نمودار دایره ای

نمودار دایره ای در زبان برنامه نویسی R

اساطیر زبان

در زبان برنامه نویسی R تعدادی کتابخانه برای ایجاد چارت ها و نمودارها دارد. یک نمودار دایره ای؛ ارائه ای از مقادیر مختلف است که به صورت قطاع دایره با رنگ های مختلف نشان داده می شوند. نام این قطاع ها با لیبل مشخص شده و عدد مربوط به هر قطعه نیز در نمودار نشان داده شده است.

در زبان برنامه نویسی R؛ نمودار دایره ای با استفاده از تابع ()pie ایجاد می شود که اعداد مثبت را به عنوان یک بردار ورودی اتخاذ می کند. پارامترهای اضافی برای کنترل لیبل ها، رنگ ها؛ عناوین و غیره استفاده می شوند.

سینتکس

سینتکس پایه برای ایجاد یک نمودار دایره ای با استفاده از آر به شکل زیر می باشد:

pie(x, labels, radius, main, col, clockwise)

پارامترهایی که در این کد نویسی به کار رفته اند؛ عبارتند از:

  • x برداری است که شامل مقادیر اعدادی به کار رفته در نمودار دایره ای می باشد.
  • labels برای دریافت توضیح هر قطعه در نمودار دایره ای استفاده می شود.
  • radius نشان دهنده شعاع نمودار دایره ای است (مقادیر بین ۱- و ۱+ را اتخاذ می کند).
  • main نشان دهنده عنوان نمودار است.
  • col نشان دهنده پالت رنگی می باشد.
  • clockwise یک مقدار منطقی است که نشان می دهد قطاع های نمودار به صورت ساعتگرد رنگ شده اند یا پات ساعتگرد.

مثال

یک نمودار دایره ای بسیار ساده فقط با استفاده از بردارهای ورودی و لیبل ها ساخته شده است. اسکریپت زیر؛ نمودار دایره ای را در دایرکتوری درحال کار فعلی R ایجاد کرده و ذخیره می کند.

# Create data for the graph.

x <- c(21, 62, 10, 53)

labels <- c(“London”, “New York”, “Singapore”, “Mumbai”)

# Give the chart file a name.

png(file = “city.jpg”)

# Plot the chart.

pie(x,labels)

# Save the file.

dev.off()

زمانی که کد بالا را اجرا می کنیم؛ نتیجه زیر به دست می آید:

# Create data for the graph.

x <- c(21, 62, 10, 53)

labels <- c(“London”, “New York”, “Singapore”, “Mumbai”)

# Give the chart file a name.

png(file = “city.jpg”)

# Plot the chart.

pie(x,labels)

# Save the file.

dev.off()

C:\Users\mohammad\Downloads\city.jpg

رنگ ها و عنوان نمودار دایره ای

ما می توانید ویژگی های نمودار را با اضافه کردن پارامترهای بیشتری به تابع؛ بسط و گسترش دهیم. ما از پارامتر main برای افزودن یک عنوان استفاده خواهیم کرد؛ همچنین پارامتر col را داریم که هنگام ترسیم نمودار دایره ای از پالت رنگین کمان؛ استفاده می کند. تعداد رنگ های پالت رنگ یا به اصطلاح طول پالت باید برابر با تعداد مقادیری باشد که می خواهیم در نمودار به کار ببریم. از این رو ما از (length(x استفاده می کنیم.

مثال

اسکریپت زیر نمودار دایره ای را در دایرکتوری در حال کار فعلی R ایجاد و ذخیره می کند.

# Create data for the graph.

x <- c(21, 62, 10, 53)

labels <- c(“London”, “New York”, “Singapore”, “Mumbai”)

# Give the chart file a name.

png(file = “city_title_colours.jpg”)

# Plot the chart with title and rainbow color pallet.

pie(x, labels, main = “City pie chart”, col = rainbow(length(x)))

# Save the file.

dev.off()

زمانی که کد بالا را اجرا می کنیم؛ نتیجه زیر به دست می آید:

C:\Users\mohammad\Downloads\city_title_colours.jpg

درصد های هر قطعه از نمودار و علائم و اختصارات نمودار

ما می توانیم درصد هر قطعه را اضافه کنیم و علامت ها و اختصارات نمودار را با ایجاد متغیرهای اضافی نمودار به وجود آوریم.

# Create data for the graph.

x <- c(21, 62, 10,53)

labels <- c(“London”,”New York”,”Singapore”,”Mumbai”)

piepercent<- round(100*x/sum(x), 1)

# Give the chart file a name.

png(file = “city_percentage_legends.jpg”)

# Plot the chart.

pie(x, labels = piepercent, main = “City pie chart”,col = rainbow(length(x)))

legend(“topright”, c(“London”,”New York”,”Singapore”,”Mumbai”), cex = 0.8,

fill = rainbow(length(x)))

# Save the file.

dev.off()

زمانی که کد بالا را اجرا می کنیم؛ نتیجه زیر به دست می آید:

C:\Users\mohammad\Downloads\city_percentage_legends.jpg

نمودار دایره ای سه بعدی

یک نمودار دایره ای با ۳ بعد را می توان با استفاده از بسته های اضافی ایجاد کرد. بسته plotrix تابعی دارد که ()pie3D نام دارد و برای این منظور استفاده می شود:

# Get the library.

library(plotrix)

# Create data for the graph.

x <- c(21, 62, 10,53)

lbl <- c(“London”,”New York”,”Singapore”,”Mumbai”)

# Give the chart file a name.

png(file = “3d_pie_chart.jpg”)

# Plot the chart.

pie3D(x,labels = lbl,explode = 0.1, main = “Pie Chart of Countries “)

# Save the file.

dev.off()

زمانی که کد بالا را اجرا کنیم؛ نتیجه زیر به دست می آید:

word image 6

تفاوت پک های حرفه ای ما با آموزشهای رایگان: بطور خلاصه از زمین تا آسمان! 1-پکها، جدیدترین نسخه نرم افزارها را آموزش می دهند با قابلیت های بسیار بیشتر. 2-پکها توسط متخصص آن نرم افزار، به صورت کاملا پروژه محور و با حل چالش هایی که در مسیر کار عملی و حرفه ای با آن روبرو می شوید تهیه شده اند و بعد از استفاده، کاملا برای بازار کار آماده اید! 3- متد این پکها کاملا کار شده و تا ماهها، در ذهن تان ماندگارند و یادگیری بسیار سریعتر و کاملتری خواهید داشت. آموزشهای رایگان فقط دستورات نرم افزارها را (آنهم ناقص) بیان می کنند و تازه برای ورود به بازار باید ماهها تجربه عملی هم کسب کنید !!

turned_in

چرب زبان

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با 5 دقیقه در روز، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، تقویت حافظه، آموزش تصویری. یادگیری زبان کلید یادگیری هر مهارتی در قرن 21 !


حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست