آموزش Revit Architecture 2017 نشر داتیس (24 ساعت)

پکیجی ارزشمند که قدم به قدم رویت را به شما آموزش میدهد.شما همراه با این بسته نرم افزار رویت با راهنمای نصب آنرا نیز دریافت خواهید کرد. همه عناوین جدید رویت و توسعه یافته در ۲۴ ساعت به زبان فارسی به همراه فایل مثالهای آموزش داده شده توسط سریع آسان برای فروش قرار داده شده است.

ابتدا بخشی از فیلم این پکیج آموزشی را ببینید:

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

فصل اول: دنیای اتودسک رویت
۱٫ رابط Revit
۲٫ گردش کاری Revit و کاربرد Ribbon
۳٫ استفاده از پنل مشخصات
Type Properties .4و Instance Properties
View window .5
۶٫ انتخاب آبجکت
۷٫ اصلاح و قرینه سازی
۸٫ ساخت با استفاده از هندسه موجود
۹٫ کنترل مشاهده و نمایش آبجکت
Project Browser .10
۱۱٫ کلاس های فایل و فامیلی ها
۱۲٫ استفاده از فایل های الگوی رویت و فایل های فامیلی رویت

فصل دوم : ساخت یک مدل
۱٫ استفاده از صفحات مرجع
۲٫ اضافه کردن دیوار های بیشتر
۳٫ پاک کردن با استفاده از Trim
۴٫ اضافه کردن دیوار های داخلی
۵٫ قرار دادن بخش های داخلی
۶٫ ویرایش الحاقات دیوارها
۷٫ جاگذاری درب ها و پنجره ها

فصل سوم: ایجاد نماها
۱٫ ایجاد سطوح
۲٫ اضافه کردن سطوح
۳٫ آشنایی با درک مفهوم ترکیب یک سطح و تنظیمات سطوح
۴٫ اضافه کردن مقطع ساختمان
۵٫ اعمال اصلاحات ساختمان در مقطع
۶٫ اضافه کردن مقاطع دیوار
۷٫ ایجاد مقاطع تفصیلی
۸٫ جدا کردن بخش مقطع ها
۹٫ ایجاد Callout ها
۱۰٫ ایجاد و تصحیح مشاهده دوربین
۱۱٫ ایجاد elevation
۱۲٫ نماهای داخلی
۱۳٫ مشخصات نما و مشخصات حاشیه ها

فصل چهارم: کار با ابزار های اتودسک
۱٫ آشنایی با دستور های Move و کپی
۲٫ دستور Rotate
۳٫ دستور Array
۴٫ دستور Mirror
۵٫ ابزار Align
۶٫ دستور Split Element
۷٫ دستور Trim
۸٫ دستور Offset
۹٫ کپی/پیست
۱۰٫ ایجاد پلان

فصل پنجم: اندازه گذاری و یادداشت نویسی
Aligned Dimensions .1
۲٫ اندازه گذاری زاویه
Angular .3 و Linear Dimensions
Radial .4 و Arc Length Dimensions
۵٫ استفاده از اندازه گذاری ها به عنوان ابزار Layout
۶٫ محدود کردن مدل
۷٫ استفاده از اندازه ها برای حرکت آبجکت ها
۸٫ استفاده از Override متن اندازه
۹٫ قرار دادن متن و حاشیه
۱۰٫ اضافه کردن متن راهنما

فصل ششم: طبقات
۱٫ ایجاد دال
۲٫ طراحی دال
۳٫ ساخت طبقه توسط لایه ها
۴٫ جدا کردن مصالح طبقه
۵٫ شیب دار کردن کف برای ایجاد کفشور
۶٫ ایجاد دهانه های Shaft

فصل هفتم: بام ها
۱٫ قرار دادن بام های تخت توسط Footprint
۲٫ ایجاد بام های شیب دار توسط Footprint
۳٫ ایجاد بام شیب دار
۴٫ ایجاد بام بوسیله اکستروژن
۵٫ اضافه کردن شیروانی بام

فصل هشتم: آیتم های سازه ای
۱٫ قرار دادن شبکه
۲٫ اضافه کردن شبکه های عمودی و قوسی
۳٫ اضافه کردن ستون های سازه ای
۴٫ استفاده از قاب بندی سازه ای
۵٫ اضافه کردن سیستم تیر و بادبند
۶٫ درک سیستم های فونداسیون
۷٫ اضافه کردن پاشنه پی
۸٫ دال های سازه ای
۹٫ پایه ها و پاشنه های پی گسترده
۱۰٫ استفاده از مشاهدات سازه ای

فصل نهم: سقف نواحی داخلی
۱٫ ایجاد سقف
۲٫ تنظیم مشخصات المان سقف
۳٫ ایجاد دهانه سقف و زیر نما
۴٫ اضافه کردن تجهیزات روشنایی به سقف ها
۵٫ اضافه کردن وسایل و تجهیزات لوله کشی
۶٫ اضافه کردن قاب های مهتابی توکار سهموی
۷٫ اضافه کردن وسایل و کابینت
۸٫ اضافه کردن مصالح کف جایگزین

فصل دهم : پلکان، رمپ ها و نرده ها
۱٫ ایجاد پلکان با استفاده از Rise/Run Function
۲٫ پیکربندی نرده ها
۳٫ ایجاد پلکان مارپیچ
۴٫ ایجاد سیستم نرده کشی سفارشی
۵٫ ایجاد پلکان سفارشی
۶٫ اضافه کردن سایر تنظیمات به پلکان سفارشی
۷٫ اضافه کردن رمپ ها

فصل یازدهم : نقشه جزییات
۱٫ کار با ضخامت های خط
۲٫ ترسیم در بالای نقشه جزییات
۳٫ اصلاح مناطق پر شده
۴٫ ترسیم خطوط جزییات و تعیین ضخامت خط ترسیم
۵٫ اضافه کردن یادداشت
۶٫ ایجاد مشاهدات Blank Drafting
۷٫ ایجاد گروه جزییات و اضافه کردن مقطع به مشاهده دیگر
۸٫ وارد کردن فایل های اتوکد به مشاهده Drafting
۹٫ اضافه کردن خطوط دو بعدی و سه بعدی به مدل

فصل دوازدهم: ایجاد مشاهدات خاص و ایجاد صفحات
۱٫ تکثیر کردن مشاهدات
۲٫ ایجاد مشاهدات وابسته
۳٫ اضافه کردن خطوط انطباقی
۴٫ ایجاد و پر کردن صفحات
۵٫ سازماندهی صفحه
۶٫ تصحیح Viewport
۷٫ اضافه کردن Revision ها به صفحه
۸٫ آدرس دادن پارامتر های پروژه
۹٫ ایجاد صفحه پوششی
۱۰٫ پرینت از رویت آرشیتکت

فصل سیزدهم: ایجاد پلان های ناحیه و اتاق
۱٫ ایجاد اتاق ها
۲٫ پیکربندی مشخصات
۳٫ قرار دادن و ویرایش برچسب های اتاق
۴٫ اضافه کردن فهرست اتاق
۵٫ اضافه کردن پلان رنگی
۶٫ اضافه کردن جداکننده اتاق
۷٫ ایجاد پلان ناحیه

فصل چهاردهم: موضوعات دیوار پیشرفته
۱٫ ایجاد دیوار های ترکیبی
۲٫ افزودن Wall Sweeps
۳٫ ایجاد Stack wall ها
۴٫ اضافه کردن Curtain wall از پیش تعیین شده
۵٫ اضافه کردن blank curtain wall
۶٫ ایجاد شبکه های Curtain
۷٫ اضافه کردن دیوار به آبجکت با حجم تخیلی

فصل پانزدهم:ایجاد فامیلی ها
۱٫ اضافه کردن صفحان مرجع به فامیلی ها
۲٫ افزودن مقادیر و پارامترها به فامیلی
۳٫ باکس گفتگوی Type properties
۴٫ استفاده از فامیلی پیچیده برای ایجاد درب قوسی
۵٫ ایجاد اکستروژن سه بعدی در فامیلی
۶٫ ایجاد sweep سه بعدی در فامیلی
۷٫ ایجاد فامیلی درجا

فصل شانزدهم: سایت و توپوگرافی
۱٫ افزودن سایت در رویت
۲٫ ویرایش Toposurface
۳٫ جداکردن سطح
۴٫ افزودن مولفه های سایت
۵٫ اضافه کردن مشخصات کنتور و برچسب ها
۶٫ ایجاد Toposurface به کمک ابزار by instance
۷٫ ایجاد ناحیه درجه بندی(Grade)

فصل ۱۷: تهیه رندر و ارائه
۱٫ ایجاد رندر های خارجی
۲٫ ایجاد گروه های روشنایی
۳٫ ایجاد رندر داخلی
۴٫ ایجاد انیمیشن
۵٫ صدور انیمیشن
۶٫ بررسی وضعیت خورشید

فصل ۱۸ : عناوین جدید و توسعه یافته در Revit Architecture 2017
۱٫ تعیین عمق
۲٫ توسعه متن
۳٫ استفاده از پارامترهای کلی
۴٫ محاسبه ارزش برای برنامه ها و حاشیه نویسی
۵٫ ترکیب پارامترها در برنامه
۶٫ ساخت سازه مدل طراحی MEP
۷٫ ساخت سازه مدل MEP در Revit
۸٫ پرکردن شکاف های موجود در مدل سازه ها و مدل های حمل کننده در سازه
۹٫ اضافه نمودن زیرشاخه به مرجع سطح
۱۰٫ طراحی نرده های میزبان
۱۱٫ رندر کردن مناظر با استفاده از نور خورشید
۱۲٫ ساخت مدل انرژی – مدل ترکیبی
RFA .13 برای مبدل فرم
۱۴٫ جاسازی میلگرد بهم چسبیده و جاسازی میلگردها با محدودیت های اصلاح شده

عکس

عکس پشت جلد

 

آموزش های مشابه

مشاهده همه
آموزش سریع زبان چینی در سفر
آموزش سریع زبان چینی در سفر

مدرس : اسحاق حیدری

1
01:57:21
0
قیمت دوره 30٪ 140,000 تومان 200,000
ادامه مطلب
مستر کلاس آموزش کامل فتوشاپ با زیرنویس فارسی
مستر کلاس آموزش کامل فتوشاپ با زیرنویس فارسی

مدرس : اسحاق حیدری

2
13:13:22
0
قیمت دوره 30٪ 190,000 تومان 270,000
ادامه مطلب
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو

مدرس : میلاد فتحیانی

0
19:14:50
0
قیمت دوره 29٪ 1,500,000 تومان 2,100,000
ادامه مطلب
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت

مدرس : میلاد فتحیانی

0
15:15:18
0
قیمت دوره 21٪ 1,500,000 تومان 1,900,000
ادامه مطلب

محصولات مشابه

مشاهده همه

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

نظر درباره «»

    هنوز نظری برای این بخش ثبت نشده است
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید