تخفیف!

مجموعه کامل آموزش مهندسی شیمی

75,000 تومان

ناموجود

توضیحات

اساطیر زبان

مجموعه کاملی از نرم افزارهای ویژه مهندسی شیمی، نفت و گازبه همراه مجموعه ای از آموزشها و کتابهای الکترونیک و آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی

زمان آموزش : ۲۸ ساعت
محتویات بسته : ۵DVD

 آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

آموزش:
-آموزش نرم افزار Hysys

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:
فصل اول: مرور کلی بر نرم افزار Hysys
۱٫ آشنایی با مدل سازی و شبیه سازی فرآیند
۲٫ معرفی نرم افزار Hysys
۳٫ معرفی توانایی های نرم افزار Hysys
۴٫ آشنایی اولیه با محیط Aspen Hysys
۵٫ معرفی بخش Properties و Simulation
۶٫ آشنایی با نوارابزار دسترسی سریع و کنترل Zoom
۷٫ مراحل افزودن اشیاء در Flowsheet و استفاده از امکانات جستجو
۸٫ آشنایی با سلسله مراتب یک Flowsheet و امکانات دیگر Hysys

فصل دوم: آشنایی با ترمودینامیک و انواع معادلات خاصیت
۱٫ آشنایی با Navigation Pane و بخش ترکیبات
۲٫ آشنایی با مبحث ترمودینامیک در Hysys
۳٫ معرفی بخش Fluid Package و آشنایی با انواع معادلات خاصیت
۴٫ بررسی زبانه های قسمت Fluid Packages
۵٫ ذخیره سازی و ویرایش Fluid Package
۶٫ بررسی پنجره Oil Manager و گزینه Input Assey
۷٫ بررسی پنجره Oil Manager و گزینه Ouput Blend

فصل سوم: معرفی بخش Simulation، Workbook و PFD و نصب جریان ها
۱٫ آشنایی اولیه قسمت Simulation
۲٫ معرفی بخش Workbook
۳٫ افزودن، حذف، ذخیره و بازیابی صفحات در Workbook
۴٫ آشنایی با انواع روش نصب جریان ها و ایجاد و حذف PFD
۵٫ کار با گزینه های بخش PFD
۶٫ نصب Material Streams و Energy Streams

فصل چهارم: معرفی و شبیه سازی تجهیزات انتقال سیال
۱٫ ویژگی های پمپ و کمپرسور
۲٫ شبیه سازی یک پمپ
۳٫ شبیه سازی پمپ با استفاده از منحنی مشخصه پمپ
۴٫ نمایش امکانات جانبی و شبیه سازی لوله
۵٫ معرفی تجهیزات خط لوله
۶٫ آشنایی با کمپرسور و توربین و شبیه سازی یک کمپرسور
۷٫ نحوه نصب کمپرسور سانتریفوژ و پیستونی بخش اول
۸٫ نحوه نصب کمپرسور سانتریفوژ و پیستونی بخش اول
۹٫ شبیه سازی یک کمپرسور
۱۰٫ آشنایی با نحوه شبیه سازی عملکرد یک توربین
۱۱٫ چاپ PFD و نمودارها و تهیه گزارش از شبیه سازی

فصل پنجم: معرفی تجهیزات انتقال حرارت
۱٫ آشنایی با گرم کن و سردکن
۲٫ آشنایی با مبدل حرارتی (Heat Exchanger)
۳٫ تعیین دمای آب خروجی از Heat Exchanger
۴٫ آشنایی با گزینه های پنجره مشخصات مبدل حرارتی
۵٫ آشنایی با مبدل حرارتی چندجریانی (LNG)
۶٫ افزودن یک مشخصه به LNG و معرفی انواع مختلف مشخصه ها
۷٫ بررسی سایر زبانه های پنجره مشخصات LNG
۸٫ نحوه نصب Air Cooler
۹٫ نحوه تنظیمات بخش Plots صفحه Performance واحدهای عملیاتی
۱۰٫ نحوه نصب کوره یا Fired Heater

فصل ششم: آشنایی با نحوه نصب عملیات منطقی و نصب دستگاه های جداسازی جامد
۱٫ آشنایی با نحوه نصب تنظیم کننده (Adjust)
۲٫ شبیه سازی فرآیندی برای بررسی واحد منطقی Adjust
۳٫ آشنایی با نحوه نصب واحد Set یا ارتباط
۴٫ آشنایی با نصب واحد Balance یا موازنه
۵٫ شبیه سازی فرآیندی برای بررسی واحد منطقی Balance
۶٫ آشنایی با نصب واحد Recycle
۷٫ نحوه نصب فیلتر جامد ساده
۸٫ آشنایی با نحوه نصب Syclone
۹٫ نحوه نصب Hydracyclone
۱۰٫ نصب Rotary Vacuum Filter
۱۱٫ نحوه نصب فیلتر Baghouse
۱۲٫ نحوه نصب انشعاب (Tree)

فصل هفتم: آشنایی با واکنش ها و راکتورها
۱٫ آشنایی با انواع واکنش ها و نحوه تعریف آنها
۲٫ معرفی انواع راکتورهای شیمیایی
۳٫ شبیه سازی راکتور پلاگ
۴٫ شبیه سازی واحد تولید گاز سنتز (تعریف واکنش ها)
۵٫ شبیه سازی واحد تولید گاز سنتز – ایجاد Heater و Mixer
۶٫ شبیه سازی واحد تولید گاز سنتز – ایجاد راکتورها
۷٫ آشنایی با نحوه آنالیز نتایج با استفاده از caseStudy
۸٫ نحوه نصب جداکننده اجزاء یا Component Splitter
۹٫ شبیه سازی واحد تولید اتیل کلراید بخش اول
۱۰٫ شبیه سازی واحد تولید اتیل کلراید بخش دوم
۱۱٫ شبیه سازی واحد تولید اتیل کلراید – بررسی نتایج

فصل هشتم: معرفی فرآیند جداسازی و شبیه سازی برج تقطیر
۱٫ آشنایی با فرآیند جداسازی و انواع برج ها
۲٫ شبیه سازی برج تقطیر – ایجاد جریان ها و میکسر
۳٫ شبیه سازی برج تقطیر – افزودن برج تقطیر
۴٫ شبیه سازی تولید متیل استات و تقطیر واکنشی
۵٫ تنظیم پارامترهای حل برج های تقطیر

فصل نهم: آشنایی با جداکننده های فازی، تقطیر سه فازی، آزئوتروپی و استخراجی
۱٫ آشنایی با جداکننده های فازی و تقطیر سه فازی
۲٫ شبیه سازی Separator
۳٫ شبیه سازی تقطیر سه فازی
۴٫ معرفی تقطیر آزئوتروپی و تقطیر استخراجی
۵٫ بهینه سازی شبیه سازی بخش اول
۶٫ بهینه سازی شبیه سازی بخش دوم
۷٫ شبیه سازی برج تقطیر اتمسفریک نفت خام – شرح کلی
۸٫ شبیه سازی برج تقطیر اتمسفریک نفت خام – شبیه سازی نفتی
۹٫ شبیه سازی برج تقطیر اتمسفریک نفت خام – ایجاد کوره و میکسر
۱۰٫ شبیه سازی برج تقطیر اتمسفریک نفت خام – تعیین Specها، Stripper و پمپ ها
-آموزش نرم افزار pdms

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:
فصل اول : آشنایی با نرم افزار PDMS
۱) ورود به محیط نرم افزار
۲) آشنایی با ماژول های نرم افزار PDMS
۳) آشنایی با نوار ابزار ها
۴) آشنایی با منو ها
۵) نوار ابزار های Default , Model Editor , Utilities
۶) معرفی عناصر hierarchy
۷) وارد کردن یک پروژه خارجی به PDMS

فصل دوم : ماژول Design – مدل سازی Equipment
۱) روش های ایجاد Equipment
۲) آشنایی با تغییر نقطه مرجع
۳) نحوه تولید Cylinder , Dish
۴) نحوه ایجاد حجم منفی
۵) آشنایی با انواع روش های کپی کردن
۶) ایجاد پایه برای Vessel
۷) ایجاد نازل برای Vessel
۸) معرفی زیر منوی Move
۹) معرفی دستور Orientate و دستور like
۱۰) معرفی دستور Stretch/Trim
۱۱) نحوه اندازه گیری و تغییر رنگ المان ها در PDMS
۱۲) نحوه ذخیره کردن فایل ها
۱۳) ایجاد یک سازه ساده
۱۴) طراحی یک سازه پیشرفته

فصل سوم :ماژول Design – مدل سازی Pipework
۱) معرفی سلسله مراتب محیط Pipework
۲) انتخاب Component
۳) آشنایی با تجهیزات Piping
۴) نحوه ایجاد Flange
۵) نحوه ایجاد Valve
۶) نحوه ایجاد Elbow
۷) نحوه ایجاد Tee
۸) آشنایی با Plane Move و Component در منوی Position و component در منوی Orientate
۹) ویرایش Component ها
۱۰) بررسی Piping MTO
۱۱) آشنایی با Clash گیری
۱۲) آشنایی با Piping ساده

فصل چهارم : ماژول Design – مدل سازی Structure
۱) ساختار سلسله مراتب محیط Structure
۲) تنظیمات اولیه محیط Structure
۳) آشنایی با مدل سازی تیر ها و ستون های مختلف
۴) مدل سازی ساده در محیط structure
۵) دستورات کاربردی محیط Structure
۶) ایجاد Section با استفاده از دستور Special
۷) ایجاد Bracing
۸) گزارش گیری
۹) آشنایی با محیط Panels & Plates
۱۰) ایجاد کف و دیوار

فصل پنجم : سایر کاربرد های ماژول Design
۱) آشنایی با محیط HVAC Designer
۲) ساخت Component ها در محیط HVAC Designer
۳) سایر امکانات محیط HVAC
۴) آشنایی با کاربرد Cable Tray
۵) استفاده از دستورات Command Line
۶) آشنایی با برخی از دستورات خاص ماژول Design

فصل ششم :کاتالوگ نویسی
۱) آشنایی با ساختار و المان های کاتالوگ
۲) المان CATA
۳) المان CATE
۴) ساخت زانویی استاندارد ANSI B16.9
۵) ساخت یک TEE
۶) ساخت Gate Valve استاندارد
۷) بررسی Data set
۸) تعریف پیچ در PDMS
۹) بررسی UNIT
۱۰) ساخت Spec

فصل هفتم : ماژول Draft
۱) سلسله مراتب محیط Draft
۲) آشنایی با محیط Draft
۳) ایجاد یک Drawing Sheet
۴) ایجاد View
۵) ساخت view به روش Explicitly
۶) آشنایی با Labeling
۷) بررسی Auto Tagging
۸) بررسی Dimensioning
۹) ویرایش اندازه گذاری ها
۱۰) ایجاد نماهای چند گانه
۱۱) ایجاد Section (برش)
۱۲) ایجاد Detail در محیط Draft
۱۳) کاربرد Auto Drawing Production
۱۴) کاربرد Auto Draft

فصل هشتم : ماژول Isodraft
۱) آشنایی با محیط Isodraft
۲) گرفتن Iso
۳) ذخیره سازی Iso ها
۴) بررسی Administrative
۵) بررسی Sheet layout
۶) گزینه های Dimensioning وAnnotation
۷) بررسی Weld numbering،material columns،Material list و pipe/SPL DRG Attribute table
۸) بررسی Title block ، Report and symbol files ،bend table and file و Revision Table
۹) سایر بخش های پنجره File Basic.met

فصل نهم : ماژول Admin
۱) ماژول Admin
۲) آشنایی با ساخت Team ،User و DB
۳) کار با Extract
۴) کار با Refreshing و Claiming
۵) کار با Issue و Flush
۶) ساخت DB set و MDB
۷) ساخت Stamp
۸) بررسی DAC یا Data Access Control
۹) آشنایی با برخی از دستورات ماژول Admin
۱۰) بررسی Data Integrity Checker ) DICE )

فصل دهم : ماژول های , Spooler , Propcon Lexicon , Monitor
۱) آشنایی با محیط Spooler
۲) نحوه شماره گذاری اتصالات
۳) کوچک کردن Spool حجیم
۴) ماژول Propcon
۵) بررسی Material Property Data
۶) ماژول Lexicon
۷) نحوه ساخت UDA
۸) ماژول Monitor

فصل یازدهم :صنعت نفت و پتروشیمی
۱) آشنایی با مبانی اکتشاف نفت و گاز
۲) آشنایی با مبانی حفاری چاه های نفت و گاز
۳) آشنایی با پالایشگاه های نفت
۴) فرایند ها و تکنولوژی های پالایشی
۵) کاتالیست
۶) تجهیزات حفاری
۷) آشنایی با انواع شیر های صنعتی
۸) نحوه انتخاب شیر صنعتی
۹) آشنایی با برج های خنک کننده
۱۰) آشنایی با کمپرسورها
۱۱) آشنایی با اصول تفکیک در صنعت پتروشیمی
۱۲) تقطیر
۱۳) جذب
۱۴) خشک کردن

به همراه نرم افزارهای:

 • ۱۳c NMR Simulator
 • ACD Chemsketch 12.01
 • Acidbaselab 1.0.1
 • Applied Flow Technology Arrow 4.0 (AFT)
 • Applied Flow Technology Fathom 7.0 (AFT)
 • Applied Flow Technology Impulse 4.0.2012.10.09 (AFT)
 • Applied Flow Technology Titan 4.0.2011.04.15 (AFT)
 • AspenTech AspenONE 8.4
 • AspenTech HTFS+ 2006
 • AVEVA PDMS 12.0 sp6.25
 • ChemCraft 1.7
 • Chemical Reactivity 3.0.1
 • ChemMaths 15.1
 • ChemToolBox 1.1
 • Cresset Forge 10.0.1
 • Crystal Diffract 1.4.7
 • DreamCalc pro 4.9.2
 • Dyadem PHA-Pro 6.0.0.23
 • EniG Chemistry Assistant 2.4.7
 • EPCON Engineers Aide Toolbox 7.0
 • EPCON System Process Explorer 7.0
 • Fluent 6.3.26
 • FX Chem 2.104.2
 • Fx Chem Struct 1.203.2
 • Gmabit 2.4.6
 • Guassian 09W A.02 SMP
 • GCE Advances Level Chemistry
 • HyperChem Pro 8.0
 • MHX Chemistry Helper 2.2
 • MoluCAD 2002.11.14
 • Nanotube Modeler 1.6.4
 • Nozzle Pro 5.2
 • Periodic Table 3.8.1
 • PLANTWAVE PDMS 3.99
 • Science Word 5.0
 • Signal Crystal 2.2.6
 • Stat-Ease Design-Expert 7.0
 • Tecplot 360 EX 2014 R1 14.1.0.51 32bit
 • Tecplot 360 EX 2014 R1 14.1.0.51 64bit
 • Virtual Chemistry Lab 2.0
 • WinMopac 7.21
 • Accelrys DS Viewer Pro Suite 6.0
 • Accelrys Materials Studio 6.0
 • Atoms Bonding and Structure 2.0 CHEM
 • CAESAR II 2014 7.00.00.2800 (CAESAR 2)
 • CEASAR II 5.0 (CAESAR 2)
 • ChemBioOffice Ultra 13.0
 • ChemStations Chemcad 6.3.1.4168
 • Exceed 2008 32bit
 • Exceed 2008 64bit
 • Intergraph PVElite 2014 sp1 16.00.01
 • Invensys SimSci-Esscor PIPEPHASE 9.6.0
 • Invensys SimSci-Esscor PRO II 9.2 ( PRO 2)
 • Pipe Data Pro 8.2.17
 • PipeFlow Expert 2013 6.39
 • Hysys 8.3 32bit

مشخصات شناسنامه ای اثر – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شماره شناسنامه اثر : 047684-00097-8
نام فارسی : آموزش مهندسی شیمی
نام لاتین : Chemistry Engineering
مخاطب اثر : بزرگسالان
نوع و موضوع اثر : چند رسانه ای (آموزشی) / فنی، مهندسی
تولید اثر : مهرگان – داتیس
ناشر اثر : موسسه فرهنگی پایا نرم افزارگستر مهرگان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه کامل آموزش مهندسی شیمی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست