آموزش اتوکد دوبعدی 2018

آموزش اتوکد دو بعدی ۲۰۱۶ را با تدریس استاد جمشیدی برای شما تهیه و تدوین کرده است. در این ویدئو آموزشی نحوه کار با اتوکد دو بعدی ۲۰۱۶ به طور کامل و جامع توضیح داده شده است.

آموزش اتوکد دو بعدی ۲۰۱۸ را با تدریس استاد جمشیدی برای شما تهیه و تدوین کرده است. استاد جمشیدی همه مباحث اتوکد دو بعدی ۲۰۱۸ را در قالب آموزش‌های تصویری اتوکد برای شما به صورت جامع توضیح داده است. در نتیجه هیچ یک از مباحث اتوکد دو بعدی ۲۰۱۸ با این فیلم آموزشی ناگفته باقی نمی‌ماند.در آموزش تصویری اتوکد دو بعدی ۲۰۱۸ از مقدماتی‌ترین تا سطوح پیشرفته مباحث اتوکد به طور کامل وجود دارد. بنابراین در صورتی که همه بخش‌های آموزش AutoCad 3D 2018 را با تمرکز کافی مشاهده کنید، به خوبی بر آن مسلط خواهید شد. تسلط روی مباحث AutoCad باعث می‌شود یادگیری سایر نرم افزارهای طراحی برای شما آسان باشد.

نمونه فیلم های آموزشی این پکیج را اینجا ببینید:

سرفصل های آموزش Autocad 2018 :

۱- معرفی دوره و نرم افزار اتوکد ۲۰۱۸

۲- آشنایی با صفحه آغازین و خوش آمدگویی

۳- آشنایی و معرفی بخش های مختلف محیط نرم افزار اتوکد

۴- آموزش تنظیمات نمایشی در سربرگ VIEW

۵- روش های انتخاب موضوعات در اتوکد

۶- آموزش ذخیره سازی اتوماتیک و جلوگیری از بین رفتن فایل

۷- آموزش استفاده از صفحه کلید و ماوس جهت بهتر کار کردن

۸- فعال سازی شبکه راهنما و چسبندگی به خطوط

۹- مفاهیم مختصاتی و آدرس دهی اعداد

۱۰- سیستم مختصاتی مطلق و ترسیم اشکال

۱۱- ترسیم موضوعات براساس سیستم مختصاتی نسبی

۱۲- ترسیم و مختصات دهی بر اساس محور۳۶۰ درجه قطبی

۱۳- تنظیمات اولیه نرم افزار و تنظیم واحد پروژه قبل از شروع کار

۱۴- بازگشت تنظیمات نرم افزار بحالت اولیه در صورت بروز مشکل

۱۵- تمرین عملی و تنظیمات اولیه قبل از شروع ترسیم

۱۶- استفاده از خطوط کمکی و شروع ترسیم اشکال

۱۷- استفاده از دستور TRIM و حذف قسمت های اضافی

۱۸- آموزش تنظیم انواع چسبندگی ها به موضوعات

۱۹- آموزش ترسیم دایره به روش های مختلف

۲۰- ترسیم دایره بر اساس سه نقطه

۲۱- تمرین عملی و ترسیم دایره و ترکیب با خطوط بخش اول

۲۲- تمرین عملی و ترکیب دایره ، خطوط وSNAP ها

۲۳- ترسیم انواع کمان بر اساس سه نقطه

۲۴- ترسیم خط یکپارچه کردن آنها و همچنین تجزیه انها

۲۵- ترسیم انواع خطوط یکپارچه Pedit

۲۶- ویرایش خطوط یکپارچه به کمک دستور Pedit

۲۷- تمرین عملی و استفاده از Pline و ترسیم خطوط شکسته

۲۸- تمرین عملی با استفاده از Pline و خطوط منحنی

۲۹- آموزش ایجاد انواع انحناء در زاویه ها و گرد کردن آنها

۳۰- آموزش ایجاد پخ در گوشه های پروژه

۳۱- تمرین عملی و استفاده از دستور Fillet بخش اول

۳۲- تمرین عملی و استفاده از دستور Fillet بخش دوم

۳۳- آموزش لایه و مفاهیم اولیه لایه ها

۳۴- آموزش لایه ها و تنظیمات لایه های تفکیک شده

۳۵- تنظیمات خصوصیات لایه ها و ویرایش آن

۳۶- تنظیمات کار با لایه ها و مفهوم Isolate

۳۷- آموزش استفاده از دستور Rotate و چرخش موضوعات

۳۸- آموزش کار با ابزار Mirror و ایجاد قرینـه روی موضوعـات

۳۹- ایجاد انواع کپی بصورت موازی و با فاصله مشخص بوسیله offset

۴۰٫آموزش کشید گی اضلاع موضوعات بوسیله ی دستور stretch

۴۱٫آموزش کار با دستور trim و زیر مجموعه های آن بصورت کامل

۴۲٫اتصال و یکپارچگی کردن خطوط بوسیله دستورات join و blend- extend

۴۳٫تمرین عملی و استفاده از دستورات قبلی بخش اول

۴۴٫ تمرین عملی و استفاده از دستورات قبلی بخش دوم

۴۵٫ترسیم خطوط از یک سمت بینهایت بوسیله دستور ray

۴۶٫ترسیم خطوط از دو سمت بینهایت بوسیله دستور xline

۴۷٫آموزش ترسیم نفطه و تغییرشکل ظاهر آن

۴۸٫آموزش ایجاد انواع Blockو مدیریت موضوعات پر کاربرد

۴۹٫آموزش کار با بخشDC و استفاده از پلاک های اماده

۵۰٫آموزش تقسیم خطوط بر اساس تعداد و فاصله برابر

۵۱٫آموزش ترسیم انواع خطوط منحنی از نوع SPLINE

۵۲٫آموزش ایجاد نواع حلقه و چند ضلعی از نوع تو پر

۵۳٫ترسیم چهار ضلعی همراه با تنظیمات کامل

۵۴٫آموزش مفاهیم نماهای مختلف یک پروژه سه بعدی

۵۵٫تمرین عملی و ترسیم قطعه صنعتی همراه با لایه بندی بخش ۱

۵۶٫ تمرین عملی و ترسیم قطعه صنعتی همراه با لایه بندی بخش ۲

۵۷٫آموزش ترسیم انواع ابر چرخشی جهت مشخص نمودن بخشی از پروژه

۵۸٫آموزش کامل دستور scale و تغییر مقیاس پروژه و موضوعات

۵۹٫آموزش ایجاد انواع هاشور و ویرایش آن

۶۰٫آموزش ایجاد هاشور پیشرفته بصورت سفارشی

۶۱٫آموزش ترسیم چند ضلعی به کمک دستور polygon

۶۲٫تمرین عملی و ترسیم اشکال چند ضلعی

۶۳٫آموزش ترسیم بیضی همراه با پارامتر های آن

۶۴٫تکثیر انبوه موضوعات بوسیله Rectangular Array

۶۵٫ترسیم Array بوسیله تکنیک Polar

۶۶٫آموزش تکثیر اشکال روی مسیر بوسیله Path Array

۶۷٫تمرین عملی و تکثیر موضوعات به کمک دستور Polar Array

۶۸٫آموزش اندازه گذاری بر اساس حالتهای آماده

۶۹٫تنظیمات اندازه گذاری و بخش line & Arrow

۷۰٫ تنظیمات اندازه گذاری و بخش text- Fit

۷۱٫تنظیمات اندازه گیری و آموزش بخش انواع واحد ها و Tolerance

۷۲٫آموزش ایجاد الگوی اندازه گیری جهت یکنواختی پروژه

۷۳٫ آموزش ایجاد انواع موضوعات در حالت Isometric جهت لوله کشی

۷۴٫محاسبات نقطه ، طول، زاویه ، مساحت ، و …. در اتوکد

۷۵٫آموزش نصب Help اتوکد ۲۰۱۸

سرفصل های آموزش Autocad 2016 :

۱- معرفی نسخه های نرم افزار، تاریخچه، استفاده ار انواع الگوهای

دو بعدی و تنظیم محیط کار

۲- مقدمات اولیه نرم افزار، کنترل Start up و آموزش نصب Help

۳- آموزش دستورLine، نحوه لغو مراحل و سیستم مختصاتی مطلق

۴- ترسیم خطوط به روش نسبی

۵- ترسیم انواع خطوط و اشکال بوسیله سیستم مختصاتی قطبی

۶- کار با Object Snap ها و دسترسی به نقاط کلیدی روی اشکال

۷- ترسیم انواع دایره بر اساس شعاع، قطر، دو نقطه و سه نقطه

۸- تمرینات عملی اولیه به کمک دستورات Copy ،Trim ،Line

۹- تمرین عملی و آموزش ترسیم انواع کمان

۱۰- آموزش کار با دستورات Offset، چندضلعی و قرینه سازی

۱۱- آموزش ترسیم خطوط یکپارچه و جداسازی و تبدیل به پاره خط

۱۲- آموزش گرد کردن و ایجاد انواع پخ در گوشه ها

۱۳- آموزش ترسیم انواع ۴ضلعی با داشتن طول و عرض، مساحت و…

۱۴- آموزش کاربا Array و تکثیر بصورت ردیف وستون، حلقوی

۱۵- تمرین عملی به کمک دستورات زیر مجموعه Array

۱۶- آموزش ترسیم نقطه و تغییر شکل آن همراه با دستورات

تقسیم بندی اشکال

۱۷- آموزش ترسیم انواع Spline و خطوط منحنی آزاد

۱۸- ترسیم انواع خطوط مارپیچ،ابر چرخشی و خط بی نهایت

۱۹- تمرین آموزش ترسیم انواع اشکال واستفاده از زیردستورm2p

۲۰- آموزش استفاده از قابلیت لایه بندی و مدیریت ضخامت و خط چین

۲۱- آموزش کار با دستور Scale و تغییر مقیاس نقشه

۲۲- کار با دستورات بیضی، شکستن خطوط و کشیدگی اشکال

۲۳- آموزش ایجاد انواع هاشور و طیف رنگی روی اشکال بسته

۲۴- آموزش ساخت انواع Block و نحوه درج آن بوسیله insert

۲۵- آموزش استفاده از Block های دیگر فایلها در پروژه

۲۶- آموزش کار با Smart Block و ساخت انواع بلاکهای هوشمند

۲۷- آموزش نحوه ترسیم بخشهای مختلف پروژه معماری مانند دروپنجره

۲۸- کار با دستورات محاسباتی مانند طول،زاویه،شعاع،قطر و مساحت

۲۹- تمرین عملی و ترسیم پروژه معماری رسم انواع دیواربخش اول

۳۰- پروژه عملی و ترسیم یک پروژه معماری ترسیم و تکثیر در و

پنجره بخش دوم

۳۱- پروژه عملی و ترسیم یک پروژه معماری ترسیم اشکال راهنما و

متن و لایه بندی

۳۲- پروژه عملی و ترسیم اشکال مکانیکی مدیریت لایه ها و اندازه ها

۳۳- آموزش کار با بخش Parametric و مدیریت انواع قیدها

۳۴- آموزش اندازه گذاری در یک پروژه

۳۵- آموزش استفاده ازدستورات Change ،Sketch و رسم جدول

۳۶- نهایی سازی نقشه و چاپ نهایی

شماره مجوز : ۸۰۰۰۹۳۰۵۸۸۸۱

نمونه فیلم های دیگری از این پکیج را اینجا ببینید:

این محصول شامل گارانتی طلایی سایت سریع آسان میباشد پس با اطمینان خرید نمایید

۱۰۲۰ دقیقه آموزش اتوکد ۲۰۱۸ سه بعدی نشر سینا

 


آموزش های مشابه

مشاهده همه
آموزش سریع زبان چینی در سفر
آموزش سریع زبان چینی در سفر

مدرس : اسحاق حیدری

0
01:57:21
0
قیمت دوره 30٪ 140,000 تومان 200,000
ادامه مطلب
مستر کلاس آموزش کامل فتوشاپ با زیرنویس فارسی
مستر کلاس آموزش کامل فتوشاپ با زیرنویس فارسی

مدرس : اسحاق حیدری

0
13:13:22
0
قیمت دوره 37٪ 170,000 تومان 270,000
ادامه مطلب
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو

مدرس : میلاد فتحیانی

0
19:14:50
0
قیمت دوره 29٪ 1,500,000 تومان 2,100,000
ادامه مطلب
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت

مدرس : میلاد فتحیانی

0
15:15:18
0
قیمت دوره 21٪ 1,500,000 تومان 1,900,000
ادامه مطلب

محصولات مشابه

مشاهده همه
آموزش جامع کریر هپ به زبان فارسی
آموزش جامع کریر هپ به زبان فارسی
قیمت محصول 147,000 تومان 159,000
ادامه مطلب
پکیج آموزش مهندسی مکانیک سیالات
پکیج آموزش مهندسی مکانیک سیالات
قیمت محصول 36٪ 125,000 تومان 195,000
ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

نظر درباره «»

    هنوز نظری برای این بخش ثبت نشده است
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید