آموزش تصویری طرز ایجاد یک آیکون تلویزیون در فتوشاپ

رتبه: 0 ار 0 رای sssss
طرز ایجاد یک تلویزیون در فتوشاپ
نویسنده: میلاد حیدری زمان مطالعه 6 دقیقه
Banner Image

در این آموزش یاد می‌گیرید که چطور به کمک فتوشاپ یک آیکون تلویزیون ایجاد کنید.

جزئیات آموزش

  • برنامه: فتوشاپ ۶CS
  • زمان تقریبی: ۴۵ دقیقه
  • سطح: مبتدی- متوسط

قدم ۱

در فتوشاپ مسیر File>New را دنبال کنید و در صفحهٔ باز شده، مقادیر و اطلاعات زیر را وارد کنید.

انتخاب مسیرFile>New

قدم ۲

رنگ پس زمینه را سفید کنید و سپس در پنجرهٔ Layer Style اطلاعات زیر را وارد کنید.

درپنجرهٔ Layer Style اطلاعات داخل عکس وارد شده

قدم ۳

به کمک ابزار Rounded rectangle(کلید میانبر U) یک چهار ضلعی با قطر ۳۵ پیکسل و با رنگ دلخواهتان ایجاد کنید. نام لایه را به Body تغییر دهید و Layer Style را باز کرده و اطلاعات زیر را در صفحهٔ باز شده وارد کنید.

باابزار Rounded rectangleیک چهارضلعی وارد می کنیم

استایل Stroke را روی لایهٔ Body اعمال کنید.

اعمال استایل Stroke را روی لایهٔ Body

تا اینجای کار باید چنین شکلی ایجاد کرده باشید:

نمایش شکل

قدم ۴

به کمک ابزار Rounded rectangle(کلید میانبر U) یک چهار ضلعی با قطر ۳۵ پیکسل و با رنگ دلخواهتان ایجاد کنید. نام این لایه را به Body-2 تغییر دهید و Layer Style را باز کرده و اطلاعات زیر را در صفحهٔ باز شده وارد کنید.

ترسیم چهارضلعی باابزار Rounded rectangle

استایل Stroke را روی لایهٔ Body-2 اعمال کنید.

اعمال استایل Stroke را روی لایهٔ Body-2

حالا استایل Inner Shadow را روی لایه Body-2 اعمال کنید.

اعمال استایل Inner Shadow را روی لایه Body-2

تا اینجای کار باید چنین شکلی ایجاد کرده باشید:

نمایش نتیجه

قدم ۵

یک لایه جدید با نام Base ایجاد کنید و آن را زیر لایه Body قرار دهید. به کمک ابزار Rounded rectangle(کلید میانبر U) یک چهارضلعی با قطر ۳۵ پیکسل و با رنگ دلخواهتان به شکل زیر ایجاد کنید.

ایجادیک لایه جدید با نام Base

روی لایهٔ Body راست کلیک کرده و گزینهٔ Copy Layer Style را انتخاب و سپس آن را روی لایه Base، پیست کنید. حالا باید اندازهٔ Stroke را در لایهٔ Base روی عدد ۳ پیکسل قرار دهید.

انتخاب گزینهٔ Copy Layer Style

بعد از کلیک کردن روی اوکی باید چنین شکلی داشته باشید:

نمایش شکل

قدم ۶

یک لایهٔ جدید به نام Foot ایجاد کرده و آن را زیر لایه Base قرار دهید. به کمک ابزار Rounded rectangle(کلید میانبر U) یک مربع با قطر ۳۵ پیکسل ایجاد کنید. سپس Layer Style را باز کرده و اطلاعات زیر را در صفحهٔ باز شده وارد کنید.

ترسیم یک مربع باابزار Rounded rectangle(کلید میانبر U)
استایل Inner Shadow را روی لایه Foot اعمال کنید.

اعمال استایل Inner Shadow را روی لایه Foot

تا اینجای کار باید چنین شکلی ایجاد کرده باشید:

شکل نهایی

حالا از لایهٔ Foot دوپلیکیت بگیرید و آن را مانند شکل زیر در سمت چپ آیکون تلویزیون قرار دهید.

16.jpg

قدم ۷

یک لایه به نام Glossy ایجاد کنید و آن را بالای سایر لایه‌ها قرار دهید. حالا ابزار براش (کلید میانبر B) را انتخاب و یک دایرهٔ بزرگ در بالای تصویر ایجاد کنید.

ایجادیک لایه به نام Glossy

سپس Blending Mode شکل را روی Overlay و مقدار Opacity را روی ۵۰% قرار دهید.

تنظیم Blending Mode شکل را روی Overlay

قدم ۸

یک لایه به نام Screen ایجاد کنید و آن را بالای سایر لایه‌ها قرار دهید. به کمک ابزار Rounded rectangle(کلید میانبر U) یک چهار ضلعی با قطر ۳۵ پیکسل ایجاد کنید. روی لایه Body-2 کلیک راست کرده و گزینهٔ Copy layer Style را انتخاب کنید و آن را روی لایهٔ Screen پیست کنید. حالا باید اندازهٔ Stroke را در لایهٔ Screen روی عدد ۱۰ پیکسل قرار دهید.

ایجادیک لایه به نام Screen

تا اینجای کار باید چنین شکلی ایجاد کرده باشید:

نمایش شکل

قدم ۹

یک لایه جدید به نام Screen-2 ایجاد کنید و آن را بالای سایر لایه‌ها قرار دهید. به کمک ابزار Rounded rectangle(کلید میانبر U) یک چهار ضلعی با قطر ۳۵ پیکسل ایجاد کنید. حالا استایل Gradient Overlay را روی این لایه اعمال کنید.

ایجادیک لایه جدید به نام Screen-2

استایل Inner-Shadow را روی Screen-2 اعمال کنید.

اعمال استایل Inner-Shadow را روی Screen-2

استایل Inner Glow را روی لایه Screen-2 اعمال کنید.

اعمال استایل Inner Glow را روی لایه Screen-2

استایل Drop Shadow را روی لایه Screen-2 اعمال کنید.

اعمال استایل Drop Shadow را روی لایه Screen-2

تا اینجای کار باید چنین شکلی داشته باشید:

نمایش شکل

قدم ۱۰

یک لایه جدید به نام Screen Glossy ایجاد کنید و آن را بالای سایر لایه‌ها قرار دهید. ابزار قلم (کلید میانبر P) را انتخاب کرده و یک شکل زیر مثل تصویر زیر ایجاد و داخل آن را با رنگ سفید پر کنید.

ایجادیک لایه جدید به نام Screen Glossy

Opacity را روی ۲۰% قرار دهید.

Opacity را روی ۲۰% قرار دهید.

قدم ۱۱

ایجادیک لایه جدید به نام Light Dot

یک لایه جدید به نام Light Dot ایجاد کنید و آن را بالای سایر لایه‌ها قرار دهید. ابزار براش (کلید میانبر B) را انتخاب و یک دایرهٔ بزرگ در بالای تصویر ایجاد کنید.

قدم ۱۲

به کمک ابزار Ellipse، یک دایره به شکل زیر در سمت راست تلویزیون ایجاد کنید. نام این لایهٔ Button قرار دهید.

ترسیم دایره بابه کمک ابزار Ellipse

روی لایه Body-2راست کلیک کرده و گزینهٔ Copy Layer Style را انتخاب و آن را روی لایهٔ Button پیست کنید. تا اینجای کار باید چنین شکلی داشته باشید:

انتخاب گزینهٔ Copy Layer Style

حالا یک دایرهٔ دیگر مثل تصویر زیر ایجاد کنید.

ایجاد یک دایره

صفحهٔ Layer Style را باز کنید و اطلاعات زیر را روی لایهٔ Button اعمال کنید.

بازکردن صفحهٔ Layer Style

استایل Stroke را روی لایه Button اعمال کنید.

اعمال استایل Stroke را روی لایه Button

استایل Drop Shadow را روی لایه Button اعمال کنید.

اعمال استایل Drop Shadow را روی لایه Button ا

تا اینجای کار باید چنین شکلی ایجاد کرده باشید:

نمایش شکل

به کمک ابزار Rounded rectangle(کلید میانبر U) یک چهار ضلعی مانند تصویر زیر ایجاد کنید.

 ترسیم 4ضلعی به کمک ابزار Rounded rectangle

در صفحهٔ Layer Style اطلاعات زیر را وارد کنید و استایل Stroke و Drop Shadow را روی آن لایه اعمال کنید.

اعمال استایل Stroke و Drop Shadow را روی لایه

این هم از دکمه‌های آیکون تلویزیون:

نمایش نهایی

قدم ۱۳

از لایه Button یک دوپلیکیت بگیرید و آن را مانند شکل زیر، پایین دکمهٔ قبلی قرار دهید. در این مرحله باید مقادیر و اطلاعات استایل Gradient Overlay را مطابق شکل زیر تغییر دهید.

تغییردادن مقادیر و اطلاعات استایل Gradient Overlay

تغییردادن مقادیر و اطلاعات استایل Gradient Overlay

دکمهٔ دوم نیز ساخته شد.

نمایش دکمه دوم

قدم ۱۴

برای ایجاد شکل اسپیکر تلویزیون باید یک چهار ضلعی مطابق شکل زیر بسازید.

ترسیم 4ضلعی

لایه صفحهٔ Layer Style را باز کنید و اطلاعات زیر را وارد کنید.

واردکردن اطلاعات

استایل Inner Shadow را روی لایه Speaker اعمال کنید.

اعمال استایل Inner Shadow را روی لایه Speaker

استایل Stroke را هم روی لایه Speaker اعمال کنید.

اعمال استایل Stroke را هم روی لایه Speaker

تا چنین شکلی ایجاد شود:

شکل نهایی

حالا از لایهٔ اسپیکر دوپلیکیت بگیرید و آن را مطابق شکل زیر در پایین خط اول قرار دهید.

گرفتن ازلایهٔ اسپیکر دوپلیکیت

قدم ۱۵

برای متالیک کردن مارک تلویزیون اطلاعات زیر را در صفحهٔ Layer Style وارد کنید.

متالیک کردن مارک تلویزیون

استایل Drop Shadow را روی لایهٔ مارک تلویزیون اعمال کنید.

اعمال استایل Drop Shadow را روی لایهٔ مارک تلویزیون

تا چنین طرحی ایجاد شود:

نمایش طرح

قدم ۱۶

برای ایجاد آنتن تلویزیون، به کمک ابزار Rounded rectangle(کلید میانبر U) یک چهار ضلعی مانند تصویر زیر ایجاد کنید.

سپس می‌توانید آنتن تلویزیون را هم مثل مارک آن متالیک کنید.

ترسیمانت تلویزیون باابزار Rounded rectangle

تا اینجای کار باید چنین شکلی ایجاد کرده باشید:

نمایش خروجی

قدم ۱۷

برای ایجاد افکت سایه یک لایه به نام Shadow بسازید. به کمک ابزار Ellipse(کلید میانبر U) یک بیضی بکشید و داخل آن را با رنگ مشکی پر کنید. سپس تنظیمات Gaussian Blur را باز کنید.

ترسیم افکت سایه

حالا به کمک ابزار پاک کن (کلید میانبر E) بخش‌هایی از سایه را پاک کنید تا طبیعی‌تر به نظر برسد. سپس Blending mode سایه را روی Multiply و Opacity آن را روی عدد ۴۷% قرار دهید.

Blending mode سایه را روی Multiply و Opacity ۴۷% قرار دهید.

سایهٔ تلویزیون باید چنین حالتی داشته باشد:

نمایش سایه تلویزیون

یک دوپلیکیت از سایه بگیرید و اندازهٔ آن را کم کنید و آن را در دو طرف پایه‌های تلویزیون قرار دهید.

گرفتن یک دوپلیکیت از سایه

به همین راحتی توانستید به کمک فتوشاپ یک آیکون تلویزیون بسازید.

خروجی نهایی

profile name
میلاد حیدری

بخندید کتاب بخونید و خوب باشید تا جامعه مون به آرامش برسه. لطفا ! هر سوالی دارید در بخش نظرات مطرح کنید. ما یا سایر هموطنان عزیز پاسخ خواهیم داد. برای کمک به سایت ما و گسترش آموزش در بین هموطنان، در سایتها، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی لینک سایت ما را درج کنید.

مطالب پیشنهادی برای شما

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

0 نظر درباره «آموزش تصویری طرز ایجاد یک آیکون تلویزیون در فتوشاپ»

    هنوز نظری برای این بخش ثبت نشده است
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید