تصویر روی جلد

آنچه در این مجموعه خواهید داشت:

Auto cad 2D

 • فصل اول :مفاهیم اولیه ی اتوکد ونقشه برداری
 • فصل دوم :آشنایی با Auto CAD
 • فصل سوم :شروع کار با Auto CAD
 • فصل چهارم :مفاهیم بنیادی در اتوکد
 • فصل پنجم :ترسیمات دوبعدی -ترسیم اشکال هندسی
 • فصل ششم :ترسیمات دو بعدی -ترسیم اجسام ساده ومرکب
 • فصل هفتم :ابزار های کمک ترسیمی
 • فصل هشتم :دستورات ویرایش دوبعدی
 • فصل نهم :کنترل صفحه ی تصویر وهاشور زنی
 • فصل دهم :ویژگی های اجسام ومدیریت لایه ها
 • فصل یازدهم :قید گذاری موضوعات
 • فصل دوازدهم :متن و ویرایش متن
 • فصل سیزدهم :اندازه گذاری
 • فصل چهاردهم :مباحث تکمیلی در اتوکد
 • فصل پانزدهم :آشنایی با  Auto desk 360 & BIM 360
 • فصل شانزدهم :عناوین جدید وتوسعه یافته در Auto CAD

Auto cad 3D

 • فصل اول :مفاهیم واصول نقشه برداری سه بعدی
 • فصل دوم:دستورات سه بعدی صفحه ی تصویر
 • فصل سوم:دستورات سه بعدی صفحه ی تصویر
 • فصل چهارم :ترسیم اجسام سه بعدی
 • فصل پنجم : ایجاد مدل های حجمی از ترسیمات دو بعدی
 • فصل ششم :ابزار های کمک ترسیمی سه بعدی
 • فصل هفتم:ایجاد سطوح
 • فصل هشتم :ایجاد توری ها
 • فصل نهم :ویرایش ترسیمات سه بعدی
 • فصل دهم :نور
 • فصل یازدهم :مواد ورندر
 • فصل دوازدهم :متحرک سازی
 • فصل سیزدهم :تنظیمات کاغذ وچاپ ترسیمات سه بعدی
 • فصل چهاردهم :عناوین تکمیلی اتوکد
 • فصل پانزدهم:عناوین جدید و توسعه یافته در اتوکد

  ۲۰۲۰design

 • فصل اول :مفاهیم اولیه ی طراحی داخلی
 • فصل دوم :آشنایی اولیه با Desing 2020
 • فصل سوم :ترسیم دیوار ها و دریچه ها
 • فصل چهارم :قرار دادن لوازم خانگی ،کابینت های زمینی ،دیواری و…
 • فصل پنجم :ایجاد جزیره
 • فصل ششم:سایر امکانات Desing 2020
 • فصل هفتم :Rendering وتنظیمات نهایی
 • فصل هشتم :Item وDrawing

Kitchen Draw

 • فصل اول :مفاهیم اولیه طراحی داخلی
 • فصل دوم :شروع کار با نرم افزار Kitchen Draw
 • فصل سوم :ایجاد واعمال تغییرات در پروژه
 • فصل چهارم :کار با ابزار ها
 • فصل پنجم :ترسیمات اشکال
 • فصل ششم : خلق تصاویر واقعی وسازگار نمودن کاتالوگ ها
 • فصل هفتم : تمرین های عملی در Kitchen Draw

کاربرد فتوشاپ در معماری

آشنایی با طیف رنگها ،ارتباط بین اتوکد و فتوشاپ ،کار بر روی تصاویر در فتوشاپ ،آشنایی با ابزار ها و لایه ها ،آشنایی با افکت ها ،طراحی لوگوی شخصی ،شروع به طراحی در فتوشاپ ،امکانات لایه ها ،کار با الگوها ،کار بر روی طرح ،خط مقیاس ،انجامم کارهای تکمیلی برای پروژه ها ،ایجاد انعکاس ،انجام جزئیات پروژه ،رندر گرفتن و کار با لایه های ماسک ،انجام افکت های نهایی ،نکات پایانی در پروژه

۳d hone Desing

 • ساخت یک پلان ،آشنایی با محیط ۳D Home، دید در ۳D Home
 • رسم دیوار ها وتکمیل پلان ، تکمیل ملحقات بنایی
 • چیدمان داخلی (در چهار یخش)
 • الحاقات ساخت فوقانی -تکمیل ملحقات بنایی
 • طریقه ی خروجی گرفتن پلان ها به صورت تصویر
 • تهیه نقشه ۲بعدی از تصویر
 • قابلیت های ورود مدل های سه بعدی به نرم افزار
 • تهیه ی فیلم وانیمیشن با فرمت تصویری Avi
 • طراحی هوشمند آشپزخانه ،طراحی هوشمندتراس
 • طراحی هوشمند سوله یا انبار ،محوطه سازی وطراحی فضای خارجی
 • ساختمان Landscape وآشنایی با Terrain Tab
 • ساخت پستی وبلندی Hill/Valleys
 • ساخت تحدب های خاکریز گونه Berms /Trenched
 • ساخت ناحیه ی فلات گونه Plateus ،ساخت زمین های شیب دار Slopes
 • مسیر دهی Pathds ساخت سکو وپیاده رو Pads
 • دیوار کشی محوطه Retaining Walls ، تعمیر پروژه Repair Project
 • استفاده از تصاویر دلخواه به صورت قاب شده ویا غیره در طرح وپلان
 • اضافه کردن خط یا متن به نقشه ،محاسبات وتحمین های مورد نظر از پلان
 • برآورد های عناصر واجزای ساختمان ،بخش Electrical
 • تجهیزات جانبی Equipment ، دایره المعارف گیاهی Gardening
 • مرور پایانی وپاره ای از نکات

V-ray

 • فصل اول :آشنایی با مفاهیم گرافیک
 • فصل دوم :آشنایی با تنظیمات ساده و اصلی V-ray
 • فصل سوم :انتخاب موتور رندر و نورپردازی غیر مستقیم
 • فصل چهارم :نورپردازی در V-ray
 • فصل پنجم : متریال
 • فصل ششم : آشنایی با تنظیمات دوربین در V-ray
 • فصل هفتم : کاربرد Plug -in های هندسی در V-ray
 • فصل هشتم : Caustics
 • فصل نهم :صحنه های داخلی در V-ray
 • فصل دهم :تصاویر HORI وکاربرد های Vary

معماری داخلی

معماری داخلی :مجموعه ای بی نظیر از تصاویر صنایع چوب ،کمد،مبلمان ،دکوراسیون اداری ،دکوراسیون داخلی منزل ،سرویس حمام ، اتاق خواب ،فضای سبز ، هتل ها ،رستوران ها و کافی شاپ و…

آموزش متره و براورد

 • فصل اول : پیش تعریف متره و براورد
 • فصل دوم :ضرایب ،پیمان ها و روابط
 • فصل سوم :آشنایی با برگه های بررسی
 • فصل چهارم :نیازمندی های متره
 • فصل پنجم :آشنایی با جایگاه متره
 • فصل ششم :سر فصل های دفترچه ی فهرست بها در مثالها (در ۴بخش)

Archi CAD 15

 • فصل اول :آشنایی با معماری
 • فصل دوم :آشنایی با محیط نرم افزار
 • فصل سوم: ترسیمات دوبعدیف
 • فصل چهارم :ترسیم دیوار وتنظیم پنجره سه بعدی
 • فصل پنجم :ترسیم ستون ،تیرک ،سطوح وسقف
 • فصل ششم :ترسیم Zone ,Meshو راه پله
 • فصل هفتم :آشنایی با کتابخانه ها
 • فصل هشتم :دستورات مربوط به انتخاب
 • فصل نهم :آشنایی با مواد
 • فصل دهم :طبقات و لایه ها
 • فصل یازدهم :هدایت در محیط سه بعدی
 • فصل دوازدهم :برش ونما ،
 • فصل سیزدهم :Dimension
 • فصل چهاردهم : جزئیات ،دوربین و انیمیشن
 • فصل پانزدهم : صفحه بندی ،چاپ و انتشار
 • فصل شانزدهم :معرفی برخی از ویژگی های جدید Archi CAD 15

Revit Architecture

 • فصل اول :مقدمه ای بر برنامه ی Revit Architecture
 • فصل دوم :آشنایی با مفاهیم پایه ای
 • فصل سوم :آشنایی با بخش های مختلف برنامه
 • فصل چهارم :شروع کار یک پروژه
 • فصل پنجم :مبانی مدل سازی
 • فصل ششم :وارد کرد نفیلم های هم خانواده از سایر برنامه ها
 • فصل هفتم :آشنایی با قطعات تشکیل دهنده ی ساختمان
 • فصل هشتم :طراحی دیوار های پیچیده
 • فصل نهم :طراحی اتاق ها
 • فصل دهم :یادداشت گذاریودرج جزئیات در ساختمان
 • فصل یازدهم :آشنایی با مفهوم Family
 • فصل دوازدهم : آشنایی با مباحث Sheet بندی /پلات ونشر نهایی پروژه

کاربرد ۳Ds Max در معماری

 • فصل اول :آشنایی با  ۳Ds Max – بخش اول
 • فصل دوم :آشنایی با  ۳Ds Max -بخش دوم
 • فصل سوم :کار با اجسام
 • فصل چهارم :ارتباط بیت اتوکد و ۳Ds Max
 • فصل پنجم :اصول مدل سازی
 • فصل ششم : تغییر دهنده ها و موضوعات ترکیبی
 • فصل هفتم :مدلسازی دربو پنجره
 • فصل هشتم :مدلسازی پله ،دیوار ،گیاه ونرده
 • فصل نهم :اصول مواد ونقوش
 • فصل دهم :نور پردازی
 • فصل یازدهم :دوربین ها
 • فصل دوازدهم :آشنایی با رندر

Googel Sketchup

 • فصل اول :آشنایی با Googel Sketchup
 • فصل دوم :آشنایی با منوها و ازار ها
 • فصل سوم :رسم وایجاد یک مدل ساده
 • فصل چهار م:طراحی ساختمان
 • فصل پنجم :ساخت پلکان وسقف
 • فصل ششم :سازماندهی کردن مدل
 • فصل هفتم  :مدل سازی متقارن وکار با ابزار های مقیاس دهی وترسیم
 • فصل هشتم :مدل سازی با تصاویر و کار با Sandbox
 • فصل نهم :تغییر ظاهر مدل با استفاده از از Style
 • فصل دهم :کار با نور وسایه
 • فصل یازدهم :آشنایی با انواع خروجی ها
 • فصل دوازدهم :بررسی انواع ماهیت
 • فصل سیزدهم :استفاده از پلاگین VRay برای رندر گیری
 • فصل چهاردهم :معرفی ویژگی ها و ابزار های جدیدSketchup 2015

عکس هایی از پشت و روی جلد:


این مجموعه ی کامل از نرم افزار های ویژه ی معماری را خیلی راحت از ما خریداری کنید:


آموزش های مشابه

مشاهده همه
آموزش سریع زبان چینی در سفر
آموزش سریع زبان چینی در سفر

مدرس : اسحاق حیدری

1
01:57:21
0
قیمت دوره 30٪ 140,000 تومان 200,000
ادامه مطلب
مستر کلاس آموزش کامل فتوشاپ با زیرنویس فارسی
مستر کلاس آموزش کامل فتوشاپ با زیرنویس فارسی

مدرس : اسحاق حیدری

2
13:13:22
0
قیمت دوره 30٪ 190,000 تومان 270,000
ادامه مطلب
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو

مدرس : میلاد فتحیانی

0
19:14:50
0
قیمت دوره 29٪ 1,500,000 تومان 2,100,000
ادامه مطلب
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت

مدرس : میلاد فتحیانی

0
15:15:18
0
قیمت دوره 21٪ 1,500,000 تومان 1,900,000
ادامه مطلب

محصولات مشابه

مشاهده همه
آموزش جامع کریر هپ به زبان فارسی
آموزش جامع کریر هپ به زبان فارسی
قیمت محصول 147,000 تومان 159,000
ادامه مطلب
آموزش مدلسازی معماری با SketchUP
آموزش مدلسازی معماری با SketchUP
قیمت محصول 13٪ 139,000 تومان 159,000
ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

نظر درباره «»

  هنوز نظری برای این بخش ثبت نشده است
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید