگین بیشینه کمینه دامنه نام
ضریب خطا آمار(رقم) ضریب خطا آمار(رقم) آمار(رقم) آمار(رقم) آمار(رقم) آمار(رقم) آمار(رقم) آمار(رقم)
۶۸۸٫ ۵۴۳٫- ۳۵۰٫ ۶۷۸ . ۱٫۵۷۵ ۱٫۲۵۵ ۱٫۲۶ ۴ ۰ ۴ ۴۶ تعداد خواهر بزرگتر

۴۶ درست (listwise)

خروجی ارزش های آمار درخواست شده را می دهد.

دستور Explore

فرمان اکتشاف می تواند برای تعیین اندازه گیری گرایش مرکزی استفاده شود(میانگین و میانه) اندازه گیری پراکندگی (دامنه،فاصله بین چارک اول و سوم،انحراف معیار، واریانس، حداقل و حداکثر ) ،میزان منحنی توزیع و کشیدگی،و آماده سازی نمودارهای ستونی ،کشیدن ساقه و برگ،و کشیدن نمودارجعبه توکی(Tukey) ،این فرمان در (Analyze| Descriptive Statistics | Explore ) یافت می شود:

C:\Users\12\Downloads\Using SPSS for Descriptive Statistics_files\stat_sum_exp.gif

جعبه محاوره ای ظاهر خواهد شد:

C:\Users\12\Downloads\Using SPSS for Descriptive Statistics_files\explore.gif

متغیر (ها) را که می خواهید تجزیه و تحلیل کنیدبا کلیک کردن بر روی آن در قسمت سمت چپ جعبه محاوره ای انتخاب کنید. سپس بر روی دکمه فلش بالایی کلیک کنید تا متغیر را به لیست وابسته منتقل کنید:

C:\Users\12\Downloads\Using SPSS for Descriptive Statistics_files\explore_var_selected.gif

با کلیک کردن بر روی دکمه Plots ،مشخص کنید کدام موضوع(طرح)را می خواهید تهیه کنید. کادر محاوره ای Plots ظاهر خواهد شد:

C:\Users\12\Downloads\Using SPSS for Descriptive Statistics_files\explore_plots.gif

توزیع هایی را که میخواهید با کلیک کردن روی آنها انتخاب کنید (به عنوان مثال میانگین ،ساقه و برگ و نمودار ستونی). سپس بر روی دکمه Continue کلیک کنید. بر روی دکمه OK در کادر محاوره جستجوگر کلیک کنید. نتایج شما در نمایشگر خروجی SPSS ظاهر می شود.

 

۱۸۵٫

۳۵۰٫

۶۸۸٫

۱٫۲۶

۸۹٫

۱٫۶۳

۱٫۱۸

۱٫۰۰

۱٫۵۷۵

۱٫۲۵۵

۰

۴

۴

۲

۶۷۸٫

۵۴۳٫-

میانه تعداد خواهر بزرگتر

کران پایین اعتماد به نفس ۹۵ ٪

کران بالا فاصله برای میانگین

۵٪ کاهش یافته است

میانه

واریانس

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

دامنه

دامنه میان چارکی

کشیدگی

منحنی توزیع

خروجی مقادیر آمار درخواست شده را می دهد

اگر شما پایین بروید، طرح درخواست شده را مشاهده خواهید کرد.

نکته مهم! آموزش اصولی تحلیل رگرسیون خطی در نرم افزار SPSS (با مثال ملموس)

نمودار ستونی

C:\Users\12\Downloads\Using SPSS for Descriptive Statistics_files\explore_out_histo.gif

C:\Users\12\Downloads\Using SPSS for Descriptive Statistics_files\explore_out_stem.gif

C:\Users\12\Downloads\Using SPSS for Descriptive Statistics_files\explore_out_tbox.gif

نمودار جعبه ای توکی اول نشان داده شده (پایین جعبه) و سوم(بالای جعبه) چارک ها ( معادل ۲۵ و ۷۵ درصد ) میانه (خط افقی در جعبه) دامنه( به استثنای ناپایدار و نمرات افراطی)(الیاف ریز یا خطوطی که از جعبه گسترش می یابند) غلظت (یک دایره نشان دهنده هر خروجی است – عدد کنار خروجی تعداد مشاهدات است ) خروجی به عنوان نمره ای بین ۱٫۵ تا ۳ طول جعبه بطوز پیوسته از لبه بالایی یا پایینی جعبه تعریف می شود (به یاد داشته باشید که جعبه ۵۰ درصد میانه امتیاز را نشان می دهد). حداکثر نمره به عنوان نمره ای است که بیشتر از ۳ طول جعبه از لبه بالایی یا پایین تر جعبه تعریف شده است.

بسیار کاربردی

تفاوت پک های حرفه ای ما با آموزشهای رایگان: بطور خلاصه از زمین تا آسمان! 1-پکها، جدیدترین نسخه نرم افزارها را آموزش می دهند با قابلیت های بسیار بیشتر. 2-پکها توسط متخصص آن نرم افزار، به صورت کاملا پروژه محور و با حل چالش هایی که در مسیر کار عملی و حرفه ای با آن روبرو می شوید تهیه شده اند و بعد از استفاده، کاملا برای بازار کار آماده اید! 3- متد این پکها کاملا کار شده و تا ماهها، در ذهن تان ماندگارند و یادگیری بسیار سریعتر و کاملتری خواهید داشت. آموزشهای رایگان فقط دستورات نرم افزارها را (آنهم ناقص) بیان می کنند و تازه برای ورود به بازار باید ماهها تجربه عملی هم کسب کنید !!

turned_in, , , , , , , ,

چرب زبان

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با 5 دقیقه در روز، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، تقویت حافظه، آموزش تصویری. یادگیری زبان کلید یادگیری هر مهارتی در قرن 21 !


حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست