آموزش پروژه محور رویت (تدریس مفهومی و گام به گام)

آموزش کاملا پروژه محور رویت با برتری در آموزش توسط اساتید مجرب دارای بیش از ۱۶ساعت آموزش میباشد . این پکیج بدون محدودیت در دفعات اجرا به همراه فایل های تمرینی و تدریس مفهومی و گام به گام است.این مجموعه توسط سام آذر عسگری با بیش از ۱۴ سال سابقه تدریس شده است.

این بسته همراه است با امکان دریافت مدرک معتبر

نمونه ای از این آموزش را ببینید:

محتویات دی وی دی شماره ۱

فصل اول: آشنایی با محیط نرم افزار

 • تنظیمات و نصب نرم افزار
 • تنظیم واحد نصب
 • نصب Template
 • آماده سازی محیط نرم افزار
 • اضافه کردن template
 • معرفی بخشهای کاری Revit
 • معرفی محیط نرم افزار
 • آشنایی با نوار ابزار
 • آشنایی با صفحه کار
 • آشنایی با پنجره Properties
 • آشنایی با پنجره Project
 • تنظیمات مقیاسی و واحد ها
 • تنظیم واحد های اندازه
 • تنظیم مقایس ترسیم

فصل دوم: طبقه بندی

 • آشنایی با طبقه بندی
 • ایجاد طبقه
 • تفاوت کف و سقف کاذب
 • کنترل ارتفاع طبقات
 • ویرایش ارتفاع طبقات
 • نکات طبقه بندی
 • حذف و اضافه کردن طبقات
 • تغییر نام طبقات
 • بازیابی طبقات از دست رفته

فصل سوم: ترسیم دیوارها

 • آشنایی با انواع دیوارها
 • دیوارهای سازه ای ( باربر)
 • دیوارهای معماری ( پارتیشن )
 • دیوار با فرم خاص
 • تعریف Basic Wall
 • تعریف Curtain Wall
 • تعریف stacked Wall
 • روشهای ترسیم دیوارها
 • ترسیم دیوار صاف
 • ترسیم دیوار قوس دار
 • ترسیم دیوار زاویه دار
 • کار با ابزار Pick line
 • تعیین Location Line
 • انواع Location Line
 • Center Line
 • Finish Face Exterior
 • Finish Face Interior
 • نحوه تعیین ارتفاع دیوارها
 • دیوارهای Un connected
 • دیوارهای Up to Level
 • شناخت Base Constraint
 • شناخت Top Constraint
 • آشنایی با Base Offset
 • کار با Top Offset
 • ایجاد جان پناه و دیوارهای کوتاه
 • کار با Base Offset
 • کار با Top Offset
 • کنترل ابعاد و فواصل دیوارها
 • ویرایش طول دیوار
 • Temporary Dimension
 • Dimension
 • کنترل قطر دیوار
 • شناخت پنجره Edit Type
 • معرفی Structure
 • تنظیم قطر دیوار

فصل چهارم : ویرایشگرها

 • Move ,Copy , Offset
 • جابجایی اشکال
 • تکثیر اشکال
 • کپی موازی
 • تعریف Move Stretch
 • Join , Un Join
 • Constrain
 • Rotate
 • Rotate Stretch
 • Join , Unjoin
 • تعیین مرکز ثقل دوران
 • Mirror قرینه سازی
 • ترسیم محور قرینه سازی Draw Line
 • تعیین و انتخاب محور قرینه سازیPick Line
 • Trim , Extend
 • حذف و اضافه
 • Trim Extend to Corner
 • Single
 • Multiple
 • Align
 • هم راستا کردن
 • Arrayچیدمان
 • چیدمان خطی
 • چیدمان شعاعی

فصل پنجم : قرار دادن درب و پنجره

 • درب و پنجره
 • معرفی درب و پنجره
 • شرایط قرار دادن درب و پنجره در پلان
 • استفاده از انواع مختلف درب و پنجره
 • تنظیم ابعاد درب و پنجره
 • تنظیم دست انداز درب و پنجره
 • قرار دادن درب و پنجره در طبقات
 • Copy Clip Board
 • Paste Clip board
 • Align to Selected Level

فصل ششم :آشنایی با Floor

 • معرفی Floor , Roof , Ceiling
 • تعریف کف
 • تعریف بام
 • تعریف سقف کاذب
 • تفاوتهای کف ، بام و سقف کاذب
 • ترسیم Floor
 • انواع روشهای ترسیم کف
 • تعیین قطر کفها
 • ویرایش Floor
 • ویرایش شکل کف
 • تغییر قطر کفها
 • ایجاد باز شو در کف
 • ویرایش دیوارها در اتصال با کف
 • بررسی اشکالات اتصال کف و دیوار
 • روشهای برطرف کردن اشکالات اتصالات کف و دیوار
 • Attach
 • Detach
 • Join

فصل هفتم : آشنایی با بام

 • شناخت و معرفی انواع بامها
 • شناخت انواع بام
 • روشهای ترسیم انواع بام
 • ترسیم بام بصورت Foot Print
 • بررسی سقفهای Foot Print
 • ترسیم سقفهای Foot Print
 • تنظیم میزان شیب و قطر بام
 • تعریف شیب بام
 • ایجاد بامهای شیب دار
 • ایجاد بامهای صاف
 • تعیین قطر بام
 • Work Plain
 • تعریف صفحه کار
 • معرفی صحفه کار جدید
 • فعال سازی صفحه کار
 • ترسیم بام بصورت Roof by Extrusion
 • شناخت Roof Extrusion
 • بررسی Roof Extrusion
 • ترسیم Roof Extrusion
 • ویرایش بام Roof by Extrusion
 • کار با Edit Profile

فصل هشتم: آشنایی با سقف کاذب

 • سقف کاذب
 • ترسیم سقف کاذب
 • انواع سقف کاذب
 • تنظیم ارتفاع سقف کاذب
 • ویرایش سقف کاذب
 • تعیین قطر سقف کاذب
 • تغییر ارتفاع سقف کاذب
 • تغییر نوع سقف کاذب

فصل نهم : Opening

 • معرفی انواع باز شو ها
 • معرفی انواع باز شو ها
 • باز شو دیوار
 • باز شو بر روی دیوارهای منحنی
 • ویروایش باز شو ها
 • ایجاد بازشو بالکن
 • باز شو عمودی در سقفهای foot Print
 • آشنایی با Vertical Opening
 • ایجاد Vertical Opening
 • ویرایش Vertical Opening
 • تکثیر Vertical Opening
 • باز شو عمودی در سقفهایExtrusion
 • آشنایی با Vertical Opening در سقفهایExtrusion
 • ایجاد Vertical Opening در سقفهایExtrusion
 • ویرایش Vertical Opening در سقفهایExtrusion
 • تکثیر Vertical Opening در سقفهایExtrusion
 • باز شوی عمودی Shaft Opening
 • ایجاد باز شوی عمودی در طبقات
 • کنترل باز شو عمودی در طبقات
 • ویرایش باز شو عمودی در طبقات

فصل دهم : پله

 • معرفی پله و انواع آن
 • Stair by Sketch
 • Stair by Component
 • تنظیم مشخصات پله قبل از شروع ترسیم
 • تنظیم ارتفاع کلی پله
 • تنظیم عرض کف پله
 • نظیم ارتفاع پله (پیشانی پله )
 • تنطیم عرض بازو پله
 • تعداد پله در طبقات روش رسم انواع پله
 • پله های تک بازو
 • پله های تک بازو با پاگرد
 • پله های با چرخش ۹۰ درجه
 • پله های با چرخش ۱۸۰ درجه
 • پله با سه بازو
 • پله باچهار بازو
 • معرفی بخشهای ویرایشی پله
 • آشنایی با riser
 • آشنایی با Boundary
 • شرایط قرار گیری Riser و Boundary در پله
 • ویرایش کف پله ها Riser
 • ویرایش کف پله
 • نکات ویرایشی کف پله ها
 • تغییر شکل کف پله
 • تغییر فاصله کف پله
 • تغییر تعداد کف پله
 • ویرایش محیط پله ها Boundary
 • ویرایش محیط پله
 • نکات ویرایشی محیط پله
 • تغییر شکل محیط پله
 • تغییر اندازه چشم پله
 • تغییر اندازه پاگرد
 • همخوانی نرده و Boundary
 • ترسیم پله با فرهای خاص
 • استفاده از Boundary در ترسیم
 • استفاده از Riser در ترسیم
 • ترسیم پله گرد
 • تعریف پله گرد
 • نکات ترسیمی پله گرد
 • شناخت Boundary و riser در پله گرد
 • معرفی Detail Line
 • استفاده از Detail Line
 • ترسیم پله دو بعدی
 • تبدیل پله دو بعدی به سه بعدی

فصل یازدهم : Ramp

 • معرفی Ramp
 • تعریف سطح شیب دار
 • پارامتراهای سطح شیب دار
 • تعریف حداکثر طول افقی
 • تعریف شیب
 • تعریف ارتفاع
 • تنظیمات ترسیم یک رمپ ساده (محاسبه با درصد)
 • روشهای ترسیم Ramp
 • محاسبات یک Ramp
 • استفاده از روش درصد در معرفی شیب Ramp
 • تنظیمات ترسیم یک رمپ ساده (محاسبه با مخرج کسر)
 • روشهای ترسیم Ramp
 • محاسبات یک Ramp
 • استفاده از روش محاسبه مخرج کسر
 • ویرایش Ramp
 • معرفی ویرایش گرهای Ramp
 • آشنایی با Boundary
 • آشنایی با Riser
 • تغییر شکل Ramp
 • تغییر فرم Ramp
 • ایجاد Ramp با پاگرد میانی
 • محاسبات Ramp های خاص
 • ترسیم Ramp های خاص
 • ایجاد Ramp عمودی بین طبقات
 • ایجاد Ramp مدور
 • محاسبات Ramp مدور

فصل دوازدهم : نرده

 • نرده و شناخت اجزاء نرده
 • ترسیم نرده
 • معرفی Railing
 • معرفی Baluster
 • معرفی Post Baluster
 • ویرایش نرده بخش اول (Railing)
 • شناخت Railing
 • معرفی Top Rail
 • تنظیم ارتفاع نرده
 • تعریف تعداد ریلها
 • تعریف مقاطع ریلها
 • تعیین فاصله ریلها
 • ویرایش نرده بخش دوم (Baluster )
 • شناخت Baluster
 • تعریف تعداد Baluster
 • تعریف مقاطع Baluster
 • تعیین فاصله Baluster
 • ویرایش نرده بخش سوم ( Post Baluster )
 • شناخت Baluster Post
 • تعریف تعداد Baluster Post
 • تعریف مقاطع Baluster Post
 • تعیین فاصله Baluster Post
 • قرار دادن نرده بر روی پله ( Place On Host)
 • آشنایی با Host
 • قرار دادن نرده بر روی مسیر شیب دار
 • قرار دادن نرده بر روی پله
 • قرار دادن نرده بر روی Ramp
 • ویرایش اشکالات نرده

محتویات دی وی دی شماره ۲

فصل اول : ایجاد دیوار فاز دو

 • معرفی عملکرد لایه ها (دانلود – ۱۹٫۴۸ مگابایت)
 • تعریف لایه سازه ای
 • تعریف لایه ملات
 • تعریف لایه عایق
 • تعریف لایه سطح نهایی
 • تعریف لایه membranes layer
 • نحوه لایه بندی و تعیین عملکرد آنها
 • تعیین متریال برای لایه های دیوار
 • ایجاد هاشور در نما
 • ایجاد هاشور در برش
 • ترسیم دیوار لایه بندی شده (دانلود – ۱۶٫۵۹ مگابایت)
 • ترسیم دیوارهای متقاطع
 • همخوانی لایه های دیوراهای مجاور
 • ویرایش دیوار (دانلود – ۱۹٫۹۳ مگابایت)
 • Edit Profile
 • Wall Sweep
 • Wall Revel
 • محل ترسیم کف در تقاطع با دیوار (دانلود – ۲۱٫۹۴ مگابایت)
 • ترسیم کف در نقشه های فاز یک
 • ترسیم کف در نقشه های فاز دو

فصل دوم : کف، بام و سقف کاذب

 • لایه بندی کفها ، سقف کاب ، بامها
 • لایه بندی سازه ای
 • لایه بندی ملات
 • لایه بندی عایق
 • لایه بندی سطح نهایی
 • لایه بندی membranes layer
 • کف سازی سازه ای ، کف سازی معماری
 • ایجاد کف سازه ای
 • ایجاد کف معماری
 • ایجاد کف شیبدار
 • تعیین شیب در کف
 • ایجاد بام و سقف کاذب شیب دار
 • ایجاد شیب با استفاده از Slop Arrow

فصل سوم : ترسیم دیوار Curtain wall

 • معرفی Curtain wall ها
 • تعریف Curtain Wall
 • تعریف Store front
 • تعریف Exterior Glazing
 • بخشهای تشکیل دهنده Curtain wall
 • شناخت پنل
 • شناخت Mullion
 • شناخت Grid
 • تنظیمات Grid ها در حالت Store Front
 • تعیین فاصله افقی
 • تعیین فاصله عمودی
 • الگوهای چیدمان
 • تنظیمات Mullion ها در حالت Store Front
 • ایجاد Mullion های افقی
 • ایجاد Mullion های عمودی
 • تعیین سطح مقطع Mullion ها
 • تنظیمات Panel ها در حالت Store Front
 • تعیین متریال پنلها
 • تعین نوع پنلها
 • تغییر پنلها
 • قرار دادن درب و پنجره در حالت بخش اول Store Front قرار دادن درب و پنجره در حالت بخش دوم Store Front
 • ایجاد Grid, Mullion بر روی Curtain wall
 • نقشه بندی Curtain wall
 • قاب بندی Curtain wall
 • قرار دادن درب و پنجره بر روی Curtain Wall
 • نحوه اضافه کردن درب به Curtain wall
 • نحوه اضافه کردن پنجره به Curtain wall
 • کار با Exterior Glazing و تفاوت آن با Store Front و Curtain Wall
 • معرفی Exterior Glazing
 • مقایسه Exterior Glazing با Store front و Curtain wall
 • فصل چهارم : Component
 • قرار دادن مبلمان در نقشه Place Component

فصل پنجم : کار با پله

 • ویرایش پله متریال ، گرافیک ، سازه
 • تعیین بخشهای مختلف پله
 • تعیین نحوه نمایش پله
 • تعریف بخش سازه ای پله
 • ویرایش پله ویرایش کف پله ها
 • تعیین قطر کف پله
 • تعیین متریال کف پله
 • مشخص کردن میزان پیش آمدگی پله ( دماغه )
 • تعیین سطح مقطع دماغه
 • ویرایش پله کار با پیشانی پله
 • تعیین قطر پیشانی پله
 • تعیین متریال پیشنانی پله
 • نحوه اجرای پیشانی پله

فصل ششم : Structure

 • معرف Tab Structure
 • معرفی سازه
 • معرفی فونداسیون
 • آکس بندی و Grid
 • نحوه آکس بندی یک پروژه
 • ستون گذاری
 • ستون گذاری بر مبنای آکس بندی
 • تعیین سطح مقطع ستون
 • تعیین نوع سازه ستون
 • تیر ریزی ( تیر اصلی )
 • تیر ریزی بر مبنای ستون گذاری
 • تعیین سطح مقطع تیر ریزی
 • تعیین نوع سازه تیر ریزی
 • تیر ریزی ( تیر فرعی )
 • تیر ریزی فرعی بر مبنای تر ریزی اصلی
 • تعیین سطح مقطع تیر ریزی
 • تعیین نوع سازه تیر ریزی
 • خرپا
 • ایجاد یک خرپا
 • تعیین شکل خرپا
 • ویرایش بخشهای مختلف خر پا
 • بادبند
 • ایجاد یک بادبند
 • تعیین شکل بادبند
 • ویرایش باد بند
 • فنداسیون و Template view
 • فونداسیون ها
 • معرفی انواع فونداسیون
 • پی منفرد
 • پی نواری
 • پی گسترده

فصل هفتم : کار با Family و Component

 • معرفی مفهوم Family , Component و انواع آنها
 • آشنایی با Family
 • آشنایی با Component
 • مقایسه Family و Component
 • Component – Model place
 • ایجاد سطح مقطع دلخواه در پروژه
 • Extrusion
 • Blend
 • Revolve
 • Sweep
 • Sweep blend
 • ایجاد void با Extrusion , Blend , Revolve
 • ساخت Family بخش اول
 • ایجاد بلوک
 • ذخیره سازی بلوک
 • باز خوانی بلوک
 • ساخت Family بخش دوم
 • ویرایش بلوک

فصل هشتم : Mass Modeling

 • آشنایی با Mass Modeling
 • معرفی فضای Mass و نکات کاربردی
 • ویرایش اجزاء یک حجم و Extrusion در Mass Modeling
 • ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Extrusion
 • مفهوم نقطه در حچم
 • مفهوم خط حجم
 • مفهوم صفحه در حجم
 • کار با Blend در Mass
 • ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از blend
 • کار با Revolve در Mass
 • ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Revolve
 • کار با Sweep و Sweep blend در Mass
 • ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Sweep blend
 • ایجاد حجم از یک Mass
 • وارد کردن Mass در صفحه
 • ایجاد طبقات
 • ایجاد بام
 • ایجاد دیوار
 • ایجاد دیوار شیشه ای

فصل نهم : سایت و توپو گرافی

 • معرفی سایت و ایجاد توپوگرافی
 • تعیین ارتفاع نقاط مبنا روی نقشه
 • ایجاد بتا و Component بر روی توپوگرافی
 • ایجاد سطح صاف بر روی توپوگرافی
 • قرار دادن آبجکت منطبق با سطح توپوگرافی
 • ویرایش توپوگرافی بخش اول
 • تعیین تراز توپو گرافی
 • تعیین محدوده کار بر روی توپوگرافی
 • ویرایش توپوگرافی بخش دوم
 • تفاوت برش و سطح ثانویه در توپوگرافی
 • ویرایش توپوگرافی بخش سوم
 • تلفیق سطوح توپوگرافی
 • کار با Graded Region
 • ایجاد یک کپی از سطح توپوگرافی بر مبنای محیط
 • ایجاد یک کپی از حجم توپوگرافی

فصل دهم :نامگذاری فضاها و تعیین حدود

 • تعریف Room و عملکرد آن
 • مفهوم واژه Room
 • نام گذاری فضا ها
 • تعیین مساحت هر فضا
 • Legend گذاری نقشه
 • تعریف Area و عملرکد آن
 • مفهوم واژه Area
 • نام گذاری فضا ها
 • تعیین مساحت هر فضا
 • Legend گذاری نقشه

فصل یازدهم : Annotate

 • اندازه گذاری و کد گذاری نقشه
 • انواع روشهای اندازه گذاری
 • تعیین زاویه
 • تعیین طول
 • تعیین مختصات جغرافیایی
 • تعیین کد ارتفاعی
 • نگارش میزان شیب
 • ویرایشگرها و جزئیات نقشه
 • استفاده از خط جزئیات
 • ایجاد هاشور مثبت
 • ایجاد هاشور منفی
 • ایجاد Detaille و ویرایش آن
 • ایجاد دیتیلینگ
 • ویرایش جزئیات ایجاد شده
 • Tag بندی و تعیین مشخصات جزئیات نقشه
 • تیپ بندی در و پنجره
 • تگ زدن جزئیات

فصل دوازدهم : شیت بندی

 • شیت بندی
 • ایجاد سایزهای مختلف ورق کاغذ
 • نحوه ایجاد تایتل دلخواه
 • قرار دادن نقشه ها در شیت

فصل سیزدهم : متره و بر آورد

 • متره و برآورد
 • تعریف متره و برآورد در Revit
 • معرفی انواع روشهای متره و بر آورد
 • ویرایش متره و بر آورد محاسبه شده

فصل چهاردهم : رندرینگ

بخش اول

 • ایجاد متریال
 • ویرایش متریال

بخش دوم

 • قرار دادن دوربین در فضا
 • تنظیم ارتفاع دید ناظر
 • تنظیم زاویه دید ناظر

بخش سوم

 • تنظیم نور و سایه
 • تنظیم جهت تابش خورشید
 • تنظیم زاویه تابش خورشید
 • تنظیم زمان تابش
 • تنظیم فصل و موقعیت جغرافیایی تابش

بخش چهارم

 • معرفی پنجره رندرینگ
 • تعیین رزولوشن رندر
 • تعیین نوع رندر ( داخلی یا خارجی )
 • تعیین نحوه تابش ( نور پردازی طبیعی یا مصنوعی )
 • آسمان و پس زمینه
 • ذخیره سازی عکس در محیط Revit
 • ذخیره سازی عکس خارج از محدوده


آموزش های مشابه

مشاهده همه
آموزش سریع زبان چینی در سفر
آموزش سریع زبان چینی در سفر

مدرس : اسحاق حیدری

1
01:57:21
0
قیمت دوره 30٪ 140,000 تومان 200,000
ادامه مطلب
مستر کلاس آموزش کامل فتوشاپ با زیرنویس فارسی
مستر کلاس آموزش کامل فتوشاپ با زیرنویس فارسی

مدرس : اسحاق حیدری

2
13:13:22
0
قیمت دوره 30٪ 190,000 تومان 270,000
ادامه مطلب
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو

مدرس : میلاد فتحیانی

0
19:14:50
0
قیمت دوره 29٪ 1,500,000 تومان 2,100,000
ادامه مطلب
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت

مدرس : میلاد فتحیانی

0
15:15:18
0
قیمت دوره 21٪ 1,500,000 تومان 1,900,000
ادامه مطلب

محصولات مشابه

مشاهده همه

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

نظر درباره «»

 • siamak.shakibaee
  siamak.shakibaee آیا این دیدگاه مفید بود ؟

  من این دوره را میخوام لطفا موجود کنید

  پاسخ
 • setayesh80
  setayesh80 آیا این دیدگاه مفید بود ؟

  درود. من دانشجو رشته معماری هستم و برای انجام پروژه های دانشگاهی لازم بود که یک نرم افزرا مدل سازی و رندرینگ یاد بگیرم. کلی پرس و جو کردم و کلی کلاسهای حضور و آنلاین ثبت نام کردم که هیچ کدومشون به صورت موثر و کاربردی رویت رو یاد ندادن و کلی نکته های ضروری رو نمی گفتن . تا این که این مجموعه رو پیدا کردم در یک کلام محشرررررررر. همه ی نکاتی که توی کلاس های بیرون با هزینه های نجومی بهمون یاد دادن به علاوه کلی نکات مهم و کاربردی دیگه همش توی این مجموعه بود. کلی از شرکت های معماری نیرویی که رندر گرفتن بلد باشه نیاز داشتن که من با همین مجموعه یاد گرفتن رندر های با کیفیت بالا بگیرم و استخدام شدم. بماند که کلی پروژه های دانشجویی هم از هم دانشگاهی هام قبول می کنم . خلاصه اینکه خیلییییییی ممنون با این مجموعه منِ دانشجو با صرف یه هزینه معقول تونستم به درآمد برسم .

  پاسخ
 • مهرداد
  مهرداد آیا این دیدگاه مفید بود ؟

  سلام، ببخشید لپ تاپ من از CD پشتیبانی نمیکنه، خواستم بدونم قابلیت انتقال فایلها از روی دیسک بر روی لپ تاپ هست یا خیر؟
  آیا نمیشه من فایل ها رو دانلود کرد؟
  ممنون

  پاسخ
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید