آموزش ایلوستریتور از مقدماتی تا پیشرفته

آموزش گام به گام و آسان ایلوستریتور به زبان فارسی در سه دوره مقدماتی و متوسط و پیشرفته که همراه با آخرین نسخه نرم افزار Illustrator CC تحویل شما خواهد شد. پس از استفاده از این پکیج آموزشی دیگر هیچ نیازی به آموزش یا کلاسهای آموزشی نخواهید داشت.

نرم افزار Illustrator یکی از مهم ترین و پرکاربردترین نرم افزارهای طراحی تصاویر Vector یا برداری است. در دوره مقدماتی این آموزش شما با محیط کاری، روش های ایجاد و ذخیره فایل ها، ابزارهای ساده ترسیم و ویرایش اشکال آشنا می شوید. همچنین نحوه کار با Artboard، پیمایش، ذخیره و پیش نمایش اسناد را به همراه جزئیات کاملی از رنگ آمیزی و روشهای مختلف آن فرا خواهید گرفت.
در دوره متوسط این آموزش، شما نحوه ترسیم و ویرایش مسیرها را توسط ابزارهای متنوع نرم افزار فرا خواهید گرفت. علاوه بر این با جزئیات کاملی در خصوص درج و ویرایش متن و کار با قلم موها مواجه خواهید شد. در دوره پیشرفته این آموزش نیز نحوه کار با برخی از ابزارها و دستورات، ماسک ها، ترسیم و ویرایش نمودارها و همچنین انواع مختلف افکت ها از جمله مباحثی است که بصورت کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
این بسته شامل ۲ عدد DVD 9 گیگابایتی حاوی نرم افزار Adobe Illustrator ویرایش های CS6 و CC، دوره های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش Adobe Illustrator CC می باشد.

ابتدا بخشی از فیلم این پکیج آموزشی را ببینید:

سرفصل های دوره مقدماتی

١ ‎- آشنایی با نرم افزار
مقدمه ‎- معرفی نرم افزار ‎- مبانی تصاویر گرافیکی و برداری
٢ ‎- آشنایی با محیط کاری
محیط عمومی برنامه ‎- آشنایی با Document View
٣ ‎- کار با پانل ها
کار با پانل ابزار ‎- ویژگی های عمومی پانل ها
۴ ‎- آشنایی با Workspaceها
استفاده از Workspaceها ‎- تنظیمات Workspace
۵ ‎- ایجاد یک سند جدید
ایجاد یک سند جدید ‏(‏١‏)‏ ‎- ایجاد یک سند جدید ‏(‏٢‏)‏
۶ ‎- ذخیره یک سند
ذخیره یک سند ‏(‏١‏)‏ ‎- ذخیره یک سند ‏(‏٢‏)‏
٧ ‎- کار با Templateها
کار با Templateها
٨ ‎- نحوه نمایش اسناد
نحوه نمایش اسناد
٩ ‎- ابزارهای ساده ترسیم
ابزارهای Rectangle و Rounded Rectangle ‎- ابزارهای Ellipse و Polygon ‎- ابزار Star
١٠ ‎- انتخاب و ویرایش Objectها
ابزار Selection ‎- اعمال دستورات ویرایشی ‎- تغییر ابعاد و چرخش اجسام
١١ ‎- ابزار ویرایشی
ابزار Direct Selection ‎- ابزارهای Rotate و Scale ‎- ابزارهای Shear ، Reflect و Free Transform
١٢ ‎- خطوط راهنما و خطوط شبکه ای
خط کش ها و خطوط راهنما ‎- خطوط شبکه و خاصیت Snap ‎- راهنمای هوشمند
١٣ ‎- مدیریت اشکال
قفل و پنهان کردن اشکال ‎- ترازبندی اشکال ‎- توزیع اشکال
١۴ ‎- آشنایی با Artboard ‏(‏١‏)‏
مفهوم Artboard ‎- پیمایش Artboardها ‎- ابزار Artboard
١۵ ‎- آشنایی با Artboard ‏(‏٢‏)‏
تنظیمات Artboard ‎- پانل Artboards
١۶ ‎- پیمایش اسناد
ابزارهای Zoom و Hand ‎- پیمایش و بزرگ نمایی اسناد
١٧ ‎- ذخیره سازی نما
ذخیره سازی نما
١٨ ‎- پیش نمایش اسناد
پیش نمایش اسناد
١٩ ‎- رنگ آمیزی
سیستم های رنگی ‎- آشنایی با Fill و Stroke ‎- کادر محاوره ای Color picker
٢٠ ‎- کار با پانل های رنگ
پانل Swatches ‎- پانل Color ‎- ایجاد گروه های رنگی
٢١ ‎- کار با گرادیان ها
پانل Gradient ‎- ابزار Gradient
٢٢ ‎- سایر ابزارهای ترسیم
ابزارهای Line Segment و Arc ‎- ابزار Spiral ‎- ابزارهای Rectangular Grid و Polar Grid
٢٣ ‎- ویرایش خطوط پیرامونی
پانل Stroke ‏(‏١‏)‏ ‎- پانل Stroke ‏(‏٢‏)‏ ‎- ابزار Width
۲۴ ‎- آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون
۲۵ ‎- آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست

width=628

سرفصل های دوره متوسط

١ ‎- درج و ویرایش مسیرها ‏(‏١‏)‏
ابزارهای Pen و Lasso ‎- ویرایش نقاط Anchor ‏(‏١‏)‏ ‎- ویرایش نقاط Anchor ‏(‏٢‏)‏
٢ ‎- درج و ویرایش مسیرها ‏(‏٢‏)‏
ابزار Pencil ‎- ابزار Reshape
٣ ‎- کنترل تنظیمات مسیرها
اتصال نقاط و مسیرها ‎- دستورات Outline Stroke وPath Offset
۴ ‎- گروه بندی Objectها
گروه بندی Objectها ‎- ویرایش Objectهای گروه بندی شده
۵ ‎- کار با پانل Pathfinder
پانل Pathfinder ‏(‏١‏)‏ ‎- پانل Pathfinder ‏(‏٢‏)‏ ‎- ایجاد یک ستاره سه بعدی
۶ ‎- ترکیب Objectها
دستورات Make و Release ‎- ابزار Shape Builder
٧ ‎- کار با Patternها
کار با Patternها ‎- بررسی منوی Transform ‏(‏١‏)‏ ‎- بررسی منوی Transform ‏(‏٢‏)‏
٨ ‎- ایجاد یک کاراکتر کارتونی
ایجاد یک کاراکتر کارتونی ‏(‏١‏)‏ ‎- ایجاد یک کاراکتر کارتونی ‏(‏٢‏)‏
٩ ‎- کار با Symbolها
پانل Symbols ‎- ویرایش و حذف Symbolها ‎- گروه ابزار Symbol Sprayer
١٠ ‎- کار با ابزار Paintbrush
ابزار Paintbrush ‎- پانل Brushes
١١ ‎- انواع قلم موها ‏(‏١‏)‏
قلم موهای Calligraphic ‎- قلم موهای Scatter ‎- قلم موهای Art
١٢ ‎- انواع قلم موها ‏(‏٢‏)‏
قلم موهای Bristle ‎- قلم موهای Pattern
١٣ ‎- ابزارهای کنترلی مسیرها
ابزار Blob Brush ‎- ابزارهای Live Paint – ابزارهای Eraser‎-Scissors و Knife
١۴ ‎- لایه ها
آشنایی با لایه ها ‎- قفل و پنهان کردن لایه ها ‎- انتخاب و تغییر نام لایه ها
١۵ ‎- تنظیمات لایه ها
کادر محاوره ای Layer Option ‎- سایر امکانات پانل Layers ‏(‏١‏)‏ ‎- سایر امکانات پانل Layers ‏(‏٢‏)‏ ‎- مفهوم Stacking Order
١۶ ‎- ایجاد یک جلوه آتشین
ایجاد یک جلوه آتشین ‏(‏١‏)‏‎- ایجاد یک جلوه آتشین ‏(‏٢‏)‏
١٧ ‎- کار با متون
اصول کار با متون ‎- متون Area ‎- تنظیمات متون Area
١٨ ‎- درج متن بر روی مسیر
درج متن بر روی مسیر
١٩ ‎- کار با Overset Textها
کار با Overset Textها
٢٠ ‎- پانل های ویرایش متن
پانل Character ‎- پانل Paragraph
٢١ ‎- کار با Glyph‌ها
کار با Glyph‌ها
٢٢ ‎- کار با تصاویر
وارد کردن تصاویر ‎- پانل Links
٢٣ ‎- فرآیند Trace کردن تصاویر
نحوه Trace کردن تصاویر ‎- تنظیمات پانل Image Trace
۲۴ ‎- آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون
۲۵ ‎- آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست

width=700

سرفصل های دوره پیشرفته

١ ‎- ترکیب لایه ها
پانل Transparency ‎- تنظیمات Blending Mode
٢ ‎- کار با پانل Appearance
آشنایی با Appearance ‎- اضافه کردن خصوصیات Fill و Stroke
٣ ‎- کار با Styleها
آشنایی با Styleها ‎-ایجاد یک جلوه نئونی
۴ ‎- ابزارهای انتخاب
ابزار Eyedropper ‎- ابزار Magic Wand
۵ ‎- ابزارهای Liquify
ابزارهای Liquify ‏(‏١‏)‏ ‎- ابزارهای Liquify ‏(‏٢‏)‏
۶ ‎- دستور Blend
کار با دستور Blend ‎- تنظیمات دستور Blend
٧ ‎- کار با Mesh Objectها
آشنایی با Mesh Objectها ‎- ویرایش Mesh Object ‎- ایجاد یک پشت زمینه
٨ ‎- ماسک ها
آشنایی با ماسک گذاری ‎- کار با Opacity Mask
٩ ‎- ترسیم نمودارها
ترسیم نمودارها
١٠ ‎- ویرایش نمودارها
ویرایش نمودارها ‎- تغییر نوع نمودار
١١ ‎- کار در نمای Perspective
آشنایی با Perspective ‎- کار در نمای Perspective ‎- ویرایش خطوط شبکه ای Perspective ‎- درج تصاویر در محیط Perspective
١٢ ‎- افکت های گروه ٣D
آشنایی با افکت ها ‎- افکت های گروه ٣D ‏(‏١‏)‏ ‎- افکت های گروه ٣D ‏(‏٢‏)‏
١٣ ‎- طراحی یک تاس
طراحی یک تاس
١۴ ‎- افکت های تغییر شکل ‏(‏١‏)‏
افکت های گروه Convert To Shape ‎- افکت های گروه Distort & Transform ‎- افکت های دو گروه Path و Pathfinder
١۵ ‎- افکت های تغییر شکل ‏(‏٢‏)‏
افکت Rasterize ‎- افکت های گروه Stylize ‎- منوی SVG Filters ‎- افکت های گروه Warp
١۶ ‎- افکت های گروه Artistic
افکت های گروه Artistic ‏(‏١‏)‏ ‎- افکت های گروه Artistic ‏(‏٢‏)‏ ‎- افکت های گروه Artistic ‏(‏٣‏)‏
١٧ ‎- سایر انواع افکت ها ‏(‏١‏)‏
افکت های گروه Brush Stroke ‎- افکت های گروه Distort ‎- افکت های گروه Sketch ‎- افکت های گروه Stylize و Texture
١٨ ‎- سایر انواع افکت ها ‏(‏٢‏)‏
افکت های گروه Blur ‎- افکت های گروه Pixelate ‎- افکت های گروه Video
١٩ ‎- طراحی یک گلدان
طراحی یک گلدان
٢٠ ‎- ابزار Flare
ابزار Flare
٢١ ‎- چاپ فایل
چاپ فایل
٢٢ ‎- ذخیره سازی برای وب
ذخیره سازی برای وب ‏(‏١‏)‏ ‎- ذخیره سازی برای وب ‏(‏٢‏)‏
٢٣ ‎- ارتباط با سایر نرم افزارها
کار با Flash ‎- کار با Photoshop
٢۴ ‎- آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون
۲۵ ‎- آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست

این پکیج شامل دهها بخش آموزش به زبان فارسی توسط جالب آموز به شما عرضه خواهد شد.


آموزش های مشابه

مشاهده همه
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو

مدرس : میلاد فتحیانی

0
19:14:50
0
قیمت دوره 29٪ 1,500,000 تومان 2,100,000
ادامه مطلب
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت

مدرس : میلاد فتحیانی

0
15:15:18
0
قیمت دوره 21٪ 1,500,000 تومان 1,900,000
ادامه مطلب

محصولات مشابه

مشاهده همه
آموزش ریزن (Reason) از صفر تا صد
آموزش ریزن (Reason) از صفر تا صد
قیمت محصول 11٪ 310,000 تومان 350,000
ادامه مطلب
آموزش پروژه محور جنگو
آموزش پروژه محور جنگو
قیمت محصول 10٪ 350,000 تومان 390,000
ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

نظر درباره «»

    هنوز نظری برای این بخش ثبت نشده است
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید