آرایه های چند بعدی در برنامه نویسی C

رتبه: 0 ار 0 رای sssss
multi
نویسنده: میلاد حیدری زمان مطالعه 4 دقیقه
Banner Image

در این آموزش کار با آرایه های چند بعدی (آرایه های دو بعدی و سه بعدی) را به کمک مثال یاد خواهید گرفت.

در برنامه نویسی C می توانید آرایه ای از آرایه ها ایجاد کنید. به این نوع آرایه ها، آرایه های چند بعدی گفته می شود. مثال،

float x[3][4];

در اینجا، x یک آرایه دو بعدی (۲d) است. این آرایه می تواند ۱۲ عنصر را در خود جای دهد. می توانید این آرایه را به عنوان یک جدول با ۳ سطر و ۴ ستون در نظر بگیرید.

آرایه های چند بعدی در برنامه نویسی C

به همین ترتیب می توانید یک آرایه سه بعدی(۳d) تعریف کنید. مثال،

float y[2][4][3];

در اینجا، آرایه y می تواند ۲۴ عنصر را در خود جای دهد.

مقداردهی اولیه آرایه چند بعدی

در ادامه مقداردهی اولیه آرایه های دو بعدی و سه بعدی را توضیح می دهیم:

مقداردهی اولیه آرایه دو بعدی

روش های مختلف مقداردهی اولیه آرایه دو بعدی:

int c[2][3] = {{1, 3, 0}, {-1, 5, 9}};

int c[][3] = {{1, 3, 0}, {-1, 5, 9}};

int c[2][3] = {1, 3, 0, -1, 5, 9};

مقداردهی اولیه آرایه سه بعدی

می توانید یک آرایه سه بعدی را مشابه آرایه دو بعدی مقداردهی اولیه کنید. مثال،

int test[2][3][4] = {

{{۳, ۴, ۲, ۳}, {۰, -۳, ۹, ۱۱}, {۲۳, ۱۲, ۲۳, ۲}},

{{۱۳, ۴, ۵۶, ۳}, {۵, ۹, ۳, ۵}, {۳, ۱, ۴, ۹}}};

مثال ۱: آرایه دو بعدی برای ذخیره و چاپ مقادیر

// برنامه ذخیره دمای دو شهر در یک هفته و نمایش آنها

#include <stdio.h>

const int CITY = 2;

const int WEEK = 7;

int main()

{

int temperature[CITY][WEEK];

// استفاده از حلقه های تودرتو برای ذخیره مقادیر آرایه دو بعدی

for (int i = 0; i < CITY; ++i)

{

for (int j = 0; j < WEEK; ++j)

{

printf(“City %d, Day %d: “, i + 1, j + 1);

scanf(“%d”, &temperature[i][j]);

}

}

printf(“nDisplaying values: nn”);

// استفاده از حلقه های تودرتو برای نمایش مقادیر آرایه دو بعدی

for (int i = 0; i < CITY; ++i)

{

for (int j = 0; j < WEEK; ++j)

{

printf(“City %d, Day %d = %dn”, i + 1, j + 1, temperature[i][j]);

}

}

return 0;

}

خروجی

City 1, Day 1: 33

City 1, Day 2: 34

City 1, Day 3: 35

City 1, Day 4: 33

City 1, Day 5: 32

City 1, Day 6: 31

City 1, Day 7: 30

City 2, Day 1: 23

City 2, Day 2: 22

City 2, Day 3: 21

City 2, Day 4: 24

City 2, Day 5: 22

City 2, Day 6: 25

City 2, Day 7: 26

Displaying values:

City 1, Day 1 = 33

City 1, Day 2 = 34

City 1, Day 3 = 35

City 1, Day 4 = 33

City 1, Day 5 = 32

City 1, Day 6 = 31

City 1, Day 7 = 30

City 2, Day 1 = 23

City 2, Day 2 = 22

City 2, Day 3 = 21

City 2, Day 4 = 24

City 2, Day 5 = 22

City 2, Day 6 = 25

City 2, Day 7 = 26

مثال ۲: محاسبه مجموع دو ماتریس

// برنامه محاسبه مجموع دو ماتریس ۲ * ۲

#include <stdio.h>

int main()

{

float a[2][2], b[2][2], result[2][2];

// گرفتن ورودی با استفاده از حلقه های تودرتو

printf(“Enter elements of 1st matrixn”);

for (int i = 0; i < 2; ++i)

for (int j = 0; j < 2; ++j)

{

printf(“Enter a%d%d: “, i + 1, j + 1);

scanf(“%f”, &a[i][j]);

}

// گرفتن ورودی با استفاده از حلقه های تودرتو

printf(“Enter elements of 2nd matrixn”);

for (int i = 0; i < 2; ++i)

for (int j = 0; j < 2; ++j)

{

printf(“Enter b%d%d: “, i + 1, j + 1);

scanf(“%f”, &b[i][j]);

}

// جمع عناصر متناظر دو آرایه

for (int i = 0; i < 2; ++i)

for (int j = 0; j < 2; ++j)

{

result[i][j] = a[i][j] + b[i][j];

}

// نمایش جمع

printf(“nSum Of Matrix:”);

for (int i = 0; i < 2; ++i)

for (int j = 0; j < 2; ++j)

{

printf(“%.1ft”, result[i][j]);

if (j == 1)

printf(“n”);

}

return 0;

}

خروجی

Enter elements of 1st matrix

Enter a11: 2;

Enter a12: 0.5;

Enter a21: -1.1;

Enter a22: 2;

Enter elements of 2nd matrix

Enter b11: 0.2;

Enter b12: 0;

Enter b21: 0.23;

Enter b22: 23;

Sum Of Matrix:

۲٫۲ ۰٫۵

-۰٫۹ ۲۵٫۰

مثال ۳: آرایه سه بعدی

ذخیره و چاپ ۱۲ مقدار ورودی توسط کاربر

// ذخیره و چاپ ۱۲ مقدار ورودی توسط کاربر

#include <stdio.h>

int main()

{

int test[2][3][2];

printf(“Enter 12 values: n”);

for (int i = 0; i < 2; ++i)

{

for (int j = 0; j < 3; ++j)

{

for (int k = 0; k < 2; ++k)

{

scanf(“%d”, &test[i][j][k]);

}

}

}

// چاپ مقادیر با ایندکس مناسب

printf(“nDisplaying values:n”);

for (int i = 0; i < 2; ++i)

{

for (int j = 0; j < 3; ++j)

{

for (int k = 0; k < 2; ++k)

{

printf(“test[%d][%d][%d] = %dn”, i, j, k, test[i][j][k]);

}

}

}

return 0;

}

خروجی

Enter 12 values:

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

Displaying Values:

test[0][0][0] = 1

test[0][0][1] = 2

test[0][1][0] = 3

test[0][1][1] = 4

test[0][2][0] = 5

test[0][2][1] = 6

test[1][0][0] = 7

test[1][0][1] = 8

test[1][1][0] = 9

test[1][1][1] = 10

test[1][2][0] = 11

test[1][2][1] = 12

profile name
میلاد حیدری

بخندید کتاب بخونید و خوب باشید تا جامعه مون به آرامش برسه. لطفا ! هر سوالی دارید در بخش نظرات مطرح کنید. ما یا سایر هموطنان عزیز پاسخ خواهیم داد. برای کمک به سایت ما و گسترش آموزش در بین هموطنان، در سایتها، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی لینک سایت ما را درج کنید.

مطالب پیشنهادی برای شما

محصولات مرتبط

مشاهده همه

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

0 نظر درباره «آرایه های چند بعدی در برنامه نویسی C»

    هنوز نظری برای این بخش ثبت نشده است
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید