فرمول در اکسل

لیست 50 تا از کاربردی ترین فرمول های اکسل (توابع مهم)

اساطیر زبان

با گسترش روز افزون علم ریاضیات و کاربرد های این رشته و فراوانی تعداد فرمول ها و پیچیده بودن بعضی از فر مول ها ، برای محاسبه دقیق این فرمول ها و جلو گیری از اشتباه از میتوان از نرم افزار  ( excel) استفاده کرد.

فرمولهای اکسل (Excel Formulas):

فرمول ها مجموعه ای از دستورالعمل های ریاضی هستند که برای انجام محاسبات در این برنامه مورد استفاده قرار میگیرند. فرمول ها در نوار فرمول و یا  خانه های اکسل  که مورد نظر شماست ( خانه  مقصد) با علامت =  آغاز میشوند سپس فرمول مورد نظر را در سلول مقصد وارد میکنیم.

microsoftexcel5 1

برای ایجاد یک فرمول اساسی در اکسل باید با قرار دادن علامت مساوی در  خانه اکسلی  که نتیجه محاسبه در آن نوشته میشود ( خانه  مقصد) شروع کرد و سلول هایی را که باید در این فرمول مورد استفاده قرار گیرد را انتخاب کرده ، سپس فرمول در  خانه مقصد نمایان میشود:

microsoftexcel5 2

این پست مهم را ازدست ندهید: آموزش جامع و تصویری کار با توابع و فرمول نویسی در اکسل (Functions)

متوالی و نا متوالی بودن سلول ها:

انتخاب سلول ها به دو صورت متوالی و نا متوالی برای تعیین محدوده  فرمول نویسی هستند:

متوالی:

که چند سلول متوالی ( دنبال هم ) برای فرمول نویسی انتخاب میشوند که با علامت ( : ) در بین نام سلول ها مشخص شده است  . مثلا اگر از سلول B1 تا B4 را انتخاب کنیم  بصورت (B1:B4)= نوشته میشود و نشان دهنده انتخاب سلول های پشت سر هم  برای فرمول می باشد.

121212

نامتوالی:

اگر چند سلولی را که در مکان های  مختلفی قرار گرفته اند (پشت سر هم نیستند) را انتخاب کنیم با علامت ( ; ) در بین نام سلول های انتخابی  روبرو خواهیم  شد که نمایانگر انتخاب سلول های نا متوالی در فرمول نوشته شده است. مثلا اگر فقط سلول B1 و B3 را برای فرمول نویسی انتخاب کنیم ، فرمول به شکل (B1;B3)= نوشته میشود.برای مثال  در اینجا بر روی سلول B5 را که بعنوان سلول مقصد در نظر گرفته  شده کلیک کنید. سپس در این سلول علامت مساوی قرار  گرفته است . در ادامه از فرمول B1 تا B4 را با دراگ کردن انتخاب  کنید(داده  پشت سر هم ). نتیجه  عمل   در سلول B5 به این صورت خواهد بود (B1:B4)= که این یک فرمول نوشته شده در اکسل میباشد و جوابی را در  عمل ندارد و پس از فشردن کلید Enter با جواب (نادرست Value ) مواجه میشوید.

2 3

محاسبه با عملگرهای ریاضی (Calculate with Operators)

برای محاسبه داده ها در برنامه اکسل از عمل گروه های  محاسباتی (+، -، *، /، و ..) که مهمترین بخش محاسبه نیز هستند  استفاده میشود. در جدول پایین 8 عمل اصلی در ریاضی نشان داده شده است.

اعمال ریاضی در اکسل

مراحل فرمول نویسی در اکسل:

۱-ابتدا علامت مساوی (=) را در سلول مورد نظر قرار داده واعداد و محاسبه گر ریاضی را به ترتیب می نویسید. بطور مثال در شکل زیر من در سلول B1 عملیات تفریق را انجام داده ام. (فرمول به صورت ۳۵۰-۵۰۰= نوشته میشود که جواب عدد ۱۵۰ میشود)

 • اگر محاسبه مورد نظر در یک سلول باشد و جواب نیز در همین سلول قرار گیرد

3 3

این مطلب مهم را از دست ندهید! آموزش کامل نوشتن فرمول ها در نرم افزار اکسل ۲۰۱۰-۲۰۱۶ (تصویری)

برای محاسبه داده های نامتوالی:

ما  در اینجا قصد داریم  یک عملیات ضرب انجام دهیم  . برای محاسبه داده ها و قرار دادن نتیجه در مقصد ابتدا علامت مساوی را در  خانه  مقصد قرار داده و بعد پرانتز را باز کنید. حال اقدام به انتخاب نمودن سلول هایی نمایید که داده های مورد نظر در آنها قرار دارند. برای مثال سلول B1  و B4 را انتخاب  می کنید . پس از انتخاب اولین سلول (B1) علامت ضرب را قرار داده (*) سپس اقدام به انتخاب سلول دوم با فشردن کلید Ctrl  نمایید.

درسلول مقصد ، فرمولی به شکل زیر نوشته خواهد شد.

(B1*B4) =

4

حال کلید Enter از کیبرد را  فشار دهید تا عملیات خواسته شده انجام شده و نتیجه آن در سلول مقصد نوشته شود.نتیجه ضرب  ( ۴ ) میشود.

 • نکته: برای تمام چهار عمل اصلی ریاضی از فرمول نویسی بالا استفاده میشود.

جمع کردن تعدادی از سلولهای متوالی:

برای این کار ابتدا در سلول مقصد که باید جواب در آن قرار گیرد علامت مساوی (=) را قرار دهید سپس عبارت Sum را تایپ کنید واقدام به انتخاب سلول های مورد نظر بوسیله دراگ  کنید.

در مثال زیر سلول های B1 تا B4 را با هم جمع کنید که فرمول آن به شکل (Sum(B1:B4= خواهد بود و با فشردن کلید Enter از کیبورد به نتیجه (۱۳) در سلول مقصد (B5) رسیده ام.

5

نکته: اگر خواستید سلول ها را بصورت متوالی در هم ضرب کنید به جای کلمه Sum از کلمه Product استفاده کرده و فرمول نویسی را مانند قبل انجام دهید.

در مثال  سلولهای B1 تا B4 را در هم ضرب  شده است  که فرمول آن بصورت (Product(B1:B4= نوشته شده و حاصل در سلول B5 برابر با (۸۰) خواهد بود

نکته: تغییر در داده های هر یک از سلول هایی که بصورت متوالی جمع و یا ضرب شده اند، باعث تغییر در جوابی میشود که در سلول مقصد نوشته اید.

مثال: اگر  داده سلول B2 را به عدد ۸ تغییر دهیم مشاهده میکنید که پس از فشردن کلید Enter جوابی که در سلول B5 نوشته شده به (۱۶۰) تغییر میکند.

6

جمع تعدادی سلول نامتوالی:

برای این کار نیز ابتدا علامت مساوی(=) را در سلول  مورد نظر  قرار دهید. سپس کلمه Sum را  بنویسید  و پس از باز کردن پرانتز و فشار دادن  کلید Ctrl اقدام به انتخاب سلول های مورد نظر نمایید.سپس با فشردن کلید Enter جواب را در سلول مقصد مشاهده کنید.

مثال:

سلولهای B1 و B3 وB4 را که بصورت نامتوالی هستند را میخواهم با یکدیگر جمع کرده و جواب را در سلول B5  قرار دهیم . ابتدا در سلول مقصد(B5) علامت مساوی قرار میدهیم و سپس کلمه Sum رانوشته  و با باز کردن پرانتز اقدام به انتخاب این سه سلول میکنم و سپس پرانتز را می بندم. فرمول نوشته شده بصورت (Sum(B1;B3;B4 = خواهد شد وبا فشار دادن  کلید Enter  که جواب آن عدد (۹) می باشد در سلول B5 نوشته خواهد شد.

7

نکته بسیار مهم:

در محاسبات و فرمول نویسی تمامی محاسبات از سمت چپ انجام میگیرند و این یک قانون در ریاضی است. اما در برنامه اکسل برای انجام محاسبات و استفاده از عملگرهای ریاضی اولویت بندی تعریف شده و برنامه طبق این اولویت بندی به محاسبه داده ها میپردازد. این اولویت بندی  به این شکل است .

 

بطور مثال:

اگر فرمول را به صورت ۴*۲+۱۰= نوشته شود نتیجه محاسبه ۱۸ خواهد بود زیرا طبق اولویت بندی محاسبه در اکسل ابتدا اعداد عملگر ضرب عمل کرده و سپس جمع. ولی اگر فرمول را با رعایت اولویت بندی به شکل ۴*(۱۰+۲)= بنویسیم ابتدا عدد ۲ و ۱۰ با یکدیگر جمع شده (زیرا پرانتز دارای ارجعیت بالاتری است) سپس ضربدر عدد ۴ خواهد شد پس نتیجه به درستی عدد ۴۸ خواهد بود.

۳- محاسبات با توابع (Calculate with Functions)

برای دسترسی به توابع  ۲مسیر وجو دارد:

راه اول:

از سربرگ Home به کادر Editing میرویم و بر روی فلش کوچکی که کنار گزینه نشان داده شده (Auto Sum) در تصویر زیر کلیک کنید تا کادر توابع باز شوند.

8

راه دوم:

به سربرگ Formulas   می رویم  و در کادرFunction Library بر روی فلش کوچکی که در کنار گزینه Auto Sum قرار دارد کلیک کرده  تا توابع در کادری در زیر این گزینه باز شوند.

9

توابعی که در گزینه sum  نشان داده میشود

10

Sum(عملیات جمع) :

ابتدا سلول مقصد را مشخص کنید . سپس با کلیک بر روی این گزینه مشاهده میکنید که کلمه  Sum در  خانه   مورد نظر نوشته شده است. اکنون کافی است که محدوده سلول های انتخاب شده  را  درگ کنید  تا عملیات جمع بر روی آنها  اعمال شود.

Average (میانگین گیری):

ابتدا سلول مقصد را مشخص کنید و با انتخاب این گزینه مشاهده میکنید که کلمه Average  در سلول مقصد نوشته میشود.اکنون کافی است که محدوده سلولی و یا سلول های مورد نظر را انتخاب کنید تا میانگین این سلول ها محاسبه شود.

Count (شمارش سلول های عددی):

ابتدا سلول مقصد را مشخص نمایید. سپس با کلیک بر روی این گزینه مشاهده میکنید که کلمهCount در سلول مقصد نوشته شده است. اکنون کافی است که   سلول های مورد نظر را انتخاب کنید تا عملیات شمارش سلولی بر روی آنها با انجام شود.

قابل به ذکر است که در این روش سلول های خالی و سلول هایی که حاوی متن هستند شمارش نمیشوند.

Min(پیدا کردن کمترین مقدار):

ابتدا سلول مورد نظر  را مشخص کنید و با انتخاب این گزینه مشاهده میکنید که کلمه (کمترین مقدار)Min در سلول مقصد نوشته میشود.اکنون کافی است که سلول های  انتخاب شده  درگ کنید و کمترین داده موجود در این سلول ها در خانه  مقصد نوشته شود.

Max (پیدا کردن بیشترین مقدار):

ابتدا سلول مقصد را مشخص کنید و با انتخاب این گزینه مشاهده میکنید که کلمه (بیشترین مقدار)Max در سلول مقصد نوشته میشود.اکنون کافی است که محدوده سلولی مورد نظر را انتخاب کنید تا بیشترین داده  موجود در این سلول ها در خانه منتخب  نوشته شود.

۴- کتابخانه تابع (Function Library)

کتابخانه توابع دارای گروه وسیعی از توابع میباشد. برای دیدن Function Library میتوانید ، از نوار ابزار بالای برنامه به سربگ Formula بروید. در سمت چپ این سربرگ به کادر گروهی توابع با نام Function Library مواجه خواهید شد که دارای گزینه های زیادی میباشد. که این توابع به شرح زیر می باشند.

microsoftexcel5 17

جمع خودکار و سریع (AutoSum) :

به راحتی داده های سلولی انتخاب شده را محاسبه میکند.

آخرین توابع استفاده شده (Recently Used) : تمامی توابعی را که اخیرا از آنها استفاده کرده اید را مشخص میکند.

مالی (Financial):

داده های مالی را مورد محاسبه قرا خواهد داد.

منطقی (Logical) : درست ، غلط و… را مشخص میکند.

متنی (Text) : توابعی که مبتنی بر متن هستند.

تاریخ و زمان (Date & Time) : توابع تاریخ و زمانی را مورد محاسبه قرار خواهد داد.

ریاضیات و مثلثات (Math & Trig) : که دارای توابع ریاضی بوده و از این توابع در کارها میتوان بهره جست.

نکته: تمامی این توابع دارای زیر مجموعه می باشند که با کلیک بر روی فلش کوچک سمت راست آنها ، از کادر باز شده تابع مورد نیاز را انتخاب نمایید.

۵-آدرس دهی نسبی، مطلق، و ترکیبی (Relative, Absolute, & Mixed Functions)

در اکسل آدرس های سلولی به دو صورت نوشته و مورد استفاده قرار می گیرند:

 • آدرس نسبی
 • آدرس مطلق

آدرس دهی نسبی:

در این نوع آدرس دهی موقعیت سلول نسبت به سلولی که فرمول در آن نوشته میشود نشان داده میشود. بطور مثال آدرس B3 یک آدرس نسبی است و در نوشتن یک آدرس نسبی ابتدا نام ستون و سپس نام سطر نوشته میشود که در اینجا از برخورد ستون B و سطر ۳ آدرس نسبی B3 بوجود آمده و در نوار فرمول نوشته میشود:

1 3

آدرس دهی مطلق:

این نوع آدرس دهی موقعیت مطلق یک سلول را مشخص میکند. برای نوشتن این نوع آدرس قبل از نام ستون و سطر مورد نظر از علامت دلار ($) استفاده میشود. مثلا آدرس مطلقی که از برخورد ستون b و سطر ۳ شکل خواهد گرفت بدین گونه خواهد بود

2 4

کپی کردن فرمول:

ابتدا در فرمول نویسی از آدرس نسبی استفاده خواهیم کرد: فرض کنید در جدول زیر میخواهید مقدار قیمت کل را برای هر محصول بدست آورید. مقدار قیمت کل برابر است با ضرب تعداد آن محصول ضربدر قیمت واحد آن. در ابتدا به سلول E2 مراجعه کرده و فرمول آن را به شکل D2*C2 = مینویسید. برای آسانتر شدن کارها از نظر فرمول نویسی در ستون E ، پس از نوشتن فرمول در سلول E2 میتوانید از  قابلیت Auto Fill (که در گام سوم توضیح داده شد) استفاده کنید و سلول های E3 تا E7 را با کپی کردن این فرمول پر نمایید که حاصل ضرب در سلول های مقصد متفاوت خواهد بود.

3 4

نکته: بدلیل اینکه در فرمول E2 از آدرس نسبی استفاده کرده ایم، پس از کپی این فرمول در سلول مثلا E3 ،فرمول آن بصورت D3*C3 = تغییر خواهد کرد که فرمول آن در نوار فرمول بصورت زیر نوشته خواهد شد

همانطور که از نام این نوع آدرس دهی پیداست، مطلق است و هیچگونه تغییری نخواهد کرد.توجه داشته باشید که گاهی نتیجه محاسبات شما را نوع آدرس دهی مشخص میکند. گاهی در فرمول نویسی لازم میشود که یکی از آدرس های سطر و یا ستون بصورت مطلق و آن یکی بصورت نسبی نوشته شود. به این نوع آدرس دهی ، آدرس دهی ترکیبی میگوییم. مانند A$1 که ستون A بصورت نسبی و سطر ۱ بصورت مطلق وارد شده است. برای تبدبل آدرس های نسبی و مطلق یک سلول کافی است کلید F4 را از کیبورد خود بفشارید تا آدرس یک سلول به انواع گفته شده در بالا تبدیل شوند. مانند مثال زیر:

۶-لینک کردن برگه (Linking Worksheets)

شما ممکن است نیاز داشته باشید از داده های یک سلول و یا فرمول نوشته شده از سلولی در برگه جاری (مثلا Sheet1) در برگه ای دیگر (مثلا Sheet2ا) استفاده نمایید. برای مثال میخواهم از فرمول نوشته شده در سلول B3 در برگه اول (Sheet1)، در برگه دوم (Sheet2) و در سلولA1 استفاده کنیم. برای این کار کافیست فرمول آن را بصورت B3+Sheet2!A1= بنویسید تا اطلاعات موجود در برگه جاری در برگه دوم لینک شود.

4 1

لیست همه توابع مهم اکسل که در سایت آموزش داده ایم

تابع FIND ( پیدا کردن یک کاراکتر یا رشته) تابع VLOOKUP (جستجوی یک مقدار در محدوده داده ها)
تابع MOD (محاسبه باقیمانده تقسیم) تابع Match (نمایش موقعیت یک آیتم در محدوده ای مشخص)
تابع count (شمارش تعداد سلول های حاوی مقدار در یک محدوده ) تابع iferror (گرفتن خطاها و جایگزینی آنها با یک سلول خالی)
تابع choose (بدست آوردن یک مقدار از محدوده معینی از داده ها) تابع SUMIF (محاسبه مجموع سلول های انتخاب شده)
تابع تناوب/بسامد (محاسبه مقدار فراوانی داده ها در یک بازه خاص) تابع LEFT (بازگردانی کاراکترهای مشخصی از ابتدای یک رشته)
تابع شرطی if (ساخت خروجی های شرطی) تابع INDIRECT (ارجاع غیر مستقیم)

تفاوت پک های حرفه ای ما با آموزشهای رایگان: بطور خلاصه از زمین تا آسمان! 1-پکها، جدیدترین نسخه نرم افزارها را آموزش می دهند با قابلیت های بسیار بیشتر. 2-پکها توسط متخصص آن نرم افزار، به صورت کاملا پروژه محور و با حل چالش هایی که در مسیر کار عملی و حرفه ای با آن روبرو می شوید تهیه شده اند و بعد از استفاده، کاملا برای بازار کار آماده اید! 3- متد این پکها کاملا کار شده و تا ماهها، در ذهن تان ماندگارند و یادگیری بسیار سریعتر و کاملتری خواهید داشت. آموزشهای رایگان فقط دستورات نرم افزارها را (آنهم ناقص) بیان می کنند و تازه برای ورود به بازار باید ماهها تجربه عملی هم کسب کنید !!

turned_in,

چرب زبان

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با 5 دقیقه در روز، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، تقویت حافظه، آموزش تصویری. یادگیری زبان کلید یادگیری هر مهارتی در قرن 21 !


حتما بخوانید!

48 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • عالی بود دم شما گرم

  پاسخ
 • ممنون از اطلاعات مفیدتون عالیییییییییی

  پاسخ
 • ممنونم از توضیحاتتون عالی بود

  پاسخ
 • عالی

  پاسخ
 • محمدجواد پارسا
  خرداد 31, 1398 8:03 ب.ظ

  ممنون از اطلاعات مفیدتون

  پاسخ
 • سپاس

  پاسخ
 • میشه تابع price رو توضیح دهید

  پاسخ
  • مرسی مطالب مفیدی داشت ولی اگه فرمول های بیشتری رو اموزش میدادید خیلی بهتر میشد

   پاسخ
 • 😊سپاس واقعا اموزش کاربردی بود

  پاسخ
 • ممنون مفید بود

  پاسخ
 • احسن بر شما

  پاسخ
 • ممنون از اطلاعات شما. سوالی داشتم وقتی بخواهیم سلول های b1 تا b5 را ضرب یا جمع ویا هرکار دیگر موس را که از b1 تا b6 حرکت می دهیم کار نمی کنه جواب را بدست نمی آورد. برای حل این مشکل چکار باید کرد.

  پاسخ
  • سلام ببین اگه از فرمول استفاده کنی میشه یعنی مثلا از فرمول sum. مساوی رو بزار بعد روی b1 نگهدار بعد بکش تا b5 اونوقت enter رو بزن فرمول انجام میشه ولی اگه می خوای از علامت استفاده کنی مثلا ضرب یا جمع یا منها باید دونه دونه انتخاب کنی یعنی کار هایی رو که در قبل گفتم روی این انجام بده ولی یه چیزیش تغییر می کنه اینه که باید سلول هارو دونه دونه انتخاب کنی یعنی بعد انتخاب هر سلول باید کاما بزاری بعد بری بعدی

   پاسخ
 • سلام. من میخوام تو سلول A5 یه فرمول بنویسم و توی اون بگم که مثلا A1 رو بزار ۴ ،A3 رو ۵ و همین طور چند تا سلول رو تو سلول A5 مقدار بدم. یه جورایی برعکس کار مساوی رو انجام بدم. به جای اینکه از یه جایی عدد رو بردارم و تو مقصدم فرمول رو بنویسم، میخوام فرمول تو مبدا باشه و از مبدا ععد رو بزارم تو سلول مقصد….. میشه؟!

  پاسخ
 • سلام، خیلی خوب و عالی. اما ای کاش هرکدام از سرفصل های فرمول ها را هم باز میکردید و زیر مجموعه های هرکدام را هم معرفی میکردید. همچنین خیلی عالی میشود اگر هرکدامداز سرفصل های فرمول ها و زیر مجموعه هاشون را همینطور مفید و مختصر توضیح دهید.

  پاسخ
 • سلام
  اگه بخوام یک عدد رو بایک عدد دیگه لیکن کنم که هر وقت این عدد رو در B1 وارد کردم عدد لینک شده در G1 نمایش داده بشه باید چکار کنم

  پاسخ
 • خیلی خوب بود

  پاسخ
 • خیلی ممنون از شما

  پاسخ
 • خیلی عالی بود متشکرم.
  یاعلی مدد

  پاسخ
 • سلام، بسیار عالی و کاربردی، تشکر از اشتراک گذاری اطلاعات مفیدتون👌

  پاسخ
 • مرسی ک هستید 😘

  پاسخ
 • مسافر منتظر
  دی 26, 1399 7:36 ق.ظ

  سلام خسته نباشید سایتتون عالیه عالیه موفق باشید

  پاسخ
 • خیلی با اهمیت بود از اینکه توانستیم از درس شما استفاده موثر نمایم خیلی تشکر.

  پاسخ
 • سلام من می خوام بااستفاده از اکسل در یک جدول فرمولی را بنویسم که اگر اگر شنبه تا پنج شنبه بود مساوی یک و الا صفر باشد راهنمائی کنید

  پاسخ
 • علی محمد
  تیر 3, 1400 4:15 ب.ظ

  توضیجات بسیار عالی و روان وکاربردی هست
  ممنون و خسته نباشید

  پاسخ
 • خوب بود بمولا کارمو راه انداخت

  پاسخ
 • علی مدیرروستا
  مهر 15, 1400 9:14 ق.ظ

  سلام میخوام چند سلول با ادرس های غیر متوالی رو انتخاب کنمو یک عدد ثابت داخلشون بنویسم جوری ک با تغییر سلول واحد مثلا اون 200 سلول ذیگه هم مقدارشون تغییر کنه ویکی یکی تغییرشون ندم. این کار رو با چه روشی انجام بدم؟

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید اگر یک سلولa بخوام عدد491 داخلش ثبت بشه به شرط اینکه فلان متنی داخل سلول bباشه باید چه فرمولی بنویسم با تشکر از شما

  پاسخ
 • سپاس

  پاسخ
 • سلام. من میخوام چندتا مقدار را که خودم دستی وارد میکنم باهم جمع و تفریق بشوند و در یک سلول نمایش داده شوند حالا میخوام برای هر کدام از اعداد که دارم وارد میکنم در فرمول توضیح مختصری بنویسم که هم فرمول انجام بشه هم بتونم دلیل نوشتن هر عدد را هر موفع خواستم خودم ببینم. اگه ممکنه راهنمایی کنید. ممنون

  پاسخ
 • عالی بود -موید باشید و مستدام

  پاسخ
 • ممنون از آموزش خوبتون
  در مورد رنگ دادن به سلول ها از خدمتتون یک سوال داشتم
  فرض کنید ستون aوb ورودی و خروجی یک سند باشد
  و هنگامی که مقداری در a وارد میشود رنگ توابع a,b,c,d,e در ردیف 2 مثلا قرمز شود و اگر مقداری در b وارد شود آن توابع آبی شوند
  شما می توانید فرمولی معرفی کنید؟

  پاسخ
 • واقعا ایول

  پاسخ
 • سلام
  تشکر خیلی خوب

  پاسخ
 • جاسم احمدیان
  شهریور 11, 1401 9:05 ق.ظ

  سلام و خدا قوت خدمت جنابعالی

  یک سوال دارم ، چطوری میشه تو برنامه گوگل شیت یک تابعی نوشت که مثلا در دو ستون کنار هم به محض اینکه در یک سلول داده ای ورود شود در ستون بعدی و کنار همان سلول به صورت اتوماتیک زمان ورود آن ثبت و نمایان شود.

  سپاس

  پاسخ
 • سلام من یک چک لیست دارم شامل اطلاعات یک محصول و زمان ضرب تولید و استاندارد مثلا دریک شیت در ستون aنام محصوله در ستون cزمان ضرب استاندارد همون محصول هست در شیت بعدی وقتی نام محصول و وارد میکنم میخوام ستون بعدیش این زمان صرب اتومات وارد بشه لطفا راهنماییم کنید

  پاسخ
 • عالی بود داداش دمت گرم ❤

  پاسخ
 • سلام
  یه سلول دارم با لیست کشویی کد کالاها. ولی نمی دونم هر کد مال کدوم کالاست دیتاولیدیشن نمی تونه دو تا ستون رو مرجع بگیره چاره کارم چیه؟

  پاسخ
 • عادل خسروی نیا
  خرداد 1, 1402 9:39 ق.ظ

  با سلام. اگر راهنمایی بخواهیم هم به ما کمک می نمائید.باتشکر از سایت بسیار مفید و ارزنده شما. تشکر خاص

  پاسخ
 • عادل خسروی نیا
  خرداد 1, 1402 9:47 ق.ظ

  من یک فایل اکسل دارم که در ستون مثلا h مقادیری داده دارم که بصورت تکرا هستند
  آنچه کن من میخواهم این است که بتوانم برای مثلا برای داده h2 که بوصرت 4 بار تکرار شده است بعد از آخرین رکورد همین داده 16 تا ردیف خالی برای من ایجاد کند (البته در ستون h و ردیفهای ساخته شده همان مقدار h2 را تکرار کند تا با اینکار به داده بعد از مقدار h2 بعدی برسد )و به داده بعدی غیر از این داده برود و مثلا اگر 2 با تکرار شده است بایستی 18 بار دیگر جای خالی ایجاد کرده و در ستون h این 18 بار را همانند بالا با داده دوم پر نماید و این کار را برای تمام داده ها بررسی کند و ردیفهای خالی متناسب با تعداد داده های موجود و تعداد ردیف های خالی مورد نیاز برای هر داده اعمال نماید.اگر توضیحی خواستید هم فایل ارسال نمایم.با تشکر( پاسخ بصورت دستورات کد نویسی vba باشد که بتوان در ماژول استفاده کرد.ممنون و متشکرم

  پاسخ
 • سلام دوستان سوالی داشتم اینکه به جای تابع رنک در اکسل چه تابعی میتونیم استفاده کنیم؟

  پاسخ
 • ممنون از اطلاعات دقیقتون . دوستان کسی میدونه اگه من بخوام برای این موضوع فرمول بدم از چه فرمولی باید استفاده کنم.
  میخوام تعریف کنم اگه تعداد افراد گروه 4 الی 6 نفر باشند باید 120 تومن پرداخت کنند و اگر 6 نفر به بالا باشند باید 110 بدن

  پاسخ
 • آقای حیدری سلام
  چند ماشین در آژانس کار میکنن و کارکرد روزانه و ماهانه هر کدام فرق میکنه. اگه ما بخوایم در پایان ماه گزارشی از مقدار کارکرد هر ماشین داشته باشیم آیا راهی داره؟

  پاسخ
 • درود بر شماُ روز خوش
  من به دنبال فرمولی هستم که بتواند از یک جدول با ۲ ستون که در یک ستون کد عددی و در ستون مقابلش نام افراد قید شده، استفاده کند و در جدول دیگری هر گاه که کد عددی را وارد کردیم، نام مقابل آن کد را بارگزاری کند. از کدام فرمول می توانم استفاده کنم و به چه صورتی؟
  ممنون میشوم راهنمایی کنید.

  پاسخ
 • سلام.در فایل اکسلی که سیستم بهم میده بطور مثال ستون ” مبلغ اضافه کار” همیشه در ستون مثلا F نیست و در هر گزارش با توجه به تعداد آیتم ها جای ستون ” مبلغ اضافه کار ” تغییر میکنه و مثلا به ستون Q میره و این کار باعث میشه در شیت2 که از فرمول SUMIFS برای جمع ستون ” مبلغ اضافه کار ” استفاده کردم مثلا جمع مبلغ بیمه رو بهم بده و کل فرمول ها اعداد درستی رو بهم نده و همه جمع ها بهم بریزه.
  حالا چطور میشه شیت 2 در صورتی که در سمت راست سلول جمع متن ” مبلغ اضافه کاری ” رو بنویسم در سلول سمت چپ با استفاده از SUMIFS ستون مربوطه در شیت شماره 1 رو پیدا کرده و جمع مبالغ ستون اضافه کار رو بهم نشون بده و همینطور اگز در سمت راست سلول جمع متن ” مبلغ بیمه ” رو نوشتم ستون مبلغ بیمه در شیت1 رو جمع زده و بهم نشون بده.
  ممنون

  پاسخ
 • در اکسل فرمولی را نیاز دارم که دریافت را به اصل موجودی اضافه و پرداخت را از موجودی کسر نماید یعنی اگر در سلول b2 مبلغی دریافت نمودم به سلول d2 اضافه و اگر در c2 مبلغی پرداخت شد از موجودی d2 کسر نماید منتظر فرمول شما هستم اگر از فرمول if استفاده شود بهتر است

  پاسخ
 • سلام خدا خیرتون بده خیلی خوب بود

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست