با استفاده از فیلم آموزش ایلوستریتور می‌توانید همه مباحث ایلوستریتور را به طور کامل فرا بگیرید. این ویدئو آموزشی که توسط استاد جمشیدی تدریس شده است، با زبانی ساده و قابل فهم همه مفاهیم را به طور جامع توضیح داده است.

نمونه ای از این آموزش فوق العاده کم نظیر

سرفصل های بخش اول آموزش

۱- معرفی دوره و نمونه هایی که در آن آموزش داده می شود

۲- آموزش ایجاد یک فایل جدید و استفاده از الگو های آماده

۳- مفاهیم اولیه Artboard و خطوط راهنما

۴- روش های مختلف تغییر سایز کاغذ ها و فایل ها

۵- دسترسی به تنظیمات Art board

۶- آشنایی با محیط نرم افزار و تنظیمات اولیه

۷- دسترسی به بخش تنظیمات و بهینه سازی نرم افزار

۸- آموزش ابزار های انتخاب و گروه بندی موضوعات

۹- آموزش کار با ابزار عصای جادویی و انتخاب پیشرفته

۱۰- ترکیبات اشکال با یکدیگر

۱۱- ترکیبات اشکال بصورت پیشرفته در بخش PathFinder

۱۲- آموزش ترسیم اشکال آماده همراه با تنظیمات آن

۱۳- آموزش طراحی لوگوی بانک صادرات

۱۴- آموزش ترسیم آرم ال… به کمک ترکیب اشکال بخش اول

۱۵- آموزش ترسیم آرم ال… به کمک ترکیب اشکال بخش دوم

۱۶- آموزش استفاده از ابزار Pen و ترسیم خطوط آزاد

۱۷- آموزش مدیریت Stroke و کنترل حاشیه اشکال

۱۸- آموزش ترسیم انواع خطوط مستقیم منحنی و مارپیچ

۱۹- آموزش ترسیم شبکه چهارضلعی و حلقوی

۲۰- آموزش کار با قلموی معمولی و Blob

۲۱- نحوه کار با شبکه راهنما، خطوط راهنما و خطوط کمکی هوشمند

۲۲- آموزش ترسیم آرم شبکه ۲ سیما

۲۳- آموزش کار با ابزار مداد و نرم کردن خطوط بوجود آمده

۲۴- روش های مختلف کپی کردن موضوعات

۲۵- آموزش استفاده از ابزار Transform و تکثیر شبکه

۲۶- ترسیم لوگوی بارسلونا از روی عکس استفاده از Pen بخش اول

۲۷- ترسیم لوگوی بارسلونا ازروی عکس استفاده از Stroke بخش۲

۲۸- ترسیم لوگوی بارسلونا از روی عکس استفاده از Pathfinder بخش۳

۲۹- ترسیم لوگوی بارسلونا از روی عکس استفاده از وارد کردن متن بخش۴

۳۰- آموزش کار با دو ابزار Rotate و Reflect

۳۱- آموزش کار با ابزار های Scale و Shear

۳۲- کار با ابزار مقیاس موضوعات و ایجاد نمای دور درTranssform

۳۳- کار با ابزار Width وکنترل پهنای خطوط

۳۴- تمرین عملی و استفاده از پهنای متغیر خطوط در پروژه ها

۳۵- استفاده از انواع ابزار های ویرایش و به هم ریختگی خطوط

۳۶-ایجاد پیچش و ناهمواری روی اشکال

۳۷-آموزش تایپ فارسی در نرم افزار ایلیستریتور

۳۸- تنظیمات کاراکتر و پاراگراف در ایلیستریتور

۳۹-تایپ روی مسیر و تایپ در محدوده ای مشخص

۴۰- تنظیمات کامل تایپ روی مسیر

۴۱- آموزش تبدیل دو شکل به یکدیگر همراه با رنگ و شکل

۴۲-تمرین عملی و ترسیم بادکنک

۴۳-تبدیل اشکال به یکدیگر و انتقال روی مسیر

۴۴-تمرین عملی و طراحی لوگو نهنگ به کمک blendبخش ۱

۴۵- تمرین عملی و طراحی لوگو نهنگ به کمک blendبخش ۲

۴۶-آموش کار با لایه ها و تفکیک کردن پروژه

۴۷-آموزش استفاده از pattern های آماده بجای رنگ

۴۸-تنضیمات پنجره ی ساخت pattern

۴۹-تمرین عملی و ساخت pattern حرفه ای

۵۰-آموزش فعال سازی شبکهperspectiveو تنظیمات اولیه

۵۱-آموزش طراحی در محیط perspectiveبخش اول

۵۲- آموزش طراحی در محیط perspectiveبخش دوم

۵۳-آموزش تبدیل عکس به طراحی و ترسیم خطوط اصلی

۵۴- آموزش تبدیل عکس به طراحی موها

۵۵- آموزش تبدیل عکس به طراحی زمینه موها

۵۶- آموزش تبدیل عکس به طراحی چشم و ابرو

۵۷- آموزش تبدیل عکس به طراحی خط بینی و لب ها

۵۸- آموزش تبدیل عکس به طراحی رنگ کردن موها

۵۹- آموزش تبدیل عکس به طراحی رنگ کلاه و لباس

۶۰- آموزش تبدیل عکس به طراحی و ایجاد اشکال به عنوان روشن کردن پوست

۶۱- آموزش تبدیل عکس به طراحی بخشهای دارای نور روی پوست

۶۲- آموزش تبدیل عکس به طراحی بخش براق پوست

۶۳- آموزش تبدیل عکس به طراحی انعکاس روی چشم

۶۴- آموزش تبدیل عکس به طراحی چشم سمت چپ

۶۵- آموزش تبدیل عکس به طراحی روی لبها

۶۶- آموزش تبدیل عکس به طراحی ایجاد سایه روی لبها

۶۷- آموزش تبدیل عکس به طراحی ایجاد سایه روی صورت

۶۸- آموزش تبدیل عکس به طراحی رنگ آمیزی کلاه

۶۹- آموزش تبدیل عکس به طراحی ایجاد روشنایی روی لباس

۷۰ آموزش تبدیل عکس به طراحی مرتب کردن نور روی موها

۳۵- استفاده از انواع ابزار های ویرایش و به هم ریختگی خطوط

۳۶- ایجاد پیچش و ناهمواری روی اشکال

۳۷-آموزش تایپ فارسی در نرم افزار ایلیستریتور

۳۸- تنظیمات کاراکتر و پاراگراف در ایلیستریتور

۳۹- تایپ روی مسیر و تایپ در محدوده ای مشخص

۴۰- تنظیمات کامل تایپ روی مسیر

۴۱- آموزش تبدیل دو شکل به یکدیگر همراه با رنگ و شکل

۴۲-تمرین عملی و ترسیم بادکنک

۴۳-تبدیل اشکال به یکدیگر و انتقال روی مسیر

۴۴-تمرین عملی و طراحی لوگو نهنگ به کمک blend بخش ۱

۴۵- تمرین عملی و طراحی لوگو نهنگ به کمک blend بخش ۲

۴۶-آموش کار با لایه ها و تفکیک کردن پروژه

۴۷-آموزش استفاده از pattern های آماده بجای رنگ

۴۸-تنضیمات پنجره ی ساخت pattern

۴۹-تمرین عملی و ساخت pattern حرفه ای

۵۰-آموزش فعال سازی شبکه perspective و تنظیمات اولیه

۵۱-آموزش طراحی در محیط perspective بخش اول

۵۲- آموزش طراحی در محیط perspective بخش دوم

۵۳-آموزش تبدیل عکس به طراحی و ترسیم خطوط اصلی

۵۴- آموزش تبدیل عکس به طراحی موها

۵۵- آموزش تبدیل عکس به طراحی زمینه موها

۵۶- آموزش تبدیل عکس به طراحی چشم و ابرو

۵۷- آموزش تبدیل عکس به طراحی خط بینی و لب ها

۵۸- آموزش تبدیل عکس به طراحی رنگ کردن موها

۵۹- آموزش تبدیل عکس به طراحی رنگ کلاه و لباس

۶۰- آموزش تبدیل عکس به طراحی و ایجاد اشکال به عنوان

روشن کردن پوست

۶۱- آموزش تبدیل عکس به طراحی بخشهای دارای نور روی پوست

۶۲- آموزش تبدیل عکس به طراحی بخش براق پوست

۶۳- آموزش تبدیل عکس به طراحی انعکاس روی چشم

۶۴- آموزش تبدیل عکس به طراحی چشم سمت چپ

۶۵- آموزش تبدیل عکس به طراحی روی لبها

۶۶- آموزش تبدیل عکس به طراحی ایجاد سایه روی لبها

۶۷- آموزش تبدیل عکس به طراحی ایجاد سایه روی صورت

۶۸- آموزش تبدیل عکس به طراحی رنگ آمیزی کلاه

۶۹- آموزش تبدیل عکس به طراحی ایجاد روشنایی روی لباس

۷۰- آموزش تبدیل عکس به طراحی مرتب کردن نور روی موها

سرفصل های بخش دوم آموزش

۱-معرفی نرم افزار و نمونه ها

۲-محیط نرم افزار

۳-فایل جدید

۴-ابزار های انتخاب

۵-مدیریت زمینه و حاشیه

۶-انتخاب پیشرفته

۷-ابزار Pen

۸-انواع خطوط

۹-تمرین عملی

۱۰-خطوط آماده

۱۱-قلم و سرقلم

۱۲-ویرایش اشکال

۱۳-تنظیمات پیشرفته

۱۴-زمینه و حاشیه

۱۵-مدیریت خطوط

۱۶-مدیریت رنگها

۱۷-لایه بندی

۱۸-کار با متن

۱۹-رنگ بندی هوشمند

۲۰-مدیریت Symbol

۲۱-کار با Symbol ها

۲۲-نمای دور

۲۳-مدیریت طیف رنگی

۲۴-شبکه بندی

۲۵-سه بعدی سازی

۲۶-فیلترهای اشکال

۲۷-مدیریت عکس ها

۲۸-مدیریت سرقلم و اشکال

سرفصل های بخش سوم آمـوزش

ایـلستـریتـورCS6

۱ -محیط کاری

۲-فایل جدید

۳-کار با ابزار Pen

۴-اشکال آماده

۵-اشکال پیچیده

۶-قلمو و مداد

۷-ابزارهای ویرایشی

۸-تغییر شکل اشکال

۹-تمرین عملی

۱۰- ابزار انتخاب

۱۱- مدیریت خطوط

۱۲- لایه بندی

۱۳- تغییر شکل و ترازبندی

۱۴- الگوسازی

۱۵- نمای دور

۱۶- درج متن ۱

۱۷- درج متن ۲

۱۸- ترکیبات

۱۹- طیف و شبکه

۲۰- تبدیل اشکال

۲۱- نمودار

۲۲- منوی View

۲۳- ابزارهای نمایشی

۲۴- سیمبل

۲۵- مدیریت Path

۲۶- طراحی موبایل

۲۷- انواع قاب

۲۸- تبدیل به Vector

۲۹- جلوههای Vector

۳۰- جلوههای فتوشاپ

۳۱- جلوههای گرافیکی

۳۲- تمرین عملی

۳۳- جلد کتاب

۳۴- خروجی گرفتن

۸-تغییر شکل اشکال

۹-تمرین عملی

۱۰- ابزار انتخاب

۱۱- مدیریت خطوط

۱۲- لایه بندی

۱۳- تغییر شکل و ترازبندی

۱۴- الگوسازی

۱۵- نمای دور

۱۶- درج متن ۱

۱۷- درج متن ۲

۱۸- ترکیبات

۱۹- طیف و شبکه

۲۰- تبدیل اشکال

۲۱- نمودار

۲۲- منوی View

۲۳- ابزارهای نمایشی

۲۴- سیمبل

۲۵- مدیریت Path

۲۶- طراحی موبایل

۲۷- انواع قاب

۲۸- تبدیل به Vector

۲۹- جلوههای Vector

۳۰- جلوههای فتوشاپ

۳۱- جلوههای گرافیکی

۳۲- تمرین عملی

۳۳- جلد کتاب

۳۴- خروجی گرفتن

۸-تغییر شکل اشکال

۹-تمرین عملی

۱۰- ابزار انتخاب

۱۱- مدیریت خطوط

۱۲- لایه بندی

۱۳- تغییر شکل و ترازبندی

۱۴- الگوسازی

۱۵- نمای دور

۱۶- درج متن ۱

۱۷- درج متن ۲

۱۸- ترکیبات

۱۹- طیف و شبکه

۲۰- تبدیل اشکال

۲۱- نمودار

۲۲- منوی View

۲۳- ابزارهای نمایشی

۲۴- سیمبل

۲۵- مدیریت Path

۲۶- طراحی موبایل

۲۷- انواع قاب

۲۸- تبدیل به Vector

۲۹- جلوه های Vector

۳۰- جلوه های فتوشاپ

۳۱- جلوه های گرافیکی

۳۲- تمرین عملی

۳۳- جلد کتاب

۳۴- خروجی گرفتن

این پکیج آموزشی ایلستریتور شما را حرفه ای خواهد کرد

نمونه هایی دیگر از فیلمهای آموزشی این پکیج را مشاهده نمایید:


آموزش های مشابه

مشاهده همه
آموزش سریع زبان چینی در سفر
آموزش سریع زبان چینی در سفر

مدرس : اسحاق حیدری

1
01:57:21
0
قیمت دوره 30٪ 140,000 تومان 200,000
ادامه مطلب
مستر کلاس آموزش کامل فتوشاپ با زیرنویس فارسی
مستر کلاس آموزش کامل فتوشاپ با زیرنویس فارسی

مدرس : اسحاق حیدری

2
13:13:22
0
قیمت دوره 30٪ 190,000 تومان 270,000
ادامه مطلب
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو

مدرس : میلاد فتحیانی

0
19:14:50
0
قیمت دوره 29٪ 1,500,000 تومان 2,100,000
ادامه مطلب
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت

مدرس : میلاد فتحیانی

0
15:15:18
0
قیمت دوره 21٪ 1,500,000 تومان 1,900,000
ادامه مطلب

محصولات مشابه

مشاهده همه
آموزش صفر تا صد ایندیزاین سی سی
آموزش صفر تا صد ایندیزاین سی سی
قیمت محصول 105,000 تومان 110,000
ادامه مطلب
آموزش ایندیزاین InDesign CC 2020
آموزش ایندیزاین InDesign CC 2020
قیمت محصول 127,000 تومان 139,000
ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

نظر درباره «»

  • سرداری
    سرداری آیا این دیدگاه مفید بود ؟

    سلام ودرود برشما. اگر امکان داره این بسته را هم بصورت دانلودی قابل خرید کنید چون دیگه اکثر لپ تاپ ها فاقد درایور نوری هستند.ممنون

    پاسخ
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید