آموزش رشته ها در زبان برنامه نویسی R

رتبه: 0 ار 0 رای sssss
رشته ها
نویسنده: میلاد حیدری زمان مطالعه 2 دقیقه
Banner Image

با هر عبارتی که درون دو علامت نقل قول (‘ ‘ یا ” “) قرار می گیرد؛ در زبان برنامه نویسی R مانند یک رشته رفتار می شود. در واقع R تمام رشته هایی که درون علامت نقل قول هستند را ذخیره می کنند؛ حتی زمانی که آنها را در علامت نقل قول تکی (یعنی ‘ ‘) قرار می دهید.

قوانین اعمال شده در ساختار رشته

 • علامتی که در ابتدا و انتهای رشته قرار می دهید؛ هر دو باید علامت نقل قول دوتایی؛ یا علامت نقل قول تکی باشند. نمی توانید یکی از علامت ها را دوتایی و دیگری را تکی استفاده کنید.
 • نقل قول دوتایی را می توان برای یک رشته به کار گرفت که خود آن رشته با علامت نقل قول تکی آمده است.
 • نقل قول تکی را می توان برای یک رشته به کار گرفت که خود آن رشته با علامت نقل قول دوتایی آمده است.
 • نقل قول دوتایی را نمی توان برای یک رشته به کار گرفت که خود آن رشته با علامت نقل قول دوتایی آمده است.
 • نقل قول تکی را نمی توان برای یک رشته به کار گرفت که خود آن رشته با علامت نقل قول تکی آمده است.

مثال هایی از رشته های مجاز

مثالهای زیر قوانین مربوط به ایجاد رشته در R را بهتر بیان می کنند.

a <- ‘Start and end with single quote’

print(a)

b <- “Start and end with double quotes”

print(b)

c <- “single quote ‘ in between double quotes”

print(c)

d <- ‘Double quotes ” in between single quote’

print(d)

زمانی که کد بالا را اجرا می کنیم؛ نتیجه زیر به دست می آید:

[۱] “Start and end with single quote”

[۱] “Start and end with double quotes”

[۱] “single quote ‘ in between double quote”

[۱] “Double quote ” in between single quote”

مثال های از رشته های غیر مجاز

e <- ‘Mixed quotes”

print(e)

f <- ‘Single quote ‘ inside single quote’

print(f)

g <- “Double quotes ” inside double quotes”

print(g)

زمانی که اسکریپت بالا را اجرا کنیم؛ نتایج زیر نمی تواند ارائه شود:

Error: unexpected symbol in:

“print(e)

f <- ‘Single”

Execution halted

دستکاری رشته ها

اتصال رشته ها – تابع () paste

رشته های بسیاری در R هستند که با استفاده از تابع () paste  ترکیب می شوند. با استفاده از این تابع می توان هر تعداد آرگومان را با یکدیگر ترکیب کرد.

سینتکس

سینتکس پایه برای تابع paste را در زیر مشاهده می کنید:

paste(…, sep = ” “, collapse = NULL)

 • … نشان دهنده آن است که هر تعداد آرگومان را می توان ترکیب کرد.
 • sep نشان دهنده جداساز بین آرگومان ها است. قرار دادن آن اختیاری است.
 • collapse برای محدود کردن فاصله بین دو رشته استفاده شده است. اما فاصله بین دو لغت در یک رشته را تغیرر نمی دهد.

مثال

a <- “Hello”

b <- ‘How’

c <- “are you? “

print(paste(a,b,c))

print(paste(a,b,c, sep = “-“))

print(paste(a,b,c, sep = “”, collapse = “”))

زمانی که کد بالا را اجرا می کنیم؛ نتیجه زیر حاصل می شود:

[۱] “Hello How are you? “

[۱] “Hello-How-are you? “

[۱] “HelloHoware you? “

قالب بندی اعداد و رشته ها- تابع () format

اعداد و رشته ها را می توان با استفاده از تابع () format به سبکی خاص قالب بندی کرد

سینتکس

سینتکس پایه برای تابع format در زیر آمده است:

format(x, digits, nsmall, scientific, width, justify = c(“left”, “right”, “centre”, “none”))

در ادامه پارامترهایی که استفاده شده است، توضیح داده می شود:

 • x بردار ورودی است.
 • digits تعداد کل رقم های نشان داده شده می باشد.
 • nsmall منیمم تعداد اعدادی است که سمت راست نقطه اعشاری قرار می گیرند.
 • scientific برای نمایش نماد های علمی روی TRUE تنظیم شده است.
 • width نشان دهنده مینمم عرضی است که با استفاده از فضاهای خالی padding در ابتدا؛ نمایش داده می شود.
 • justify برای نمایش رشته ها در سمت چپ، راست یا وسط به کار می رود.

مثال

# Total number of digits displayed. Last digit rounded off.

result <- format(23.123456789, digits = 9)

print(result)

# Display numbers in scientific notation.

result <- format(c(6, 13.14521), scientific = TRUE)

print(result)

# The minimum number of digits to the right of the decimal point.

result <- format(23.47, nsmall = 5)

print(result)

# Format treats everything as a string.

result <- format(6)

print(result)

# Numbers are padded with blank in the beginning for width.

result <- format(13.7, width = 6)

print(result)

# Left justify strings.

result <- format(“Hello”, width = 8, justify = “l”)

print(result)

# Justfy string with center.

result <- format(“Hello”, width = 8, justify = “c”)

print(result)

زمانی که کد بالا را اجرا می کنیم؛ نتیجه زیر حاصل می شود:

[۱] “۲۳٫۱۲۳۴۵۶۸”

[۱] “۶٫۰۰۰۰۰۰e+00” “1.314521e+01”

[۱] “۲۳٫۴۷۰۰۰”

[۱] “۶”

[۱] ” ۱۳٫۷”

[۱] “Hello “

[۱] ” Hello “

شمارش تعداد کاراکترهای یک رشته – تابع ()ncahr

این تابع تعداد کاراکترهای موجود در یک رشته؛ از جمله فاصله های آنها را شمارش می کند.

سینتکس

سینتکس پایه برای تابع ()nchar به صورت زیر است:

nchar(x)

nchar(x)

در ادامه پارامترهای استفاده شده در این سینتکس توضیح داده می شود:

 • x ورودی برداری است.

مثال

result <- nchar(“Count the number of characters”)

print(result)

زمانی که ما کد بالا را اجرا می کنیم؛ نتیجه زیر حاصل می شود:

[۱] ۳۰

تغییر موردی- توابع ()toupper و ()tolower

این تابع موارد کاراکتر یک رشته را تغییر می دهد:

سینتکس

سینتکس تابع ()toupper و ()tolower به صورت زیر است:

toupper(x)

tolower(x)

 • x در سینتکس بالا ورودی برداری است.

مثال

# Changing to Upper case.

result <- toupper(“Changing To Upper”)

print(result)

# Changing to lower case.

result <- tolower(“Changing To Lower”)

print(result)

زمانی که کد بالا را اجرا می کنیم؛ نتایج زیر حاصل می شود:

[۱] “CHANGING TO UPPER”

[۱] “changing to lower”

استخراج بخش های یک رشته- تابع ()substring

این تابع بخش هایی از یک رشته را استخراج می کند.

سینتکس

سینتکس پایه برای تابع ()substring به صورت زیر است:

substring(x,first,last)

متغیرهایی که در سینتکس بالا به کار رفته اند عبارتند از:

 • x که ورودی برداری کاراکتر است.
 • first موقعیت اولین کاراکتری است که باید استخراج شود.
 • last موقعیت آخرین کاراکتری است که باید استخراج شود.

مثال

# Extract characters from 5th to 7th position.

result <- substring(“Extract”, 5, 7)

print(result)

زمانی که کد بالا را اجرا کنیم؛ نتیجه زیر حاصل می شود:

[۱] “act”

profile name
میلاد حیدری

بخندید کتاب بخونید و خوب باشید تا جامعه مون به آرامش برسه. لطفا ! هر سوالی دارید در بخش نظرات مطرح کنید. ما یا سایر هموطنان عزیز پاسخ خواهیم داد. برای کمک به سایت ما و گسترش آموزش در بین هموطنان، در سایتها، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی لینک سایت ما را درج کنید.

مطالب پیشنهادی برای شما

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

0 نظر درباره «آموزش رشته ها در زبان برنامه نویسی R»

  هنوز نظری برای این بخش ثبت نشده است
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید