پک 24 ساعت حسابداری

کاملترین مجموعه آموزش حسابداری از مقدماتی تا پیشرفته در ۲۴ ساعت با محیط ۱۰۰ درصد چند رسانه ای همراه با تمارین علمی ویژه در سایت سریع آسان

ابتدا بخشی از این پکیج آموزشی را ببینید:

مباحث آموزشی :

فصل اول : آشنایی با علم حسابداری
آشنایی اولیه با علم حسابداری و استفاده کنندگان از آن
حسابداری چیست؟،استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری
تقسیم بندی حسابداری و بررسی ساختار آن
حسابداری مالی،حسابداری مدیریت
بررسی استانداردهای حسابداری و انواع سازمان های تجاری
توسعه و تحول حسابداری،اصول اخلاقی و حسابداری
استاندارد های رفتار حرفه ای،انواع سازمان های تجاری
انواع واحدهای تجاری و معرفی شرکتهای تضامنی ، سهامی و تک مالکی
فرض شخصیت جداگانه حسابداری
قابل اتکا بودن اطلاعات ( عینیت)
اصل بهای تمام شده ، فرض ثبات واحد پولی و انجام یک تمرین
فرض تداوم فعالیت،فرض ثبات واحد پولی
بدهی ها،بررسی مبادلات مربوط به واحد تجاری
تعریف یک سند پرداختی
مبادلاتی که باعث افزایش یا کاهش در سرمایه می شوند
حسابداری مبادلات یک واحد تجاری و فعالیتهای آن و…
صورتهای مالی ، سود و زیان ، سرمایه ، ترازنامه ، جریان وجوه نقد
انجام یک تمرین عملی برای درک بهتر مطالب
بررسی لغات و اصطلاحات کلیدی در علم حسابداری
اسناد پرداختی،اسناد دریافتی،اصول پذیرفته شده حسابداری
بدهی،ترازنامه،حساب پرداختنی،حسابداری مالی
حسابداری مدیریت،حساب دریافتنی
مبادله،واحد های تک مالکی
هزینه،حسابرسی،دارایی، درآمد،زیان ویژه،سرمایه
سود ویژه،سهامدار،شخصیت جداگانه حسابداری
شرکت تضامنی،شرکت سهامی،صورت سود و زیان
صورت جریان وجوه نقد،صورتهای مالی
فصل دوم : آشنایی با اصول مربوط به حرفه حسابداری
بررسی فرصتهای شغلی و ساختار مشاغل و حرفه های مختلف
حرفه حسابداری و فرصتهای شغلی
آشنایی با جدول مشاغل حسابداری در سازمانها
آشنایی با حسابداری مستقل ، مالیاتی ، مشاوره مدیریت
حسابداری خصوصی و سازمانهای حسابداری
فصل سوم : مفاهیم مربوط به انواع حقوق درحسابداری
حقوق مالکانه و مفاهیم آن،سرمایه،برداشت،درآمد،هزینه
آشنایی با مفاهیم حسابداری دو طرفه ، حساب T و افتتاح حساب
مراحل ثبت اطلاعات در دفاتر ، تشریح جزئیات دفتر روزنامه
بررسی تعاریف مربوط به دفاتر،تشریح جزئیات دفتر کل
بررسی جریان اطلاعات حسابداری،انجام یک تمرین کوتاه
تشریح وضعیت حسابها و نحوه اصلاح اشتباهات تراز آزمایشی
تعریف مانده عادی حسابها و بررسی چرخه حسابداری
فصل چهارم : آشنایی با نحوه مدیریت انواع حسابها
تشریح وضعیت حسابها
بررسی و مقایسه حسابداری مبنای تعهدی و مبنای نقدی
بررسی اصل شناسایی درآمدها و انجام یک تمرین عملی
مبحث اندازه گیری سودهای تجاری و مقابله هزینه ها با درآمدها
بررسی اصل تطابق، اصل مقابله هزینه ها با درآمدها
فرض دوره زمانی،تعدیلات حسابها،پیش پرداختها و تعهدی ها
پیش پرداخت هزینه ها،پیش پرداخت اجاره و ملزومات
استهلاک داراییها ، پیش پرداخت هزینه ، هزینه های معوق و انواع هزینه ها
درآمدهای معوق ، پیش دریافت درآمدها ، فرآیند تعدیل و صورتهای مالی
بررسی لغات و اصطلاحات مهم حسابداری
ارزش دفتری یک دارایی ثابت،استهلاک،استهلاک انباشته
اصل شناسایی درآمد،اصل مقابله هزینه ها با درآمدها ( اصل تطابق)
پیش پرداخت هزینه ها،پیش دریافت درآمدها،تراز آزمایشی تعدیل شده
ثبت تعدیلی،حسابداری بر مبنای نقدی،حسابداری مبنای تعهدی
حساب متقابل،دارایی ثابت،درآمد معوق ( تعهدی)
فرض دوره زمانی،هزینه تعهدی(معوق)
فصل پنجم : بررسی اطلاعات حسابداری
مباحث مربوط به تکمیل ساختار حسابداری و آشنایی با کاربرگ
بررسی چرخه حسابداری ونمایش مراحل آن،کاربرگ حسابداری
آشنایی کامل با کاربرگ حسابداری و نحوه ساخت و تنظیم آن
مبحث ثبت های تعدیلی و بستن حسابها،انجام ثبتهای تعدیلی
آشنایی با نحوه بستن حسابهای موقت
بررسی مبحث مربوط به تراز آزمایشی بعد از بستن حسابها
مراحل بستن حسابها در واحد های تک مالکی
تراز آزمایشی اختتامی،بررسی انواع دارایی ها و بدهی ها
داراییهای جاری،داراییهای بلند مدت،بدهی جاری،بدهی بلند مدت
نحوه استفاده از اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری
نسبت های حسابداری،نسبت جاری،نسبت بدهی
فصل ششم : بررسی چرخه حسابداری
بررسی چرخه حسابداری ، فعالیتهای بازرگانی و عملیات در یک واحد بازرگانی
مقایسه سیستمهای خرید و بررسی فاکتور
مقایسه سیستمهای موجودی کالا در سیستمهای ادواری و دائمی
فاکتور خرید،آشنایی با شکل و ساختار یک فاکتور
تخفیفات و هزینه های حمل کالا،تخفیفات تجاری،تخفیفات نقدی
مبحث برگشتی های خرید و تخفیفات آنها،هزینه های حمل کالا
مدیریت فروش کالا و بررسی بهای تمام شده،فروش نقدی
ثبت بهای تمام شده کالای فروش رفته،فروش کالا و مبحث فروش نسیه
تخفیفات نقدی فروش ، برگشتیهای فروش و تخفیفات
مباحث مربوط به فروش،صورتهای مالی و کنترل سود در واحد تجاری
بررسی صورتهای مالی یک واحد بازرگانی
استفاده از اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری
فصل هفتم : مدیریت و کنترل سیستمهای موجود در واحد تجاری
بررسی کاربرگ یک واحد بازرگانی و سیستم های نگه داری کالا
خرید کالای بازرگانی در سیستم ادواری،بهای تمام شده کالای فروش رفته
تعدیل و بستن حسابهای موقت در واحد بازرگانی
کاربرگ یک واحد بازرگانی،سیستم های اطلاعاتی در یک واحد تجاری
صورتهای مالی یک واحد تجاری،تعریف سیستم اطلاعاتی در حسابداری
بررسی ویژگی های یک سیستم اطلاعاتی اثر بخش
استفاده از سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری در پردازش اطلاعات
مراحل پردازش اطلاعات در سیستمهای دستی و کامپیوتری حسابداری
طراحی سیستم های حسابداری،طبقه بندی سیستمها
طبقه بندی مبادلات (سیستمهای دستی و کامپیوتری)
سیستم های اجرای انتخابی در حسابداری، انواع گزارشات و دفاتر
انواع دفاتر،نقل از دفتر روزنامه اختصاصی به دفتر کل
دفتر روزنامه دریافتهای نقدی،دفتر روزنامه خرید،دفتر روزنامه پرداختهای نقدی
نقل از دفتر روزنامه پرداختهای نقدی به دفاتر کل و معین
مدیریت دفاتر و ایجاد تعادل بین اجزاء حساب ها
کامپیوترها و دفاتر روزنامه اختصاصی، نحوه موازنه کردن دفاتر
استفاده از مدارک به جای استفاده از دفاتر روزنامه
بررسی لغات و اصطلاحات حسابداری
فصل هشتم : مدیریت حساب ها و اسناد
بررسی انواع مختلف مطالبات،آشنایی با گروه های مختلف مطالبات
بررسی سایر حسابها و اسناد دریافتنی،مبحث اعتبارات
مطالبات غیر قابل وصول یا مشکوک الوصول واندازه گیری آن
بررسی روش های مورد استفاده در مدیریت اسناد و کنترل آنها
استفاده از روش درصدی از فروش و تحلیل سنی در کنار یکدیگر
مبحث فروش اعتباری، اطلاعات مربوط به اسناد دریافتنی
تعیین تاریخ سر رسید یک سند،تنزیل ( خریددین) سند دریافتنی
متوسط دوره وصول مطالبات،کامپیوتر و حسابهای دریافتنی
فصل نهم : انواع سیستمهای مربوط به مدیریت و نگهداری کالا
بررسی سیستم های ادواری و دائمی،سیستم دائمی موجودی کالا
ثبتها در سیستم ادواری موجودی کالاومحاسبه بهای تمام شده
روش های تعیین بهای تمام شده،روشهای میانگین موزون،
اولین صادره از اولین وارده و اولین صادره از آخرین وارده
اصول پذیرفته شده حسابداری و ملاحظات عملی آن
مزایاومعایب استفاده از فایفو،ضابطه ثبات رویه ( یکنواختی)
مبحث ضابطه افشای مناسب،تخمین ( برآورد ) موجودی کالا
بررسی وظایف و تکالیف حسابداری،اختیارات مخصوص،تکلیف وظایف
تفکیک عملیات از حسابداری،تفکیک وظیفه حراست داراییها از وظیفه حسابداری
تفکیک وظیفه تصویب مبادلات از وظیفه حراست داراییهای مرتبط با همان مبادلات
بررسی حسابرسی و نحوه استفاده از اسناد به عنوان مستندات
حسابرسی داخلی و خارجی،اسناد و سوابق، محدودیتهای کنترل داخلی

فصل دهم : کنترل های سیستمی بر واحد تجاری
نحوه استفاده از حساب های بانکی به عنوان وسیله ای برای کنترل
کارت نمونه امضاء،فرم واریزی نقدی بانک،چک،صورتحساب بانکی و…
چک،هزینه های چاپ دسته چک،اشتباهات صورت گرفته توسط شرکت یا بانک
مراحل تهیه صورت مغایرت بانک،نحوه اعمال کنترل داخلی بر دریافت های نقدی
گزارشگری وجوه نقد،کنترل داخلی بر دریافتهای نقدی،وصول بانکی
دریافتهای نقدی از طریق پست یا نامه رسان پرداخت کننده
کنترل های تأیید پرداخت،بررسی مبحث مربوط به تنخواه گردان
بررسی اصول اخلاقی در واحدهای تجاری،اصول اخلاقی و کنترلهای داخلی
شرکت و آیین اخلاق حرفه ای،موضوعات اخلاقی در حسابداری
چارچوبی برای قضاوتهای اخلاقی،اصول اخلاقی و کنترلهای خارجی
بررسی لغات و اصطلاحات،انتقال الکترونیکی وجوه،تنخواه گردان
چک،چک برگشتی ( بی محل)،چک معوق،سپرده بین راهی،سند پرداخت
سیستم ثابت تنخواه گردان،صورتحساب بانکی،صورت مغایرت بانک
فصل یازدهم : بررسی انواع سیستم های پرداخت
بررسی اسناد مربوط به بدهی های پرداختنی،بدهی های جاری که مبلغ معلومی دارند
اسناد پرداختنی کوتاه مدت، سیستم سند پرداخت،مالیات و پیش دریافت درآمد
مالیات فروش پرداختنی،حصه ( سهم) جاری بدهی بلند مدت
هزینه های تعهدی ( معوق)،پیش دریافت درآمد(درآمدکسب نشده)
سپرده پرداختنی مشتریان،بدهی های جاری که باید برآورده شوند
ذخیره تضمین محصول،سایر بدهیهای جاری برآوردی،آشنایی با ذخائر
بدهی ها و دارایی های احتمالی،حسابداری حقوق و دستمزد
پرداخت ناخالص و خالص پرداختنی،کسورات حقوق و مزایا
کسورات اجباری حقوق و مزایا،سیستم حقوق و دستمزد،لیست حقوق و دستمزد
حساب بانکی مخصوص حقوق و دستمزد،چک های حقوق و دستمزد
کارت مجموع درآمد سالانه کارمند،مزایای شغلی بازنشستگی
کنترلهای داخلی بر حقوق و دستمزد،کنترل کارایی،کنترل پرداختهای حقوق و دستمزد
نحوه گزارشگری هزینه حقوق و بدهی ها،مفاهیم نظری گزارشگری مالی
هدف گزارشگری مالی، تنوع رویه ها و محدودیت های حسابداری
تنوع رویه های حسابداری در سطح بین المللی
محدودیت های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی
استانداردهای بین المللی حسابداری،مفروضات و ماهیت اصول پذیرفته شده حسابداری
فرض شخصیت،فرض تداوم فعالیت،فرض دوره زمانی،فرض واحد پولی ثابت
فصل دوازدهم : بررسی اصول حسابداری
آشنایی با مبحث اصل بهای تمام شده و اصل درآمد
اصل بهای تمام شده،اصل درآمد،اصل مقابله هزینه با درآمد( تطابق)
اصل افشاء،بررسی انواع تغییرات در حسابداری،تغییرات اصول حسابداری
بررسی مباحث مربوط به شراکت و ساختار شرکت ها و واحدهای تجاری
ویژگی های یک واحد تجاری تضامنی،نحوه تقسیم سود و زیان در شرکتها
تقسیم سود و زیان شرکت تضامنی،تقسیم سود و زیان به نسبت ثابت
تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه و خدمات شرکاء
ورود شریک جدید،خروج شریک، انواع حالت های خروج شرکاء از واحد تجاری
خروج با مبلغی بیشتر از ارزش دفتری سرمایه،تصفیه شرکت تضامنی
فصل سیزدهم : شرکت های سهامی
بررسی مشخصات و نحوه مالکیت شرکت های سهامی
بررسی انواع سهام و نحوه استفاده از آنها،سهام سرمایه،سهام عادی و ممتاز
نحوه انتشار سهام و کاربرد آنها،سهام با ارزش اسمی و بدون ارزش اسمی
انتشار سهام عادی به ارزش اسمی،تبدیل یک واحد تجاری به یک شرکت سهامی
سهام ممتاز مشارکتی و غیر مشارکتی،بررسی حقوق صاحبان سهام
انواع ارزش سهام،ارزش بازار،ارزش بازخرید،ارزش تصفیه،ارزش دفتری
حسابداری مالیات بر درآمد شرکت های سهامی
فصل چهاردهم : بررسی مباحث مربوط به انواع سود
آشنایی با انواع سود در سهام،بررسی سود انباشته و سود سهام
سود سهمی،بررسی دلایل سود سهمی،ثبت های لازم برای سود سهمی
انواع سهام و سودهای مربوط به آنها،تجزیه سهام،سود سهام و تجزیه سهام
بررسی سهام خزانه،فروش سهام خزانه، اندوخته ها و محدودیت های شرکت ها
ابطال سهام،محدودیت های سود انباشته،اندوخته های سود انباشته
تنوع در گزارشگری صاحبان سهام،صورت سود و زیان شرکت سهامی
فعالیت های عادی،بررسی صورتهای مالی و انواع حالات استفاده از آنها
مسؤلیت های تهیه صورتهای مالی سالانه، محتوای صورتهای مالی سالانه
بررسی صورت سود انباشته،مروری بر لغات و اصطلاحات
فصل پانزدهم : انواع اوراق و حسابداری بین المللی
بررسی انواع اوراق قرضه،ماهیت اوراق قرضه،انواع اوراق قرضه، قیمت ورقه قرضه
بررسی ارزش فعلی،سرمایه گذاری های سریع المعامله،حسابداری فعالیتهای بین المللی
ساختارهای اقتصادی و اثر آنها بر حسابداری بین المللی
ارزهای خارجی و نرخهای تبدیل آنها،استانداردهای بین المللی حسابداری
فصل شانزدهم : کارگاه عملی حسابداری
آشنایی با یک نرم افزار حسابداری
آشنایی با اطلاعات اولیه در سیستم های حسابداری کامپیوتری
بررسی امکانات نرم افزار حسابداری ،تعاریف اولیه در نرم افزار حسابداری
بررسی مباحث مربوط به دریافت و پرداخت،بررسی مباحث مربوط به خرید و فروش
بررسی مباحث مربوط به انواع گزارشات

مشخصات:

نسخه : ۱
شماره پروانه انتشار نرم افزار : ۰۲۳۶۹۵ – ۰۰۲۸۲ – ۸
نوع لوح فشرده : DVD
مدت زمان آموزش : ۲۴ ساعت
سبک آموزش : مالتی مدیا

 

این محصول شامل گارانتی طلایی سایت سریع آسان میباشد پس با اطمینان خرید نمایید

 


آموزش های مشابه

مشاهده همه
آموزش سریع زبان چینی در سفر
آموزش سریع زبان چینی در سفر

مدرس : اسحاق حیدری

1
01:57:21
0
قیمت دوره 30٪ 140,000 تومان 200,000
ادامه مطلب
مستر کلاس آموزش کامل فتوشاپ با زیرنویس فارسی
مستر کلاس آموزش کامل فتوشاپ با زیرنویس فارسی

مدرس : اسحاق حیدری

2
13:13:22
0
قیمت دوره 30٪ 190,000 تومان 270,000
ادامه مطلب
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو

مدرس : میلاد فتحیانی

0
19:14:50
0
قیمت دوره 29٪ 1,500,000 تومان 2,100,000
ادامه مطلب
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت

مدرس : میلاد فتحیانی

0
15:15:18
0
قیمت دوره 21٪ 1,500,000 تومان 1,900,000
ادامه مطلب

محصولات مشابه

مشاهده همه

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

نظر درباره «»

 • علیرضا نجفی
  علیرضا نجفی آیا این دیدگاه مفید بود ؟

  آموزشش واسه من که حتی رشته غیر مرتبط با حسابداری داشتم هم خیلی روان و قابل فهم بود و مدتیه که تونستم وارد بازار کار حسابداری بصورت حرفه ای بشم . به نظرم که یک مجموعه بی نظیره که با صرف هزینه و زمان کم من رو به نتیجه مطلوبی که میخواستم رسوند. دمتون گرم

  پاسخ
 • علی
  علی آیا این دیدگاه مفید بود ؟

  سلام و عرض ادب
  میتونید این فایل ها رو تو فلش برامون بفرستید؟ چون سی درایور نداره سیستمم برا همین میپرسم

  پاسخ
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید