آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورکز

رتبه: 0 ار 0 رای sssss
مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورکز
نویسنده: میلاد حیدری زمان مطالعه 12 دقیقه
Banner Image

در این مطلب طرز مدل کردن یک توپ فوتبال با مدول شش ضلعی را به شما آموزش می دهیم. مدل کردن چنین حجم های پیچیده ای کار با مدلهای ساده تر را برای تان فوق العاده سریع و آسان می کند.

روش کار

برو به File> New> Part

فایل را با نام روبرو ذخیره کنید Football.SLDPRT

یک اسکیچ دو بعدی ایجاد کنید

Top Plane را از Features tree انتخاب کنید و روی آیکن sketch کلیک کنید

روی آیکن sketch کلیک کنید

برو به Tools > Sketch Entities > Polygon

پنج ضلعی را انتخاب کنید و یک پنج ضلعی مانند شکل ترسیم کنید

ضلع عمودی آن را بصورت زیر ابعاد بدهید

حتما بخوانید: آموزش یک نمونه سه بعدی کردن قطعه صنعتی در سالیدورک (ویدیو)

برو به Tools> Dimensions> Solid Polygon tool

روی سمت عمودی کلیک کنید و طول ۵۰ میلی متر را تعیین کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است

انتخاب ابزارTools> Dimensions> Solid Polygon tool

برو به Tools > Sketch Entities > Polygon

یک پنج ضلعی دیگر هم مرکز ترسیم کنید

ضلع عمودی را مانند زیر اندازه گذاری کنید

برو به Tools> Dimensions> Solid Polygon tool

روی خط عمودی کلیک کنید و طول ۱۰۰ میلی متر را تعیین کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

انتخاب ابزارTools> Dimensions> Solid Polygon tool

روی آیکن Close sketch کلیک کنید.

یک اسکیچ دوبعدی در سطح جلو (front plant) ایجاد کنید

قسمت front را از درخت feature انتخاب کنید و روی نماد اسکیچ کلیک کنید

برو به Tools> Entities Sketch> Centerline center line

مانند شکل خط عمودی را انتخاب کنید و یک خط مورب بکشید و دو خط مورب جوری که همدیگر را قطع کنند از گوشه های پنج ضلعی ها بکشید.

انتخاب ابزارTools> Entities Sketch> Centerline center line

حتما بخوانید: مثالی از سه بعدی کردن یک طرح دوبعدی در سالیدورک (فیلم فارسی)

برو به Tools> Dimensions> Solid Polygon tool

روی خط مورب کلیک کنید و طول ۵۰ میلیمتری را تعیین کنید.

روی Close Sketch close sketch کلیک کنید تا منطقه طراحی را ببندید.

یک Reference Plane ایجاد کنید.

برو به Insert> Geometry Reference> Plane

بر روی هر دو خط کلیک کنید

خطوط انتخاب شده در برنگ بنفش و صورتی، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

انتخاب ابزارInsert> Geometry Reference> Plane

برای تکمیل عملیات روی Ok کلیک کنید.

یک طرح دو بعدبی در Plane1 ایجاد کنید

Plane1 را از درخت ویژگی انتخاب کنید و روی نماد طرح کلیک کنید

روی نماد Normal to کلیک کنید

روی نماد Normal to کلیک کنید

برو به Tools > Sketch Entities > Polygon

چندضلعی را با ۶ ضلع به جای ۵ طراحی کنید.

کلید CTRL را نگه دارید، گوشه شش ضلعی و نقطه ۱ را انتخاب کنید

سپس یک رابطه coincident بین آنها اضافه کنید ( در قسمت خصوصیات باید این گزینه را انتخاب کنبد)

کلید CTRL را پایین نگه دارید، گوشه کنار شش ضلعی و نقطه ۲ را انتخاب کنید

سپس یک رابطه coincident بین آنها ایجاد کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است

ابزار  Tools > Sketch Entities > Polygon

روی Close sketch کلیک کنید تا منطقه طرح را ببندید.

یک محور مرجع ایجاد کنید

برو به Insert> Geometry Reference> Axis

گزینه “Point and Face / Plane Point” را انتخاب کنید

روی نقطه مرکزی پنج ضلعی کلیک کنید و طرح بالا را انتخاب کنید

ابزار Insert> Geometry Reference> Axis

یک محور برنگ زرد برجسته می شود، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

محور برنگ زرد برجسته می شود

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

یک محور مرجع دوم ایجاد کنید.

برو به Insert> Geometry Reference> Axis

گزینه Point و Face / Plane را انتخاب کنید.

روی نقطه مرکزی شش ضلعی کلیک کنید و Plane1 را انتخاب کنید.

یک محور در زرد برجسته می شود، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

ابزارInsert> Geometry Reference> Axis

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

یک نقطه مرجع ایجاد کنید.

برو به Insert> Geometry Reference> Point

گزینه Intersection را انتخاب کنید.

روی Axis1 و Axis2 کلیک کنید تا نقطه تقاطع ایجاد کنید (Point1)

نقطه تقاطع در شکل بنفش است، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده، برجسته می شود:

ابزارInsert> Geometry Reference> Point

برای تکمیل عملیات روی Ok کلیک کنید.

یک نقطه مرجع دوم ایجاد کنید.

برو به Insert> Geometry Reference> Point … Reference Point

گزینه Intersection را انتخاب کنید

روی Axis1 و Axis2 کلیک کنید تا نقطه تقاطع ایجاد کنید (Point2)

نقطه تقاطع در شکل بنفش است، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده، برجسته می شود:

ابزارInsert> Geometry Reference> Point ... Reference Point

برای تکمیل عملیات روی Ok کلیک کنید.

ایجاد یک لفت

برو به Insert> Boss / Base> Loft

Sketch1 و Point1 را از درخت ویژگی انتخاب کنید

پروفیل های انتخاب شده یک هندسه مخروطی ایجاد می کنند، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

ابزارInsert> Boss / Base> Loft

برو به Insert> Boss / Base> Loft

Sketch2 و Point2 را از درخت ویژگی انتخاب کنید

پروفیل های انتخاب شده پروفیل های هندسی مخروطی را در منطقه مدل سازی ایجاد می کنند

در Property manager > Options

علامت انتخاب کادر Merge Results را همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است بردارید:

ابزارProperty manager > Options

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

یک طرح دوبعدی در قسمت front plan ایجاد کنید.

قسمت front plan را از Features tree انتخاب کنید و کلیک کنید.

برو به Tools > Sketch Entities > Center Point Arc

یک چهارم دایره ای را به مرکز point 1 (نقطه ۱ یا نقطه ۲) ترسیم کنید.

برو به Tools> Dimensions> Solid Polygon tool

روی قوس کلیک کنید و یک شعاع ۱۰۰ میلیمتری را برای آن مشخص کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

ابزارTools> Dimensions> Solid Polygon tool

برو به Tools> Entities Sketches> Offset

قوس را انتخاب کنید و یک افست خروجی به فاصله ۱۰ میلی متر را تعیین کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

ابزارTools> Entities Sketches> Offset

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

برو به: Insert> Surface> Revolve یا به طور مستقیم بر روی Revolved Surface کلیک کنید

به property manager بروید و محور یک محور دوران در قسمت revolution Axis انتخاب کنید

در بخش property manager پایین رفته و روی کادر انتخاب Solidworks Contour کلیک کنید

به منطقه مدل سازی بازگشته و هر دو قوس را انتخاب کنید همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

انتخاب Insert> Surface> Revolve

برای تکمیل عملیات روی Ok کلیک کنید.

از ابزار Cut With Surface بصورت زیر استفاده کنید

برو به Insert> Cut> With Surface :

سطح های لایت را منطقه مدل سازی انتخاب کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

انتخاب منوی Insert> Cut> With Surface

حتما بخوانید: آموزش تصویری و کامل ساخت یک لیوان دوجداره در سالیدورک به زبان ساده

برو به property manager و روی آیکن Flip direction کلیک کن

گزینه های دیگر به صورت پیش فرض باقی می ماند

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

از ابزار Cut With Surface بصورت زیر استفاده کنید

برو به Insert> Cut> With Surface …

سطح داخلی هایلایت از منطقه مدل سازی را انتخاب کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است

انتخاب منوی Insert> Cut> With Surface ...

گزینه های دیگر به صورت پیش فرض باقی بماند

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

پوسته را بصورت زیر را بسازید

برو به Insert> Features> Shell

به property manager بروید و ضخامت پوسته را ۴ میلی متر تعیین کنید

به منطقه مدل سازی برگردید و وجه بالایی پنج ضلعی را انتخاب کنید

وجه انتخاب شده همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است آبی نشان داده شده است،

انتخاب منوی Insert> Features> Shell

برای تکمیل عملیات روی Ok کلیک کنید.

برو به Insert> Features> Shell

به property manager بروید و ضخامت پوسته را ۴ میلی متر تعیین کنید

به منطقه مدل سازی برگردید و وجه بالایی شش ضلعی را انتخاب کنید

وجه انتخاب شده همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است آبی نشان داده شده است،

انتخاب منوی Insert> Features> Shell

از دستور فیلت بصورت زیر استفاده کنید

برو به Insert> Features> Fillet / Round solids Fillet

پنج لبه داخلی بدنه پنچ ضلعی را انتخاب کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است

انتخاب منوی Insert> Features> Fillet / Round solids Fillet

به property manager بروید و شعاع Fillet را ۲ میلیمتر تعیین کنید

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

فیلت دیگری را بسازید

برو به Insert> Features> Fillet / Round solids Fillet

شش لبه داخلی بدنه شش ضلعی را انتخاب کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است

وجه انتخاب شده به رنگ آبی مشخص می شود، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است

انتخاب منوی Insert> Features> Fillet / Round solids Fillet

به property manager بروید و شعاع Fillet را ۲ میلیمتر تعیین کنید

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

فیلت دیگر را بسازید

برو به Insert> Features> Fillet / Round solids Fillet

سطح تخت داخلی پنج ضلعی را انتخاب کنید

وجه انتخاب شده به رنگ آبی مشخص می شود، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است

انتخاب منوی Insert> Features> Fillet / Round solids Fillet

به property manager بروید و شعاع Fillet را ۲ میلیمتری تعیین کنید

برای تکمیل عملیات روی Ok کلیک کنید.

فیلت دیگر را بسازید

برو به Insert> Features> Fillet / Round solids Fillet

سطح تخت داخلی شش ضلعی را انتخاب کنید

چهره انتخاب شده به رنگ آبی مشخص می شود، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است

انتخاب منوی Insert> Features> Fillet / Round solids Fillet

به property manager بروید و شعاع Fillet را ۲ میلیمتری تعیین کنید

برای تکمیل عملیات روی Ok کلیک کنید.

یک الگوی دایره ای

برو به Insert > Pattern/Mirror > Circular Pattern

محور ۱ را به عنوان پارامتر مرجع جهت دهی، انتخاب کنید

تعداد موارد نمونه را ۵ و فاصله را برابر با ۳۶۰ درجه تعیین کنید

در قسمت property manager ، bodies را انتخاب کنید

در منطقه مدل سازی شش ضلعی را انتخاب کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است

انتخاب منوی Insert > Pattern/Mirror > Circular Pattern

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

از ابزار Move / Copy Body Tool استفاده کنید

برو به Insert> Features> Move / Copy

پنج ضلعی و شش ضلعی را از منطقه مدل سازی انتخاب کنید

به property manager بروید و گزینه کپی را فعال کنید و تعداد کپی نسخه ها را ۱ بنویسید

بدنه انتخاب شده با رنگ آبی رنگ نشان داده شده است که در تصویر زیر نشان داده شده است

انتخاب منوی Insert> Features> Move / Copy

در پایین property manager و بر روی جعبه Rotate  کلیک کنید

به منطقه مدل سازی بروید و Axis2 (محور ۲)را به عنوان محور مرجع انتخاب کنید

مقدار چرخش را در جعبه مقدار چرخش، ۱۲۰ درجه تعیین کنید

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

یک الگوی دایره ای ایجاد کنید

برو به : Insert > Pattern/Mirror > Circular Pattern

Axis1 (محور ۱ ) را به عنوان پارامتر مرجع جهت انتخاب کنید

تعداد موارد نمونه را ۵ و فاصله را برابر با ۳۶۰ درجه تعیین کنید

برو property manager اموال، گزینه Bodies را انتخاب کنید

به قسمت مدلسازی بروید و بدنه کپی شده شش ضلعی و پنج ضلعی را انتخاب کنید

بدن انتخاب شده با رنگ آبی رنگ نشان داده شده است که در تصویر زیر نشان داده شده است

انتخاب منوی Insert > Pattern/Mirror > Circular Pattern

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

از ویژگی Combine استفاده کنید

برو به Insert> Features> Combine :

شانزده قسمت موجود را از منطقه مدل سازی انتخاب کنید

به property manager بروید و روی افزودن کلیک کنید

انتخاب منوی Insert> Features> Combine

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

از ابزار Move / Copy Body Tool استفاده کنید

برو به Insert> Features> Move / Copy

بدنه ترکیب شده را از منطقه مدل سازی انتخاب کنید

به property manager بروید و بر روی جعبه مرجع چرخش (rotate) کلیک کنید

به منطقه مدل سازی بروید و Point1 یا Point2 را به عنوان مرجع چرخشی انتخاب کنید

مقدار چرخش را در اطراف محور X، Y و Z بصورت زیر اختصاص دهید

X = 0 درجه، Y = 0 درجه،Z = 180 درجه است

انتخاب منوی Insert> Features> Move / Copy

مقادیر دیگر را به صورت پیشفرض قرار دهید

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

از ویژگی ترکیب استفاده کنید

برو به Insert> Features> Combine Combine

هر دو قسمت ترکیبی را از منطقه مدل سازی انتخاب کنید

به property manager بروید و بر روی افزودن کلیک کنید

انتخاب منوی Insert> Features> Combine Combine

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

یک طرح دوبعدی (اسکیچ)در Front Plane ایجاد کنید

قسمت Front Plane را از درخت ویژگی انتخاب کنید و روی علامت آن کلیک کنید

برو به : Tools > Sketch Entities > Center Point Arc

ترسیم یک نیمه دایره به مرکز نقطه ۱ (یا نقطه ۲)

برو به Tools> Entities Sketch> Center line center line

خط عمودی را بکشید تا نیم دایره را ببندید همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است

انتخاب منوی Tools> Entities Sketch> Center line center line

برو به : Tools> Dimensions> Solid Polygon tool

construction line را انتخاب کنید و طول آن را ۲۱۲٫۵۰mm را تعیین کنید

روی آیگن Close کلیک کنید تا اسکیچ را ببندید.

ایجاد یک سطح چرخشی

بروید Insert> Surface> Revolve

به property manager بروید و محور ۱ را به عنوان محور چرخش انتخاب کنید

انتخاب منوی Insert> Surface> Revolve

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

از ویژگی Split استفاده کنید

برو به Insert> Molds> Split

به property manager بروید و سپس وارد Trim Tools شوید

Surface Revolve2 را از درخت ویژگی ها انتخاب کنید

برو به Property manager > Target Bodies

به منطقه مدل سازی بروید و بدنه را انتخاب کنید (Combine2)

به گزینه Target Bodies برگردید و بر روی Cut bodies کلیک کنید تا آن را تقسیم کنید

برو به Property manager > Resulting Bodies

هر دو فایل را از کادر محاوره ای انتخاب کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است

انتخاب منوی Property manager > Resulting Bodies

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

ظاهر را تغییر دهید

برو به PhotoView 360 > Edit Appearance

به property manager بروید و روی کادر محاوره ای Selected Geometry راست کلیک کنید

برای پاک کردن کادر محاوره ای روی گزینه Clear Selections کلیک کنید

روی آیکن Select Bodies کلیک کنید

به منطقه مدل سازی بروید و منطقه داخلی را انتخاب کنید

برو به : Appearances (color) > Plastic > High Gloss > White High Gloss Plastic

به property manager بروید و رنگ نارنجی را انتخاب کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است

انتخاب منوی Appearances (color) > Plastic > High Gloss > White High Gloss Plastic

برای اعمال تغییرات، روی OK کلیک کنید.

برو به PhotoView 360 > Edit Appearance

به property manager بروید و روی جعبه محاوره ای Selected Geometry راست کلیک کنید

برای پاک کردن کادر محاوره ای روی گزینه Clear Selections کلیک کنید

روی آیکن Select Bodies کلیک کنید

به ناحیه مدل سازی بروید و قسمت بیرونی را انتخاب کنید

برو به:  Appearances (color) > Metal > Steel > Brushed Steel 

بر روی آیکون Brushed Steel دوبار کلیک کنید تا ظاهر انتخابی را اعمال کنید

انتخاب منوی  Appearances (color) > Metal > Steel > Brushed Steel 

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

برو به : View > Display

حالت   Shaded  و سپس Shadows In Shaded Mode  و سپس Ambient Occlusion را در صورت امکان انتخاب کنید.

شکل پایانی بصورت تصویر زیر نشان داده شده است

شکل پایانی

در ادامه بخوانید: ۲۰ ترفند بسیار کاربردی نرم افزار سالیدورک برای همه سطوح (اسمبلی)

 

profile name
میلاد حیدری

بخندید کتاب بخونید و خوب باشید تا جامعه مون به آرامش برسه. لطفا ! هر سوالی دارید در بخش نظرات مطرح کنید. ما یا سایر هموطنان عزیز پاسخ خواهیم داد. برای کمک به سایت ما و گسترش آموزش در بین هموطنان، در سایتها، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی لینک سایت ما را درج کنید.

مطالب پیشنهادی برای شما

محصولات مرتبط

مشاهده همه
آموزش جامع سالیدورک (منبت)
آموزش جامع سالیدورک (منبت)
قیمت محصول 167,000 تومان 179,000
ادامه مطلب
پکیج آموزش پیشرفته سالیدورک
پکیج آموزش پیشرفته سالیدورک
قیمت محصول 230,000 تومان 250,000
ادامه مطلب
آموزش صفر تا صد سالیدورکس
آموزش صفر تا صد سالیدورکس
قیمت محصول 10٪ 350,000 تومان 390,000
ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

0 نظر درباره «آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورکز»

    هنوز نظری برای این بخش ثبت نشده است
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید