آموزش After Effects CC 2019 به همراه نرم افزار

بیش از ۲۵ ساعت فیلم آموزشی افتر افکت ۲۰۱۹ به همراه نرم افزار به زبان فارسی در سریع آسان

 • آموزش ساخت جلوه های بصری و تدوین فیلم و نماهنگ
 • یادگیری با استفاده از حل تمارین عملی و کاربردی
 • آموزش به زبان فارسی
 • سری مونتاژ‌ و تدوین فیلم
 • ۲۵ ساعت آموزش تعاملی
 • هجده فصل عنوان درسی
 • ۲۳۲ درس با عناوین مهم و کاربردی
 • به همراه فایل پروژه های آموزش داده شده
 • با محیط ۱۰۰% تعاملی ( متد آموزشی اینتر اکتیو )
 • همراه حل تمرینات عملی
 • محصول واحد تحقیقات گروه توسعه مهندسی بهکامان
 • بیش از ۱۵۰۰ دقیقه آموزش فارسی
 • بهمراه نرم افزار افتر افکت سی سی ۲۰۱۹ و راهنمای نصب فارسی نرم افزار

نمونه فیلم آموزشی:

مباحث آموزشی مطرح شده در این آموزش فوق العاده

فصل اول: ایجاد عناصر ۲D از شش ضلعی ها

 • ایجاد یک پروژه
 • ایجاد نخستین Composition
 • جایگزین Footage در Composition
 • انتقال تصویر به یک وضعیت دقیق
 • تنظیم اندازهی تصویر
 • تنظیم Key Frame جهت چرخاندن تصویر
 • پیش نمایش نخستین انیمیشن
 • ایجاد یک طرح متحرک از یک تصویر ساده
 • انتقال لایه ها به یک طرح
 • آغاز یک انیمیشن جدید با ایجاد Key Frame
 • متناوب سازی In Points
 • تنظیم میزان ماتی یک لایه
 • الصاق Opacity Key Frame به سایر لایه ها
 • پیش نمایش تنظیم لایه های چندگانه
 • تبدیل لایه پیش تنظیم
 • درجه بندی و فروپاشی لایه از پیش تنظیم شده
 • تغییر In Points
 • پیش تنظیم لایه ها
 • ایجاد Zoom
 • دوران کامل شش ضلعی
 • حرکت Anchor Point
 • کاربرد مجدد جهت ایجاد عنصر ثانویه
 • وارد کردن Art work برای عنصر ثانویه
 • جایگزینی Footage
 • نسخه برداری و بکارگیری مجدد Pre Composition
 • Rendering Composition

width=500

فصل دوم: ایجاد عناصر با چهارگوشها

 • ایجاد عنصر نخست Dancing Squares
 • ایجاد Squares Grid Camp
 • ایجاد راه نماها
 • متحرک سازی Dancing Squares
 • حفظ حرکت مستقیم
 • جایگزین انیمیشن های Squares Grid
 • تنظیم Opacity برخی از لایه ها
 • چرخش لایه ها
 • رندر Dancing Squares
 • ایجاد ارتعاش در قطعات چهار گوش ها
 • وارد کردن فایل مبدأ لایه ای
 • تکثیر و تغییر لایه نخست
 • تنظیم Work Area برای ارتعاش چهارگوش ها
 • ایجاد دومین Composition جهت ارتعاش چهار گوش ها
 • افزودن Composition بعنوان لایه ها
 • بکارگیری روشهای انتقال و تنظیم Work Area
 • رندر چهار گوش های ارتعاشی
 • ایجاد Lens Flare
 • ایجاد لایه جامد جهت Lens Flare
 • بکارگیری ﺗﺄثیر Lens Flare
 • رندر Lens Flare
 • ترکیب مؤلفه ها جهت ایجاد نورهای کادر
 • رندر نورهای کادری
 • ایجاد دومین عنصر خطی از نورهای کادر
 • رندر فیلم Box Lights Lines

فصل سوم: متحرک سازی دایره ها

 • ایجاد دایره های خطی
 • وارد کردن فایل Footage
 • جایگزینی لایه ها در Composition
 • تنظیم یک روش انتقالی
 • بکارگیری ماسک ها جهت ایجاد مسیرها
 • بکارگیری ﺗﺄثیر Stroke
 • متحرک سازی Stroke
 • حذف طرح ارجاعی و اتمام کار
 • ایجاد دایره های نقطه چین
 • تکثیر Composition اصلی
 • سایز بندی مجدد ماسک ها
 • تغییر خطوط پیوسته به خطوط نقطه چین
 • ایجاد عنصر نخست : حلقه های چندگانه
 • ایجاد Null Object
 • افزودن یک عبارت
 • افزودن ﺗﺄثیر Basic 3D و دومین عبارت
 • قرارگیری حلقه های چند گانه در Composition
 • متحرک سازی Null Object
 • ایجاد عناصر بیشتر : خطوط و نقاط چندگانه
 • رندر سه عنصر

فصل چهارم: ایجاد عناصر ستاره ای شکل

 • ایجاد عنصر اولیه: Audio Starburst
 • وارد کردن فایل Footage
 • بررسی و سازماندهی فایل های Project
 • ایجاد یک Composition
 • ایجاد یک لایه Solid و افزودن Mask
 • بکارگیری تأثیر Audio Spectrum
 • افزودن تأثیر Radial Blur
 • افزودن تصویر Starburst و بکارگیری روش انتقالی
 • چرخش تصویر Starburst
 • رندر Starburst
 • ایجاد عنصر دوم : اشعه های نوری
 • ایجاد Composition و افزودن Solid
 • بکارگیری تأثیر Iris Wipe و تنظیم Keyframes
 • رندر اشعه های نوری

فصل پنجم: پرداختن به متن و ارقام

 • ایجاد عنصر نخست : خطی از متن
 • ایجاد Composition
 • افزودن و فرمت خط متنی
 • متحرک سازی خط متنی توسط تنظیم Key Frame
 • تنظیم میزان ماتی Opacity
 • افزودن محو حرکتی
 • رندر عنصر خط متنی
 • ایجاد عنصر دوم : دایره های متنی
 • ایجاد ماسک جهت مسیر متن
 • جایگزینی متن در مسیر
 • متحرک سازی دایره با تنظیم Key Frame
 • تکثیر لایه متن و تنظیم لایه در نقاط
 • تغییر Key Frame متن مسیر
 • بکارگیری محو حرکتی ویژه کل لایه های حلقه ای متن
 • رندر Text Circle Camp
 • ایجاد عنصر سوم : ارقام
 • ایجاد Solid برای ﺗﺄثیر Numbers
 • تنظیم ویژگی های ارقام
 • متحرک سازی ارقام با تنظیم Key Frame
 • بکارگیری ﺗﺄثیر Fast Blur و ایجاد یک عبارت
 • تکثیر نام گذاری مجدد لایه ارقام
 • رندر عنصر Numbers

فصل ششم: کار با لایه های شکلی

 • کار با لایه های شکلی
 • ساخت یک کامپوزیشن
 • درباره اشکال

width=500

فصل هفتم: متحرک سازی یک نمایش چندرسانه ای

 • متحرک سازی یک نمایش چندرسانه ای
 • متحرک سازی صحنه توسط تکنیک والد
 • اعمال ویژگی Motion Blur
 • محدود کردن یک لایه با استفاده از Alpha Matte

فصل هشتم: ایجاد عناصر شش ضلعی ۳D

 • ایجاد عنصر نخست : ۳D Hexagons
 • افزودن شش ضلعی ها
 • تنظیم موقعیت شش ضلعی در مکان ۳D
 • تکثیر لایه و تنظیم اکثر چرخش ها
 • همترازی شش ضلعی ها
 • تنظیم دقیق شش ضلعی ها
 • چرخش لایه های شش ضلعی ها
 • ایجاد Composition دوم
 • ایجاد تونلی از شش ضلعی ها
 • افزودن دوربین
 • جایگزینی دوربین
 • ایجاد عنصر دوم : طرح های ۳D Hexagons
 • وارد کردن دومین فایل مبدأ
 • تکثیر Composition
 • رندر دو عنصر ۳D Hexagons

فصل نهم: ترکیب عناصر ۲D در یک مرکب

 • وارد کردن و سازماندهی فایل های مبدأ
 • ایجاد Composition دوم
 • تغییر لایه In point
 • بکارگیری Tint Effect
 • کپی و الصاق یک Effect
 • بکارگیری Blur Effect

فصل دهم: تسلط بر متحرک سازی

 • ساختن یک Composition
 • با استفاده از ضربه های کلنگی یک انیمیشن را تکثیر کنیم
 • تحرک بخشیدن به حرکات صحنه
 • تحرک بخشیدن به خورشید
 • تحرک بخشیدن به پرندگان
 • تحرک بخشیدن به ابرها
 • بازنگری انیمیشن
 • تنظیم لایه ها و ساختن یک تراک
 • لایه های از پیش ترکیب شده
 • ساختن یک Track Matte
 • Track Matteو حرکت آنها
 • اضافه کردن حرکت تیرگی
 • تحرک بخشیدن به سایه ها
 • اضافه کردن یک افکت لنزهای نمایشی
 • اجرا کردن انیمیشن
 • زمان بندی دوباره Composition
 • نمایش زمان بازچینی شده در ویرایش گراف
 • افزودن یک easy ease out
 • مقیاس کردن انیمیشن در زمان

فصل یازدهم: تغییر شکل عناصر با ابزارهای Puppet

 • درباره ماسک ها
 • واردکردن پابرگ
 • اضافه کردن زمینه
 • تغییر اندازه یک شئ
 • افزودن کاراکتر مرد
 • درباره ابزارهای خیمه شب بازی(Puppet)
 • افزودن پین های Deform
 • سفت کردن یک ناحیه
 • متحرک سازی موقعیت پین
 • ایجاد سیکل قدم زدن

فصل دوازدهم: استفاده از ابزار ROTO Brush

 • درباره روتوسکوپینگ
 • تعیین مرز برای اجزای فیلم
 • ساخت یک فریم پایه
 • اصلاح خطوط دور در ناحیه اولیه
 • افزودن فریم های پایه جدید
 • منجمد کردن نتیجه کار با ابزار Roto Brush
 • تصحیح انتخاب
 • ساخت یک جلوه گذار
 • ساخت یک لوگو
 • اضافه کردن یک مرز
 • استفاده از ابزار Track Matte برای ساخت یک شبه مشکی
 • منجمد کردن خصوصیات یک فریم
 • متحرک سازی متن

width=1000

فصل سیزدهم: ساخت عناصر سه بعدی

 • واردکردن مجموعه ها
 • ساخت یک شئ سه بعدی
 • ساخت کف سه بعدی
 • تعیین موقعیت المان های سه بعدی
 • جایگزین کردن یک المان سه بعدی با المانی دیگر
 • تنظیم نماها با استفاده از ابزارهای دوربین
 • افزودن عمق به متن
 • ساخت پشت صحنه برای انیمیشن سه بعدی
 • جاسازی یک کامپوزیشن سه بعدی
 • اضافه کردن دوربین

فصل چهاردهم: استفاده از جلوه های ۳D

 • متحرک سازی اشیای سه بعدی
 • نمایش انعکاس اشیای سه بعدی
 • ساخت یک انعکاس ساده
 • تنظیم زمان بندی لایه
 • استفاده از نور سه بعدی
 • تعیین موقعیت نور متمرکز
 • افزودن یک نور محیطی
 • تنظیم زمان بندی لایه ها
 • مشاهده پیش نمایش کل انیمیشن

فصل پانزدهم: آغاز ترکیب ۳D

 • وارد کردن وسازماندهی فایل های مبدأ
 • افزودن Girl – Alpha. mov
 • ایجاد لایه پس زمینه
 • بکارگیری ﺗﺄثیرات ویژه پس زمینه
 • کار با دوربین ها
 • افزودن Null Object و ارتباط لایه اصلی
 • افزودن لایه شش ضلعی
 • بکارگیری ﺗﺄثیرات و روش های ویژه شش ضلعی
 • تنظیم Live – Action Footage
 • تکثیر و ایجاد Girl- Alpha. mov
 • ایجاد طرح مبهم پس زمینه
 • تصحیح رنگ توسط Hue/Saturation Effect
 • بکارگیری Echo Effect
 • تنظیم Opacity , In point , Duration لایه
 • نمایش لایه به همراه Transition Effect

فصل شانزدهم: بخش آخر ۳D Composite

 • وارد کردن و سازماندهی فایل های مبدأ
 • افزودن و رنگ آمیزی حلقه ها
 • افزودن عنصر Glowing – ball
 • افزودن عنصر Text Circle
 • افزودن عنصر Text Line و تنظیم مؤقعیت
 • تنظیم In point مختصات Y جهت لایه های Text Line
 • ایجاد لایه های Text Line
 • افزودن عناصر Box Lights Line
 • تکثیر و تغییر عناصر Box Lights Line
 • ایجاد لایه ها
 • رندر Composite Composition 3D

فصل هفدهم: رندر Queue وOut Formats

 • ایجاد جدول ویژه فرایند رندر
 • ایجاد جدول Render Setting جهت Resolution کامل
 • ایجاد جدول تنظیمات – رندر جهت آزمایش رندر سازی
 • ایجاد جدول جهت Output Modules
 • ایجاد جدول جهت Output Modules با Low Resolution
 • بکارگیری Output Modules چندگانه
 • تدارک Composition جهت رندر Full _ Resolution
 • بکارگیری Pixel Aspect Correction
 • رندر فیلم نهایی جهت پخش

فصل هجدهم: خروجی از صحنه

 • خروجی از صحنه

مشخصات دیگر

 • نسخه : ۲۰۱۹
 • سال تولید : ۱۳۹۸
 • نوع لوح فشرده : DVD
 • تعداد لوح فشرده : ۲ عدد
 • مدت زمان آموزش : ۲۵ ساعت
 • سبک آموزش : اینتراکتیو
 • نرم افزار : دارد

آموزش های مشابه

مشاهده همه
آموزش سریع زبان چینی در سفر
آموزش سریع زبان چینی در سفر

مدرس : اسحاق حیدری

1
01:57:21
0
قیمت دوره 30٪ 140,000 تومان 200,000
ادامه مطلب
مستر کلاس آموزش کامل فتوشاپ با زیرنویس فارسی
مستر کلاس آموزش کامل فتوشاپ با زیرنویس فارسی

مدرس : اسحاق حیدری

2
13:13:22
0
قیمت دوره 30٪ 190,000 تومان 270,000
ادامه مطلب
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو

مدرس : میلاد فتحیانی

0
19:14:50
0
قیمت دوره 29٪ 1,500,000 تومان 2,100,000
ادامه مطلب
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت

مدرس : میلاد فتحیانی

0
15:15:18
0
قیمت دوره 21٪ 1,500,000 تومان 1,900,000
ادامه مطلب

محصولات مشابه

مشاهده همه
آموزش کامل نرم افزار افترافکت CC
آموزش کامل نرم افزار افترافکت CC
قیمت محصول 230,000 تومان 250,000
ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

نظر درباره «»

  هنوز نظری برای این بخش ثبت نشده است
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید