چند زبان برنامه نویسی داریم؟ چند تا باید یاد بگیریم؟

رتبه: 5 ار 1 رای SSSSS
برنامه نویسی
نویسنده: میلاد حیدری زمان مطالعه 18 دقیقه
Banner Image

در این مقاله، لیستی از ۲۷۰ زبان برنامه نویسی از زبان ABC گرفته تا Z shell را برای برنامه نویسان و علاقه مندان جمع آوری کرده ایم. معمولا فصل تابستان زمان تعطیلی و بیکاری زیادی را برای همه به ارمغان می آورد، بنابراین چرا به جای هدر دادن وقت و تنبلی، برای یادگیری یک زبان برنامه نویسی جدید تلاش نمی کنید؟

در حال حاضر هیچ زبان خاصی را توصیه نمی کنیم اما یک لیست طولانی از انواع زبان های برنامه نویسی را بر اساس شاخص های گیت هاب (GitHub) و تیوبی (TIOBE) تهیه کرده ایم. این لیست به هیچ وجه طبقه بندی یا ارزش گذاری نشده است، پس لطفاً به خاطر قرار دادن بعضی از زبان ها و فناوری های قدیمی یا کم استفاده در لیست شکایت نکنید. اگر فکر می کنید زبانی وجود دارد که باید به این لیست اضافه شود لطفاً در قسمت کامنت ها نام زبان و لینک اطلاعات مربوط به آن را بنویسید، ترجیحاً لینک ویکیپدیا یا سایت حقیقی زبان را قرار دهید.

icon_lesson_plan-min   آموزش ۱۲ برنامه ضروری برای یادگیری در اینجا

۲۴۰ زبان رایج تر

ردیف

نام زبان

لینک

۱ ۴th Dimension/ 4D http://en.wikipedia.org/wiki/4th_Dimension_%28software%29
۲ ABAP http://en.wikipedia.org/wiki/ABAP
۳ ABC http://en.wikipedia.org/wiki/ABC_%28programming_language%29
۴ ActionScript http://en.wikipedia.org/wiki/ActionScript
۵ Ada http://en.wikipedia.org/wiki/Ada_%28programming_language%29
۶ Agilent VEE http://en.wikipedia.org/wiki/Agilent VEE
۷ Algol http://en.wikipedia.org/wiki/ALGOL
۸ Alice http://en.wikipedia.org/wiki/Alice_%28software%29
۹ Angelscript http://www.angelcode.com/angelscript/
۱۰ Apex http://wiki.developerforce.com/page/Apex
۱۱ APL http://en.wikipedia.org/wiki/APL_%28programming_language%29
۱۲ AppleScript http://en.wikipedia.org/wiki/AppleScript
۱۳ Arc http://en.wikipedia.org/wiki/Arc_%28programming_language%29
۱۴ Arduino http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
۱۵ ASP http://en.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
۱۶ AspectJ http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
۱۷ Assembly http://en.wikipedia.org/wiki/Assembly_language
۱۸ ATLAS http://en.wikipedia.org/wiki/ATLAS_Transformation_Language
۱۹ Augeas http://en.wikipedia.org/wiki/Augeas_%28software%29
۲۰ AutoHotkey http://en.wikipedia.org/wiki/AutoHotkey
۲۱ AutoIt http://en.wikipedia.org/wiki/AutoIt
۲۲ AutoLISP http://en.wikipedia.org/wiki/AutoLISP
۲۳ Automator http://en.wikipedia.org/wiki/Automator
۲۴ Avenue http://en.wikipedia.org/wiki/ArcView_3.x
۲۵ Awk http://en.wikipedia.org/wiki/Awk
۲۶ Bash http://en.wikipedia.org/wiki/Bash_%28Unix_shell%29
۲۷ (Visual) Basic http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_basic
۲۸ bc http://en.wikipedia.org/wiki/Bc_programming_language
۲۹ BCPL http://en.wikipedia.org/wiki/BCPL
۳۰ BETA http://en.wikipedia.org/wiki/BETA
۳۱ BlitzMax http://en.wikipedia.org/wiki/BlitzMax
۳۲ Boo http://en.wikipedia.org/wiki/Boo_%28programming_language%29
۳۳ Bourne Shell http://en.wikipedia.org/wiki/Bourne Shell
۳۴ Bro http://en.wikipedia.org/wiki/Bro_%28software%29
۳۵ C http://en.wikipedia.org/wiki/C_%28programming_language%29
۳۶ C Shell http://en.wikipedia.org/wiki/C Shell
۳۷ C# http://en.wikipedia.org/wiki/C_Sharp_%28programming_language%29
۳۸ C++ http://en.wikipedia.org/wiki/C++
۳۹ C++/CLI http://en.wikipedia.org/wiki/C++/CLI
۴۰ C-Omega http://research.microsoft.com/en-us/um/cambridge/projects/comega/
۴۱ Caml http://en.wikipedia.org/wiki/Caml
۴۲ Ceylon http://en.wikipedia.org/wiki/Ceylon_Project
۴۳ CFML http://en.wikipedia.org/wiki/CFML
۴۴ cg http://en.wikipedia.org/wiki/Cg_%28programming_language%29
۴۵ Ch http://en.wikipedia.org/wiki/Ch_%28computer_programming%29
۴۶ CHILL http://en.wikipedia.org/wiki/CHILL
۴۷ CIL http://en.wikipedia.org/wiki/C_Intermediate_Language
۴۸ CL (OS/400) http://en.wikipedia.org/wiki/CL_%28OS/400_command_interpreter%29
۴۹ Clarion http://en.wikipedia.org/wiki/Clarion_%28programming_language%29
۵۰ Clean http://en.wikipedia.org/wiki/Clean_%28programming_language%29
۵۱ Clipper http://en.wikipedia.org/wiki/Clipper_%28programming_language%29
۵۲ Clojure http://en.wikipedia.org/wiki/Clojure
۵۳ CLU http://en.wikipedia.org/wiki/CLU_%28programming_language%29
۵۴ COBOL http://en.wikipedia.org/wiki/COBOL
۵۵ Cobra http://en.wikipedia.org/wiki/Cobra_%28programming_language%29
۵۶ CoffeeScript http://en.wikipedia.org/wiki/CoffeeScript
۵۷ ColdFusion http://en.wikipedia.org/wiki/ColdFusion
۵۸ COMAL http://en.wikipedia.org/wiki/COMAL
۵۹ Common Lisp http://en.wikipedia.org/wiki/Common Lisp
۶۰ Coq http://en.wikipedia.org/wiki/Coq
۶۱ cT http://vpython.org/contents/cTsource/cToverview.html
۶۲ Curl http://en.wikipedia.org/wiki/Curl_%28programming_language%29
۶۳ D http://en.wikipedia.org/wiki/D_%28programming_language%29
۶۴ Dart http://en.wikipedia.org/wiki/Dart_%28programming_language%29
۶۵ DCL http://en.wikipedia.org/wiki/Dialog_Control_Language
۶۶ DCPU-16 ASM http://0x10cwiki.com/wiki/DCPU-16
۶۷ Delphi/Object Pascal http://en.wikipedia.org/wiki/Object_Pascal
۶۸ DiBOL http://en.wikipedia.org/wiki/Dibol
۶۹ Dylan http://en.wikipedia.org/wiki/Dylan_%28programming_language%29
۷۰ E http://en.wikipedia.org/wiki/E_%28programming_language%29
۷۱ eC http://www.ecere.com/
۷۲ Ecl http://en.wikipedia.org/wiki/ECL_programming_language
۷۳ ECMAScript http://en.wikipedia.org/wiki/ECL_programming_language
۷۴ EGL http://en.wikipedia.org/wiki/EGL_%28programming_language%29
۷۵ Eiffel http://en.wikipedia.org/wiki/Eiffel_%28programming_language%29
۷۶ Elixir http://elixir-lang.org/
۷۷ Emacs Lisp http://en.wikipedia.org/wiki/Emacs Lisp
۷۸ Erlang http://en.wikipedia.org/wiki/Erlang_%28programming_language%29
۷۹ Etoys http://en.wikipedia.org/wiki/Etoys_%28programming_language%29
۸۰ Euphoria http://en.wikipedia.org/wiki/Euphoria_%28programming_language%29
۸۱ EXEC http://en.wikipedia.org/wiki/EXEC
۸۲ F# http://en.wikipedia.org/wiki/F_Sharp_%28programming_language%29
۸۳ Factor http://en.wikipedia.org/wiki/Factor_%28programming_language%29
۸۴ Falcon http://en.wikipedia.org/wiki/Falcon_%28programming_language%29
۸۵ Fancy http://en.wikipedia.org/wiki/Fancy_%28programming_language%29
۸۶ Fantom http://en.wikipedia.org/wiki/Fantom_%28programming_language%29
۸۷ Felix http://en.wikipedia.org/wiki/Felix_%28programming_language%29
۸۸ Forth http://en.wikipedia.org/wiki/Forth_%28programming_language%29
۸۹ Fortran http://en.wikipedia.org/wiki/Fortran
۹۰ Fortress http://en.wikipedia.org/wiki/Fortress_%28programming_language%29
۹۱ (Visual) FoxPro http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_FoxPro
۹۲ Gambas http://en.wikipedia.org/wiki/Gambas
۹۳ GNU Octave http://en.wikipedia.org/wiki/GNU Octave
۹۴ Go http://en.wikipedia.org/wiki/Go_%28programming_language%29
۹۵ Google AppsScript http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Apps_Script
۹۶ Gosu http://en.wikipedia.org/wiki/Gosu_%28programming_language%29
۹۷ Groovy http://en.wikipedia.org/wiki/Groovy_%28programming_language%29
۹۸ Haskell http://en.wikipedia.org/wiki/Haskell_%28programming_language%29
۹۹ haXe http://en.wikipedia.org/wiki/haXe
۱۰۰ Heron http://www.heron-language.com/
۱۰۱ HPL http://hpl.sourceforge.net/
۱۰۲ HyperTalk http://en.wikipedia.org/wiki/HyperTalk
۱۰۳ Icon http://en.wikipedia.org/wiki/Icon_%28programming_language%29
۱۰۴ IDL http://en.wikipedia.org/wiki/IDL_%28programming_language%29
۱۰۵ Inform http://en.wikipedia.org/wiki/Inform
۱۰۶ Informix-4GL http://en.wikipedia.org/wiki/Informix-4GL
۱۰۷ INTERCAL http://en.wikipedia.org/wiki/INTERCAL
۱۰۸ Io http://en.wikipedia.org/wiki/Io_%28programming_language%29
۱۰۹ Ioke http://en.wikipedia.org/wiki/Ioke_%28programming_language%29
۱۱۰ J http://en.wikipedia.org/wiki/J_%28programming_language%29
۱۱۱ J# http://en.wikipedia.org/wiki/J_Sharp
۱۱۲ JADE http://en.wikipedia.org/wiki/JADE_%28programming_language%29
۱۱۳ Java http://en.wikipedia.org/wiki/Java_%28programming_language%29
۱۱۴ Java FX Script http://en.wikipedia.org/wiki/JavaFX_Script
۱۱۵ JavaScript http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript
۱۱۶ JScript http://en.wikipedia.org/wiki/JScript
۱۱۷ JScript.NET http://en.wikipedia.org/wiki/JScript.NET
۱۱۸ Julia http://julialang.org/
۱۱۹ Korn Shell http://en.wikipedia.org/wiki/Korn Shell
۱۲۰ Kotlin http://en.wikipedia.org/wiki/Kotlin_%28programming_language%29
۱۲۱ LabVIEW http://en.wikipedia.org/wiki/LabVIEW
۱۲۲ Ladder Logic http://en.wikipedia.org/wiki/Ladder_logic
۱۲۳ Lasso http://en.wikipedia.org/wiki/Lasso_%28programming_language%29
۱۲۴ Limbo http://en.wikipedia.org/wiki/Limbo_%28programming_language%29
۱۲۵ Lingo http://en.wikipedia.org/wiki/Lingo_%28programming_language%29
۱۲۶ Lisp http://en.wikipedia.org/wiki/Lisp_%28programming_language%29
۱۲۷ Logo http://en.wikipedia.org/wiki/Logo_%28programming_language%29
۱۲۸ Logtalk http://en.wikipedia.org/wiki/Logtalk
۱۲۹ LotusScript http://en.wikipedia.org/wiki/LotusScript
۱۳۰ LPC http://en.wikipedia.org/wiki/LPC_%28programming_language%29
۱۳۱ Lua http://en.wikipedia.org/wiki/Lua_%28programming_language%29
۱۳۲ Lustre http://en.wikipedia.org/wiki/Lustre_%28programming_language%29
۱۳۳ M4 http://en.wikipedia.org/wiki/M4_%28computer_language%29
۱۳۴ MAD http://en.wikipedia.org/wiki/MAD_%28programming_language%29
۱۳۵ Magic http://en.wikipedia.org/wiki/MEDITECH
۱۳۶ Magik http://en.wikipedia.org/wiki/Magik_%28programming_language%29
۱۳۷ Malbolge http://en.wikipedia.org/wiki/Malbolge
۱۳۸ MANTIS http://en.wikipedia.org/wiki/Cincom
۱۳۹ Maple http://en.wikipedia.org/wiki/Maple_%28software%29
۱۴۰ Mathematica http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematica
۱۴۱ MATLAB http://en.wikipedia.org/wiki/MATLAB
۱۴۲ Max/MSP http://en.wikipedia.org/wiki/Max/MSP
۱۴۳ MAXScript http://en.wikipedia.org/wiki/Maxscript
۱۴۴ MEL http://en.wikipedia.org/wiki/Maya_Embedded_Language
۱۴۵ Mercury http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_%28programming_language%29
۱۴۶ Mirah http://en.wikipedia.org/wiki/Mirah_%28programming_language%29
۱۴۷ Miva http://en.wikipedia.org/wiki/MIVA_Script
۱۴۸ ML http://en.wikipedia.org/wiki/ML_%28programming_language%29
۱۴۹ Monkey http://en.wikipedia.org/wiki/Monkey_%28programming_language%29
۱۵۰ Modula-2 http://en.wikipedia.org/wiki/Modula-2
۱۵۱ Modula-3 http://en.wikipedia.org/wiki/Modula-3
۱۵۲ MOO http://en.wikipedia.org/wiki/MOO
۱۵۳ Moto http://www.projectmoto.org/
۱۵۴ MS-DOS Batch http://en.wikipedia.org/wiki/MS-DOS_batch_files
۱۵۵ MUMPS http://en.wikipedia.org/wiki/MUMPS
۱۵۶ NATURAL http://en.wikipedia.org/wiki/NATURAL
۱۵۷ Nemerle http://en.wikipedia.org/wiki/Nemerle
۱۵۸ Nimrod http://en.wikipedia.org/wiki/Nimrod_%28distributed_computing%29
۱۵۹ NQC http://en.wikipedia.org/wiki/Not_Quite_C
۱۶۰ NSIS http://en.wikipedia.org/wiki/Nullsoft_Scriptable_Install_System
۱۶۱ Nu http://en.wikipedia.org/wiki/Nu_%28programming_language%29
۱۶۲ NXT-G http://en.wikipedia.org/wiki/NXT-G
۱۶۳ Oberon http://en.wikipedia.org/wiki/Oberon_%28programming_language%29
۱۶۴ Object Rexx http://en.wikipedia.org/wiki/Object Rexx
۱۶۵ Objective-C http://en.wikipedia.org/wiki/Objective-C
۱۶۶ Objective-J http://en.wikipedia.org/wiki/Objective-J
۱۶۷ OCaml http://en.wikipedia.org/wiki/OCaml
۱۶۸ Occam http://en.wikipedia.org/wiki/Occam_programming_language
۱۶۹ ooc http://ooc-lang.org/
۱۷۰ Opa http://en.wikipedia.org/wiki/Opa_%28programming_language%29
۱۷۱ OpenCL http://en.wikipedia.org/wiki/OpenCL
۱۷۲ OpenEdge ABL http://en.wikipedia.org/wiki/OpenEdge ABL
۱۷۳ OPL http://en.wikipedia.org/wiki/Open_programming_language
۱۷۴ Oz http://en.wikipedia.org/wiki/Oz_%28programming_language%29
۱۷۵ Paradox http://en.wikipedia.org/wiki/Paradox_%28database%29
۱۷۶ Parrot http://en.wikipedia.org/wiki/Parrot_assembly_language
۱۷۷ Pascal http://en.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28programming_language%29
۱۷۸ Perl http://en.wikipedia.org/wiki/Perl
۱۷۹ PHP http://en.wikipedia.org/wiki/PHP
۱۸۰ Pike http://en.wikipedia.org/wiki/Pike_%28programming_language%29
۱۸۱ PILOT http://en.wikipedia.org/wiki/PILOT
۱۸۲ PL/I http://en.wikipedia.org/wiki/PL/I
۱۸۳ PL/SQL http://en.wikipedia.org/wiki/PL/SQL
۱۸۴ Pliant http://fullpliant.org/doc/
۱۸۵ PostScript http://en.wikipedia.org/wiki/PostScript
۱۸۶ POV-Ray http://en.wikipedia.org/wiki/POV-Ray
۱۸۷ PowerBasic http://en.wikipedia.org/wiki/PowerBasic
۱۸۸ PowerScript http://en.wikipedia.org/wiki/PowerBuilder
۱۸۹ PowerShell http://en.wikipedia.org/wiki/PowerShell
۱۹۰ Processing http://en.wikipedia.org/wiki/Processing_%28programming_language%29
۱۹۱ Prolog http://en.wikipedia.org/wiki/Prolog
۱۹۲ Puppet http://en.wikipedia.org/wiki/Puppet_%28software%29
۱۹۳ Pure Data http://en.wikipedia.org/wiki/Pure Data
۱۹۴ Python http://en.wikipedia.org/wiki/Python_%28programming_language%29
۱۹۵ Q http://en.wikipedia.org/wiki/Q_%28equational_programming_language%29
۱۹۶ R http://en.wikipedia.org/wiki/R_%28programming_language%29
۱۹۷ Racket http://en.wikipedia.org/wiki/Racket_%28programming_language%29
۱۹۸ REALBasic http://en.wikipedia.org/wiki/REALBasic
۱۹۹ REBOL http://en.wikipedia.org/wiki/REBOL
۲۰۰ Revolution http://en.wikipedia.org/wiki/Revolution_%28programming_language%29
۲۰۱ REXX http://en.wikipedia.org/wiki/REXX
۲۰۲ RPG (OS/400) http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_RPG
۲۰۳ Ruby http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_%28programming_language%29
۲۰۴ Rust http://en.wikipedia.org/wiki/Rust_%28programming_language%29
۲۰۵ S http://en.wikipedia.org/wiki/S_%28programming_language%29
۲۰۶ S-PLUS http://en.wikipedia.org/wiki/S-PLUS
۲۰۷ SAS http://en.wikipedia.org/wiki/SAS_language
۲۰۸ Sather http://en.wikipedia.org/wiki/Sather
۲۰۹ Scala http://en.wikipedia.org/wiki/Scala_%28programming_language%29
۲۱۰ Scheme http://en.wikipedia.org/wiki/Scheme_%28programming_language%29
۲۱۱ Scilab http://en.wikipedia.org/wiki/Scilab
۲۱۲ Scratch http://en.wikipedia.org/wiki/Scratch_%28programming_language%29
۲۱۳ sed http://en.wikipedia.org/wiki/sed
۲۱۴ Seed7 http://en.wikipedia.org/wiki/Seed7
۲۱۵ Self http://en.wikipedia.org/wiki/Self_%28programming_language%29
۲۱۶ Shell http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_shell
۲۱۷ SIGNAL http://en.wikipedia.org/wiki/SIGNAL_%28programming_language%29
۲۱۸ Simula http://en.wikipedia.org/wiki/Simula
۲۱۹ Simulink http://en.wikipedia.org/wiki/Simulink
۲۲۰ Slate http://slatelanguage.org/
۲۲۱ Smalltalk http://en.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
۲۲۲ Smarty http://en.wikipedia.org/wiki/Smarty
۲۲۳ SPARK http://en.wikipedia.org/wiki/SPARK
۲۲۴ SPSS http://en.wikipedia.org/wiki/SPSS
۲۲۵ SQR http://en.wikipedia.org/wiki/SQR
۲۲۶ Squeak http://en.wikipedia.org/wiki/Squeak
۲۲۷ Squirrel http://en.wikipedia.org/wiki/Squirrel_%28programming_language%29
۲۲۸ Standard ML http://en.wikipedia.org/wiki/Standard ML
۲۲۹ Suneido http://en.wikipedia.org/wiki/Suneido
۲۳۰ SuperCollider http://en.wikipedia.org/wiki/SuperCollider
۲۳۱ TACL http://en.wikipedia.org/wiki/TACL
۲۳۲ Tcl http://en.wikipedia.org/wiki/Tcl
۲۳۳ Tex http://en.wikipedia.org/wiki/TeX
۲۳۴ thinBasic http://en.wikipedia.org/wiki/thinBasic
۲۳۵ TOM http://en.wikipedia.org/wiki/TOM_%28object-oriented_programming_language%29
۲۳۶ Transact-SQL http://en.wikipedia.org/wiki/Transact-SQL
۲۳۷ Turing http://en.wikipedia.org/wiki/Turing_%28programming_language%29
۲۳۸ TypeScript http://en.wikipedia.org/wiki/TypeScript
۲۳۹ Vala/Genie http://en.wikipedia.org/wiki/Vala_%28programming_language%29
۲۴۰ VBScript http://en.wikipedia.org/wiki/VBScript
۲۴۱ Verilog http://en.wikipedia.org/wiki/Verilog
۲۴۲ VHDL http://en.wikipedia.org/wiki/VHDL
۲۴۳ VimL http://en.wikipedia.org/wiki/VimL
۲۴۴ Visual Basic .NET http://en.wikipedia.org/wiki/Visual Basic .NET
۲۴۵ WebDNA http://en.wikipedia.org/wiki/WebDNA
۲۴۶ Whitespace http://en.wikipedia.org/wiki/Whitespace_%28programming_language%29
۲۴۷ X10 http://en.wikipedia.org/wiki/X10_%28programming_language%29
۲۴۸ xBase http://en.wikipedia.org/wiki/xBase
۲۴۹ XBase++ http://en.wikipedia.org/wiki/XBase++
۲۵۰ Xen http://en.wikipedia.org/wiki/C%CF%89
۲۵۱ XPL http://en.wikipedia.org/wiki/XPL
۲۵۲ XSLT http://en.wikipedia.org/wiki/XSLT
۲۵۳ XQuery http://en.wikipedia.org/wiki/XQuery
۲۵۴ yacc http://en.wikipedia.org/wiki/yacc
۲۵۵ Yorick http://en.wikipedia.org/wiki/Yorick_%28programming_language%29
۲۵۶ Z shell http://en.wikipedia.org/wiki/Z shell

۵ زبانی که حتما باید بلد باشید

در جایی نوشته بود که یک برنامه نویس هر ساله باید یک زبان برنامه نویسی جدید یاد بگیرد، اما اگر نمی توانید این کار را انجام دهید، پیشنهاد می کنیم حداقل ۵ زبان برنامه نویسی زیر را یاد بگیرید تا در حرفه و شغل خود به خوبی عمل کنید.

همه شرکتها عاشق برنامه نویسان چند زبانه هستند و یک برنامه نویس همه فن حریف و چندکاره به قدری انعطلف پذیر است که هم می تواند به سرعت یک اسکریپت بنویسد و هم برنامه های پیچیده جاوا. در واقع برای یک توسعه دهنده ارشد، یادگیری بیش از یک زبان نسبتا الزامی است.

مصاحبه کنندگان به مهندسانی بیشتر توجه می کنند که تجربه خوبی در چندین زبان مانند C++ و جاوا دارند، زبان هایی که به خوبی با یکدیگر جور هستند، همچنین مانند زبان های پایتون و جاوا.

ما مهندسین نرم افزاری را دوست داریم که یا در C++ و یا جاوا تجربه بسیار خوب و قوی داشته باشند و بتوانند اسکریپت های Groovy، پرل یا پایتون را بنویسند.

در بسیاری از موارد یک اسکریپت کوچک برای یک کار خاص و فوری به اندازه کافی سریع و خوب است و نمی خواهیم برنامه نویس برای نوشتن برنامه هایی مانند خواندن فایل های CSV و یا دریافت پیامی از درگاه TCP / UDP به زبان جاوا یک روز کامل وقت بگذراد.

اما چرا این پنج زبان برنامه نویسی را انتخاب کرده ایم؟ دلایل ما ساده و کاربردی هستند. این زبان ها بر اساس میزان کاربرد، نمونه ها و محبوبیت آنها انتخاب شده اند.

به عنوان مثال، اگر از یک سمت به دنبال توسعه اپلیکیشن و از سمت دیگر در جستجوی کار هستید اما نمی توانید جاوا را نیز نادیده بگیرید، برنامه نویسی جاوا اسکریپت گزینه مناسبی است که تقریباً در همه جای وب وجود دارد.

به شدت معتقدیم که C زبانی است که توسعه دهندگان باید در همان ابتدای کار آن را یاد بگیرند، به این دلیل که کمک می کند تا شناخت آنها از سیستم بیشتر شود و مفاهیم کلیدی برنامه نویسی پنهان شده در پس JVM یا CLR را درک کنند.

برای برنامه نویسی اسکریپتی، زبان پایتون را انتخابی کرده ایم اما می توانید زبان های پرل یا Groovy را نیز جایگزین کنید. گرچه وقتی صحبت از پشتیبانی آنلاین می شود، پایتون عالی است. تعداد ماژول های زیادی از پایتون در دسترس وجود دارد که می توانند کار شما را تنها در چند دقیقه راه بیندازند.

به طور مشابه یادگیری یک زبان برنامه نویسی شی گرا و یک زبان برنامه نویسی تابعی مانندHaskell یاScala ، تفکر و منطق برنامه نویسی شما را بهبود می دهند. در ادامه دلایل بیشتری را برای یادگیری این ۵ زبان برتر برنامه نویسی آورده ایم.

اما کدام زبان برنامه نویسی را باید یاد بگیریم؟ (۵ زبان برتر)

بدون هیچ توضیح بیشتری بریم سر اصل مطلب، در اینجا ۵ زبان برنامه نویسی آورده شده است که هر برنامه نویس و یا توسعه دهنده نرم افزار باید سعی کند تا آنها را یاد بگیرد.

این لیست ترکیبی از همه زبان ها است؛ شی گرا، تابعی، اسکریپتی، زبان ارائه دهنده سطح پایین کنترل و زبانی که به طور گسترده در توسعه سمت سرور استفاده می شود.

۱- جاوا

جاوا یکی از محبوب ترین زبان های دو دهه اخیر بوده و به دنیای توسعه برنامه های سمت سرور حکومت کرده است. این زبان همچنین سهم قابل توجهی از بازار بازی های موبایل، دنیای توسعه اپلیکیشن ها با اندروید و توسعه وب سازمانی را به خود اختصاص داده است.

جاوا با تفکر ساده WORA به معنی ” یک بار بنویس در هر جایی اجرا کن” آغاز شد اما با گذشت زمان، در حقیقت جاوا در همه جا اجرا شد.

باید جاوا را یاد بگیرید تا بتوانید یک برنامه سمت سرور قدرتمند و تطبیق پذیر بنویسید. علاوه بر این می توانید پروژه هایی با پیچیدگی متفاوت در جاوا ایجاد کنید. این زبان ابزار، فناوری و جامعه ای دارد که به شما کمک خواهند کرد.

چرا باید جاوا یاد بگیرید؟ شما باید بدون نگرانی درباره جزئیات خاص سیستم و یا مدیریت حافظه، فقط روی طراحی برنامه و ساختار کد تمرکز کنید. JVM آنها را کنترل خواهد کرد.

سازمان های بزرگی مانند بانک ها و شرکت های بیمه از جاوا استفاده می کنند و شما با نوشتن برنامه های اندروید می توانید با افراد و سازمان های زیادی ارتباط بگیرید.

۲- پایتون

پایتون یکی از بیشترین زبان هایی است که در مدارس و دانشگاه های سراسر جهان آموزش داده می شود. در آمریکا در بسیاری از دوره های دانشگاهی، برای شروع آموزش، پایتون را به زبان جاوا ترجیح داده اند.

با یادگیری پایتون چه چیزی به دست خواهید آورد؟ چیزهای خیلی زیادی.

پایتون یکی از آن دسته زبان هایی است که به عنوان یک زبان اسکریپتی می تواند مانند یک زبان شیء گرای خوب برای یک پروژه بزرگ مورد استفاده قرار گیرد.

بسیاری از وب سایت های معروف مانند Reddit روی فریمورک های پایتون مانند Django ساخته شده اند. اخیرا نیز سازمان های بزرگ زیادی در حال انتقال به روی فریمورک های مبتنی بر پایتون هستند.

علاوه بر این استفاده از پایتون در فناوری های نسل جدید مانند یادگیری ماشین، هوش مصنوعی و علم داده ها بیش از پیش افزایش یافته است. جای تعجب نیست چراکه این زبان دارای کتابخانه های فوق العاده در حوزه یادگیری ماشین است، کتابخانه هایی مانند TensorFlow ، Scikit-Learn و … .

با این وجود، نظر شخصی من این است که از پایتون برای نوشتن اسکریپت ها استفاده شود. پایتون برای انجام کارها با سرعت بالا بسیار مفید است، مثلاً می توانید یک برنامه شنود پیام UDP را در ۵ دقیقه بنویسید، در حالیکه نوشتن همین برنامه در جاوا ۲۰ دقیقه زمان می برد. با پایتون کامپایل، فشرده سازی و سپس استفاده را فراموش کنید. وظیفه های فوری را فقط با اسکریپت های پایتون بنویسید.

۳- جاوا اسکریپت

در این لیست می توانید C++ را جایگزین جاوا و یا روبی را جایگزین پایتون کنید اما باور کنید در دنیای امروز برای جاوا اسکریپت هیچ جایگزینی وجود ندارد. در ۵ سال اخیر، جاوا اسکریپت جهان برنامه نویسی را به طور کامل تحت تاثیر قرار داده است.

این زبان چیزی بیشتر از یک زبان اسکریپتی سمت کاربر با چارچوب و کتابخانه هایی مانند Node JS ، Angular و React نیست. می توانید از جاوا اسکریپت در سمت سرور برای توسعه رابط کاربری نیز استفاده کنید.

بخشی از این موفقیت چشمگیر جاوا اسکریپت به دلیل وجود جی کوئری (jQuery) می باشد. در واقع جی کوئری شیوه استفاده از جاوا اسکریپت را در سمت کاربر تغییر داد.

به عنوان یک برنامه نویس جاوا، کار بر روی برنامه های مبتنی بر JSP و Servlet، فرصت های زیادی برای استفاده از جی کوئری و جاوا اسکریپت فراهم می کند.

شناخت این زبان کمک کرده تا بتوانیم تصمیم بگیریم که کدام ویژگی باید سمت سرور پیاده سازی شود و کدام یک را می توان سمت کاربر مدیریت کرد، به عنوان مثال بسیاری از اعتبارسنجی هایی که قبلاً در سمت سرور انجام می دادیم به سمت کاربر منتقل شده اند.

۴- برنامه نویسی C

بدون دانستن زبان های C یا C++ نمی توانید یک برنامه نویس واقعی باشید. این جمله سنگینی است اما این نتیجه تجربه سال ها برنامه نویسی است.

توسعه دهندگان و مهندسان نرم افزاری که C یا C++ را می شناسند، به وضوح بهتر از برنامه نویسانی هستند که C را نمی شناسند و این نمی تواند تنها یک اتفاق ساده باشد و یکی از زبان هایی است که باید آن را بشناسید.

بسیاری از مفاهیم اصلی برنامه نویسی مانند ساختار ها، آرایه ها، اشاره گرها، مدیریت حافظه و … را می توان همراه با یادگیری این زبان درک کرد.

C هنوز هم ایده آل ترین زبان برای برنامه نویسی سیستم است و از دو سال قبل در یک رقابت سخت جای جاوا را در صدر جدول به خود اختصاص داده است.

برنامه نویسی C برای مبتدیان نقطه شروع خوبی است. همچنین یکی از قدیمی ترین زبانهای اصلی است که بیش از ۴ دهه را پشت سر گذاشته است.

در ضمن اگر می خواهید که به جای C ، C++ را یاد بگیرید، بد نیست چراکه آنها کاملاً مشابه هم هستند و به شما امکان می دهد تا بتوانید کدهای سطح پایین برای سیستم ها و برنامه های راه انداز بنویسید.

همچنین به دلیل عملکرد و کارایی بالا، یکی از زبان های مهم برای توسعه دهندگان بازی است.

۵- اسکالا

زبان اسکالا (Scala) براساس بهترین رویکردهای ۲۰ سال اخیر به وجود آمده است. یک زبان برنامه نویسی تابعی است بنابراین الگوی متفاوتی از برنامه نویسی شی گرا ارائه می دهد که باعث می شود تا منطق کدنویسی و تفکر شما بهبود یابد.

گرچه زبان های برنامه نویسی تابعی زیادی در دسترس وجود دارد، مانند هاسکل اما اسکالا را انتخاب کرده ایم چون از نظر توسعه دهندگان جاوا، یادگیری اسکالا از هاسکل آسان تر است.

بعضی ها می توانند این مسئله را یک چالش در نظر گرفته و هاسکل را نیز یاد بگیرند اما در کاربرد عملی، فکر می کنیم برای توسعه دهندگان جاوا یادگیری اسکالا اهمیت بیشتری دارد.

هاسکل برای برنامه نویسان C++ منطقی تر است. در واقع می توانید هر کدامیک از زبان های برنامه نویسی تابعی را انتخاب کنید اما زبانی را انتخاب کنید که تقاضای تجاری داشته باشد.

به عنوان یک توسعه دهنده حرفه ای ترجیح دهید وقت خود را صرف کاری کنید که بتوانید در حرفه خود از آن استفاده کنید.

در هر حال، مهم نیست چند زبان برنامه نویسی یاد می گیرید بلکه باید اصول طراحی و برنامه نویسی ارائه شده در قوانین کد تمیز را با همه وجود پیروی کنید تا به یک کدنویس حرفه ای تبدیل شوید. اینها مهارت هایی هستند که به شما در حرفه برنامه نویسی بیشترین کمک را خواهند کرد.

icon_lesson_plan-min   آموزش ۱۲ برنامه ضروری برای یادگیری در اینجا

profile name
میلاد حیدری

بخندید کتاب بخونید و خوب باشید تا جامعه مون به آرامش برسه. لطفا ! هر سوالی دارید در بخش نظرات مطرح کنید. ما یا سایر هموطنان عزیز پاسخ خواهیم داد. برای کمک به سایت ما و گسترش آموزش در بین هموطنان، در سایتها، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی لینک سایت ما را درج کنید.

مطالب پیشنهادی برای شما

محصولات مرتبط

مشاهده همه
آموزش برنامه نویسی سی پلاس پلاس
آموزش برنامه نویسی سی پلاس پلاس
قیمت محصول 230,000 تومان 250,000
ادامه مطلب

کلاس های آنلاین مرتبط

مشاهده همه
سایر مقالات آموزشی
سایر مقالات آموزشی

مدرس : حامد رضوانی

0

*برای مشاهده قیمت کلاس روی رزرو کلاس آنلاین کلیک کنید*

رزرو کلاس آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

0 نظر درباره «چند زبان برنامه نویسی داریم؟ چند تا باید یاد بگیریم؟»

  • ناشناس
    ناشناس آیا این دیدگاه مفید بود ؟

    سلام تشکر

    پاسخ
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید