آموزش Corel Draw X7 مقدماتی تا متوسط با بیانی ساده

در این پکیج مباحثی را برای آموزش این نرم‌افزار Corel Draw X7 در دو سطح مقدماتی تا متوسط با بیانی روان و ساده ارائه کرده است. در آموزش‌های سطح مقدماتی به مباحثی با عناوین اصلی؛ «محیط کاری»، «رسم اشکال پایه»، «خطوط راهنما»، «مدیریت و دسته‌بندی اشکال»، «تغییر اندازه و تکثیر»، «خصوصیات خط»، «رنگ‌‌آمیزی» و «Shaping» پرداخته می‌شود. سایت سریع آسان آموزش‌های مقدماتی این نرم‌افزار را در دو حلقه‌ دی‌وی‌دی منتشر کرده و در دسترس علاقه‌مندان قرار داده است.

ابتدا بخشی از این پکیج آموزشی را ببینید:

مشخصات:

ارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
زبان : فارسی
تعداد دیسک: ۲DVD
ناشر: نوین پندار
به همراه فایل های تمرینی

آنچه در این پکیح آموزشی خواهید آموخت:

فصل اول: محیط کاری
آشنایی با محیط کار
– پنجره Welcome screen
– باز کردن فایلهای کرل
– آشنایی با Work space
– آشنایی با محیط کاری کرل
– معرفی پنلها
ساخت محیط کاری
– دسترسی به پنلهای کرل
– دسترسی به محیطهای کاری
– ساخت محیط کاری جدید
تنظیمات محیط کاری
– تنظیمات و کنترل پنل
– آشنایی با تنظیمات ابزارها
– قفل کردن پنلها
کلیدهای میانبر
– آشنایی با Option
– آشنایی با Command
– تعیین کلید میانبر
مدیریت پنجره ها
– نحوه قرار گیری پنجره ها
– شناور کردن پنجره در محیط
– ساخت پنجره جدید
کنترل نمای دید
– بزرگنمایی و کوچک نمایی
– استفاده از ابزار ذره بین
– کار با ابزار Hand
– آشنایی با Navigation
– کار با View Manger
مدهای نمایشی
– معرفی مدهای نمایشی
– نحوه دسترسی به مدها
– معرفی مد Enhanced
– مد Simple Wireframe
– مد Wireframe
– مد Draft
– معرفی مد Normal
– معرفی مد Pixel
– آشنایی با Full Screen
– Preview Selected only

فصل دوم : رسم اشکال پایه ایجاد سند
– توضیحاتی در مورد سند
– باز کردن سند جدید
– ساخت یک Preset
– تنظیمات سند ساخته شده
– ذخیره کردن سند سندهای چند صفحه ای
– اضافه کردن صفحه
– استفاده از قالبهای آماده
– جابجایی صفحات
– حذف صفحه
– نام گذاری صفحه
– تکثیر یک صفحه
– آشنایی با دستور Go to Page
– آشنایی با Page Sorter رسم چهارگوش
– رسم یک چهارگوش
– کلیدهای میانبر
– خصوصیات چهارگوش
– کنترل ابعاد رسم دایره
– رسم یک دایره
– کلیدهای میانبر
– آشنایی با خصوصیات دایره
– کنترل ابعاد و موقعیت دایره
رسم چندضلی و ستاره
– ترسیم چند ضلعی
– تعیین تعداد اضلاع
– رسم ستاره
– کنترل خصوصیات ستاره و چند ضلعی ویرایش اشکال پایه
– آشنایی با ابزار Shape
– کنترل خصوصیات اشکال با Shape
– تعیین خصوصیات شکل قبل از ترسیم
شکلهای آماده
– آشنایی با شکلهای آماده
– رسم شکل
– کنترل ظاهری
آشنایی با Fill, Outline
– بررسی اجزاء یک شکل
– معرفی Fill
– معرفی outline
– تغییر رنگ Fill و Out line
– آشنایی با Edit Fill
– آشنایی با Outline Pen
– تغییر خصوصیات پیش فرض ترسیم

فصل سوم : خطوط راهنما
واحد اندازه صفحه
– تنظیم واحد اندازه صفحه
– آشنایی با خط کش
– تنظیمات خط کش
– تغییر نقطه صفر و صفر
– تعیین مقیاس خط کش
کار با Grid Line
– معرفی Grid
– مزایای استفاده از Grid
– تنظیمات Grid
– معرفی Baseline Grid
– تنظیمات Baseline Grid
کار با Line Guide
– آشنایی با خطوط راهنما
– استفاده از خطوط راهنما
– تنظیمات خطوط راهنما
– آشنایی با پنجره Guideline
– آشنایی با Smart Guide
کار با Snap
– معرفی Snap
– آشنایی با Snap to Object
– تنظیمات Snap
– فعال و غیر فعال کردن Snap
– تعیین محدوده عملکرد Snap

فصل چهارم : مدیریت و دسته بندی اشکال
انتخاب اشکال
– کار با ابزار Selection
– انتخاب چند شکل
– بررسی Status bar
– آشنایی با Object Manager
– قفل کردن یک شکل
– انتخاب آبجکتهایی که دیده نمی شوند
دسته بندی اشکال
– آشنایی با دستور Group
– انتخاب یک شکل از یک گروه
– آشنایی با دستور
– آشنایی با دستور Ungroup All
کار با ابزار Graph Paper
اولویت نمایش اشکال
– آشنایی با Ordering
– کار بادستور To Front Of Page
– کار بادستور To Back Of Page
– کار بادستور Forward one
کار بادستور Back One
– جابجایی اشکال در لایه ها
– کار بادستور In front Of و Behind
چیدمان اشکال
– چیدمان شکلها نسبت به هم
– چیدمان اشکال نسبت به صفحه
– پنجره Align and Distribute
کنترل فاصله شکلها
– آشنایی با Distribute
– تعیین فاصله اشکال نسب به هم
– تعیین فاصله اشکال نسب به صفحه

فصل پنجم : تغییر اندازه و تکثیر
آشنایی با Origin Object
– کاربرد Origin Object
– تغییر محل Origin Object
تغییر اندازه
– تغییر اندازه شکل
– آشنایی با Relative Corner Spacing
– تغییر اندازه با ابزار Free Transform
چرخش
– چرخش شکل
– چرخش شکل نسب به نقطه دلخواه
– مایل سازی شکل
– چرخش شکل با ابزار Free Transform
گردش آینه ای
– کار با دستور Mirror
– گردش آینه ای با ابزار Free Transform
کار با Object Coordinate
– کارایی Object Coordinate
– ترسیم شکل با کمک Object Coordinate
– تغییر اندازه به صورت درصدی
– ترسیم ستاره و چند ضلعی
کار با Step And Repeat
– کار با دستور Copy و Past
– تکثیر شکل با کیبرد
– تکثیر شکل با ماوس
– آشنایی با Step And Repeat
کار با Transformation
– آشنایی با پنجره Transformation
– تغییر اندازه با Transformation
– چرخش شکل با Transformation
– گردش آینه ای با Transformation
– تکثیر اشکال با Transformation
دستور Repeat Move
– آشنایی با دستور Repeat
دستور Duplicate
– آشنایی با دستور Duplicate
– تعیین میزان عملکرد Duplicate
Clear transformation
– دستور Clear transformation
– اهمیت ترسیم ابتدایی شکل

فصل ششم : خصوصیات خط
خصوصیات Outline
– آشنایی با مفهوم Outline
– کار با پنجره Outline Pen
– کنترل ضخامت خط
– ایجاد کردن خط چین
– آشنایی با Corner
– کار با Miter Limit
خصوصیات خط
– کنترل ابتدا و انتهای خط
– آشنایی با جهت ترسیم
– آشنایی با Line Caps
– تعیین Position خط
ضخامت Outline
– آشنایی با Scale With Object
– آشنایی با Behind Fill
– کار با Calligraphy

فصل هفتم : رنگ آمیزی
آشنایی با پالتهای رنگ
– اعمال رنگ بهFill
– اعمال رنگ به Outline
– آشنایی با Document Pallet
– جزئیات د رمورد انتخاب رنگ
– ترکیب رنگ
– آشنایی با Pallet Editor
مدهای رنگ
– آشنایی با مدهای رنگ
– معرفی Spot Color
– آشنایی با Color Docker
– اضافه کردن پلت های رنگ
– آشنایی با مد RGB
– آشنایی با رنگ CMYK
آشنایی با Color Style
– آشنایی با Color Style
– مزایای استفاده از Color Style
– اضافه کردن رنگ در Color Style
– ویرایش یک رنگ
آشنایی با Uniform Fill
– آشنایی با ابزار Inactive Fill
– آشنایی با Edit Fill
– انتخاب رنگ
– اضافه کردن رنگ به پالت رنگ
– کار با Color Mixer
– کار با Color Library
کار با طیف رنگ
– ایجاد یک طیف رنگی
– بررسی انواع طیف رنگی
– اضافه کردن رنگ به طیف رنگی
– تنظیمات طیف رنگی
– محدوده عملکرد طیف رنگی
کار با Harmony
– آشنایی با مفهوم هارمونی
– ساخت یک هارمونی بوسیله شکل
– ویرایش رنگهای یک هارمونی
– ساخت هارمونی با کمک یک رنگ
کار با Vector Pattern
– اعمال Pattern به شکل
– کنترل تنظیمات ظاهری Pattern
– ساخت یک Pattern جدید
– دستور Transform With Object
کار با Bitmap , Color Pattern
– آشنایی با Bitmap pattern
– تنظیمات ظاهری Bitmap pattern
– استفاده از تصویر برای Pattern
– کنترل رنگ Pattern
– آشنایی با Color Pattern
کار با Texture Fill
– آشنایی با Texture Fill
– انتخاب بافتهای متنوع
– ساخت بافت بصورت رندوم
کار با Fill Interactive
– کار با ابزار Interactive Fill
– کنترل ظاهری Fill با کمک ابزار Interactive
– ایجاد طیف رنگی Transparent
– تکنیکهایی در مورد رنگ آمیزی
کار با Eye dropper
– نکاتی در مورد رنگ آمیزی
– تکنیک ساخت یک سایه
– آشنایی با Eye dropper
– آشنایی با تنظیمات Eye dropper

فصل هشتم : Shaping
کار با ابزار Shape
– دستور Convert curve
– آشنایی با Curve
– کار با ابزار Shape
– اشاره به جهت ترسیم
– انتخاب یک یا چند نقطه
– جابجایی نقاط
کنترل اهرمها و نقاط
– آشنایی با اهرم
– ایجاد کردن اهرم
– نسبت اهرم به نقطه
– حالت های مختلف اهرم
– اضافه کردن نقطه
– حذف کردن نقطه
– شروع به ترسیم شکل
Fillet / Scallop / chamfer
– روشی برای ایجاد یک منحنی
– Fillet / Scallop / chamfer
– کنترل گوشه های یک Curve
دستور Combine
– آشنایی با دستور Combine
– تلفیق چند شکل با Combine
– نحوه عملکرد دستور Combine
– آشنایی با دستور Break apart
دستور Weld
– آشنایی با دستور Weld
– یکی کردن شکلها با Weld
دستور Trim
– آشنایی با دستور Trim
– کم کردن شکلها از یکدیگر
– برش زدن شکل با دستور Trim
– Convert Outline to Object
دستور Intersect
– آشنایی با دستور Intersect
– ترسیم شکل با Intersect
کار با پالت Shaping
– آشنایی با پنل Shaping
– آشنایی با Source Object
– آشنایی با Target Object
کار با مسیرهای باز
– باز کردن یک مسیر بسته
– بستن یک مسیر باز
– یکی کردن دو مسیر باز
ابزارهای برش
– آشنایی با ابزار Knife
– تنظیمات ابزار Knife
– کار با ابزار Virtual segment
– کار با ابزار Eraser
– تنظیمات ابزار Eraser
– تکنیکهایی در مورد رسم کل
– تکنیکهایی در مورد نورپردازی شکل

نسخه پیشرفته این مجموعه را اینجا خرید نمایید: آموزش Corel Draw نسخه پیشرفته با بیانی ساده

این محصول شامل گارانتی طلایی سایت سریع آسان میباشد پس با اطمینان خرید نمایید


آموزش های مشابه

مشاهده همه
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت

مدرس : میلاد فتحیانی

0
15:15:18
0
قیمت دوره 21٪ 1,900,000 1,500,000 تومان
ادامه مطلب

محصولات مشابه

مشاهده همه
آموزش ریزن (Reason) از صفر تا صد
آموزش ریزن (Reason) از صفر تا صد
قیمت محصول 11٪ 350,000 310,000 تومان
ادامه مطلب
آموزش پروژه محور جنگو
آموزش پروژه محور جنگو
قیمت محصول 10٪ 390,000 350,000 تومان
ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

نظر درباره «»

    هنوز نظری برای این بخش ثبت نشده است
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید