انتخاب رنگ

قالب بندی سلول ها در اکسل (آموزش گام به گام)

اساطیر زبان

در اکسل به طور پیشفرض، قالب بندی همه سلول ها در صفحه یکسان است و این خواندن صفحه با اطلاعات زیاد را سخت می کند. تغییر قالب بندی باعث می شود تا ظاهر و حس صفحه تغییر کند و این امکان برای شما فراهم می شود تا توجه بیننده را به بخش های خاصی جلب کنید و مشاهده و درک مطلب نیز آسان تر می شود. علاوه بر این می توانید از قالب بندی اعداد استفاده کنید تا به اکسل اطلاع دهید که از چه نوع داده ای در کتاب کار خود استفاده می کنید، مانند درصد (٪)، ارز ($) و ….

قالب بندی سلول ها در اکسل

تغییر قلم

به طور پیشفرض برای هر کتاب کار جدید فونت روی Calibri تنظیم شده است. با این حال، اکسل فونت های دیگری نیز در ارائه می دهد که می توانید از آنها برای سفارشی کردن متن سلول خود استفاده کنید.

در مثال زیر، عنوان سلول را قالب بندی می کنیم تا نسبت به سایر داده ها برجسته تر شده و تشخیص آن ساده تر شود. مراحل زیر را دنبال کنید:

1- سلول های مورد نظر برای ویرایش را انتخاب کنید.

Screenshot of Excel 2013

2- در تب Home روی لیست کشویی Font کلیک کنید.

3- قلم مورد نظر خود را انتخاب کنید. با قرار دادن ماوس روی هر گزینه، پیش نمایش فونت روی سلول های انتخاب شده دیده می شود. در این مثال، فونت Georgia انتخاب شده است.

Screenshot of Excel 2013

4- متن براساس قلم انتخاب شده تغییر می کند.

Screenshot of Excel 2013

دانلود فیلم های آموزش صفر تا صد اکسل +جزوه

تغییر اندازه قلم

1- سلول های مورد نظر را انتخاب کنید.

Screenshot of Excel 2013

2- در تب Home روی لیست کشویی Font Size کلیک کنید.

3- اندازه قلم مورد نظر را انتخاب کنید. با قرار دادن ماوس روی هر گزینه یک پیش نمایش مستقیم روی متن دیده می شود. در این مثال، اندازه قلم 16 برای بزرگتر کردن متن انتخاب شده است.

Screenshot of Excel 2013

4- اندازه قلم متن انتخاب شده به 16 تغییر می کند.

Screenshot of Excel 2013

نکته: علاوه بر این می توانید از دستورات افزایش اندازه قلم (Increase Font Size) و کاهش اندازه قلم (Decrease Font Size) استفاده کنید یا اینکه به طور مستقیم اندازه قلم مورد نظر خود را وارد کنید.

word image 42

تغییر رنگ قلم

1- سلول های مورد نظر را انتخاب کنید.

Screenshot of Excel 2013

2- در تب Home روی لیست کشویی دستور Font Color کلیک کنید.

3- رنگ قلم مورد نظر را انتخاب کنید. پیش نمایش رنگ قلم نیز دیده می شود. در این مثال، رنگ سبز (Green) انتخاب شده است.

Screenshot of Excel 2013

4- رنگ متن به رنگ قلم انتخاب شده تغییر پیدا می کند.

Screenshot of Excel 2013

نکته: برای دسترسی به رنگ های بیشتر در پایین لیست روی گزینه More Colors کلیک کنید.

Screenshot of Excel 2013

دستورات Bold ، Italic و Underline

1- سلول های مورد نظر را انتخاب کنید.

Screenshot of Excel 2013

2- در تب Home به ترتیب برای توپر کردن (Bold)، مورب کردن (Italic) و اضافه کردن خط زیر متن (Underline) روی گزینه های B ، I و U کلیک کنید. در اینجا سلول های انتخاب شده توپر شده اند.

Screenshot of Excel 2013

3- سبک انتخاب شده به متن اعمال می شود.

Screenshot of Excel 2013

نکته: می توانید از کلیدهای میانبر Ctrl + B برای توپر کردن متن، Ctrl + I برای مورب کردن و Ctrl + U برای اضافه کردن خط زیر متن استفاده کنید.

لیست همه دروس کاربردی اکسل ما

تراز متن

به طور پیشفرض، متن در صفحه در پایین سمت چپ سلول تراز می شود در حالی که اعداد در پایین سمت راست تراز می شوند. تغییر ترازبندی محتوای سلول امکان انتخاب نحوه نمایش محتوا در سلول را فراهم می کند که این باعث می شود تا خوانایی محتوای آن آسان تر شود.

Left Align: محتوا را با حاشیه چپ سلول تراز می کند.

Right Align: محتوا را با حاشیه راست سلول تراز می کند.

Center align: محتوا را با فاصله یکسان از حاشیه های چپ و راست سلول تراز می کند.

Screenshot of Excel 2013

Top Align: محتوا را با حاشیه بالای سلول تراز می کند.

Middle Align: محتوا را با فاصله یکسان از حاشیه های بالا و پایین سلول تراز می کند.

Bottom Align: محتوا را با حاشیه پایین سلول تراز می کند.

Screenshot of Excel 2013

تغییر تراز بندی افقی متن

1- سلول های مورد نظر را انتخاب کنید.

Screenshot of Excel 2013

2- در تب Home، یکی از سه دستور تراز بندی افقی را انتخاب کنید. اینجا از تراز Center استفاده شده است.

Screenshot of Excel 2013

3- متن دوباره تنظیم می شود.

Screenshot of Excel 2013

تغییر ترازبندی عمودی متن

1- سلول های مورد نظر را انتخاب کنید.

Screenshot of Excel 2013

2- یکی از سه دستور تراز عمودی را در تب Home انتخاب کنید. در این مثال از Middle Align استفاده شده است.

Screenshot of Excel 2013

3- متن دوباره تنظیم می شود.

Screenshot of Excel 2013

نکته: می توانید هر دو تنظیمات تراز عمودی و افقی را روی سلول اعمال کنید.

حاشیه های سلول و رنگ سلول

با تغییر حاشیه های سلول و رنگ پس زمینه می توانید مرزهای مشخص و تعریف شده ای برای بخش های مختلف صفحه خود ایجاد کنید.

اضافه کردن حاشیه:

1- سلول های مورد نظر را انتخاب کنید.

Screenshot of Excel 2013

2- در تب Home روی لیست کشویی Borders کلیک کنید.

3- سبک حاشیه مورد نظر خود را انتخاب کنید. در این مثال برای نمایش همه حاشیه ها روی گزینه “All Borders” کلیک شده است.

Screenshot of Excel 2013

4- سبک حاشیه انتخاب شده اعمال می شود.

Screenshot of Excel 2013

نکته: با استفاده از ابزار Draw Borders در پایین منوی کشویی Borders می توانید حاشیه ها را ترسیم کرده و سبک و رنگ آنها را تغییر دهید.

Screenshot of Excel 2013

اضافه کردن رنگ پس زمینه:

1- سلول های مورد نظر را انتخاب کنید.

Screenshot of Excel 2013

2- در تب Home روی لیست کشویی دستور Fill Color کلیک کنید..

3- رنگ مورد نظر را انتخاب کنید. با قرار دادن ماوس روی هر گزینه، پیش نمایش آن روی متن دیده می شود. در این مثال رنگ سبز روشن (Light Green) انتخاب شده است.

Screenshot of Excel 2013

4- رنگ پس زمینه انتخاب شده روی سلول های انتخاب شده اعمال می شود.

Screenshot of Excel 2013

Format Painter

اگر می خواهید قالب بندی یک سلول را روی سلول دیگری کپی کنید از دستور Format Painter در تب Home استفاده کنید. وقتی روی Format Painter کلیک کنید، همه قالب بندی ها از سلول انتخاب شده کپی می شوند. سپس می توانید روی سلول های مورد نظر برای جایگذاری قالب بندی کلیک کرده و روی متن مورد نظر بکشید.

Screenshot of Format Painter command

سبک های سلول

به جای قالب بندی دستی سلول ها می توانید از سبک های از پیش طراحی شده در اکسل استفاده کنید. سبک ها راهی سریع برای قالب بندی حرفه ای برای قسمت های مختلف کتاب کار مانند عنوان ها و هدرها می باشد.

در این مثال یک سبک سلول جدید اعمال خواهیم کرد.

1- سلول های مورد نظر را انتخاب کنید.

Screenshot of Excel 2013

2- در تب Home روی دستور Cell Styles کلیک کنید سپس از لیست کشویی آن، سبک مورد نظر را انتخاب کنید. اینجا، سبک Accent 1 انتخاب شده است.

Screenshot of Excel 2013

3- سبک انتخاب شده روی سلول ها اعمال می شود.

Screenshot of Excel 2013

نکته: سبک جدید جایگزین قالب بندی های فعلی سلول غیر از تراز بندی متن می شود. اگر چندین قالب بندی اضافه کرده باشید، ممکه نخواهید از سبک های سلول استفاده کنید.

قالب بندی متن و اعداد

یکی از ابزارهای قدرتمند در اکسل، ویژگی اعمال قالب بندی خاص برای متن و اعداد است. به جای نمایش کل محتوای سلول به طور مشابه می توانید از قالب بندی برای تغییر شکل تاریخ ها، زمان ها، اعشار، درصد (٪)، ارز ($) و موارد دیگر استفاده کنید.

در این مثال برای تغییر نحوه نمایش تاریخ ها، قالب اعداد را برای چند سلول تغییر می دهیم. مراحل زیر را دنبال کنید.

1- سلول های مورد نظر را انتخاب کنید.

Screenshot of Excel 2013

2- در تب Home روی دستور Number Format کلیک کنید. منوی کشویی آن ظاهر می شود.

3- گزینه قالب بندی مورد نظر را انتخاب کنید. اینجا، قالب بندی را به Long Date تغییر داده شده است.

Screenshot of Excel 2013

4- سلول های انتخاب شده به سبک قالب بندی جدید تغییر می کنند. برای برخی از قالب های عددی می توانید از دستورات افزایش و یا کاهش اعشار (زیر دستور Number Format) برای تغییر نمایش تعداد رقم های اعشار استفاده کنید.

Screenshot of Excel 2013

screenshot of the Excel formatting options

آموزش قالب بندی شرطی در اکسل (و همه نکات کاربردی)

ویدیوی آموزشی

 

تفاوت پک های حرفه ای ما با آموزشهای رایگان: بطور خلاصه از زمین تا آسمان! 1-پکها، جدیدترین نسخه نرم افزارها را آموزش می دهند با قابلیت های بسیار بیشتر. 2-پکها توسط متخصص آن نرم افزار، به صورت کاملا پروژه محور و با حل چالش هایی که در مسیر کار عملی و حرفه ای با آن روبرو می شوید تهیه شده اند و بعد از استفاده، کاملا برای بازار کار آماده اید! 3- متد این پکها کاملا کار شده و تا ماهها، در ذهن تان ماندگارند و یادگیری بسیار سریعتر و کاملتری خواهید داشت. آموزشهای رایگان فقط دستورات نرم افزارها را (آنهم ناقص) بیان می کنند و تازه برای ورود به بازار باید ماهها تجربه عملی هم کسب کنید !!

turned_in,

چرب زبان

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با 5 دقیقه در روز، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، تقویت حافظه، آموزش تصویری. یادگیری زبان کلید یادگیری هر مهارتی در قرن 21 !


حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست