آموزش اتوکد دوبعدی و سه بعدی ۲۰۱۷ نشر مهرگان

دوره کامل آموزش اتوکد ۲ بعدی و سه بعدی به زبان فارسی که توسط سریع آسان برای استفاده علاقه مندان به یادگیری آسان و روان اتوکد ارایه شده است.

آموزش فارسی اتوکد ۲۰۱۷ به زبان فارسی و شیوه مالتی مدیا بیش از ۳۶ ساعت آموزش تصویری‌ AutoCad ۲۰۱۷ همراه با نرم افزار اتوکد و پروژه های آموزش داده شده در ۲۹ فصل و بیش از ۲۵۰ عنوان و ۲۰۰۰ دقیقه آموزش از آشنایی با مفاهیم اولیه اتوکد و نقشه برداری تا تنظیمات حرفه ای نرم افزار در قالب ۳ دی وی دی آموزشی بصورت کاملا اورجینال محصول گروه نرم افزری داتیس و مهرگان

ویژگی های مجموعه آموزش اتوکد AutoCad 2017 فارسی

 •     دوره‌ی کامل آموزش AutoCad 2017
 •     آموزش اتوکد دو بعدی ۲D
 •     آموزش اتوکد سه بعدی ۳D
 •     عناوین جدید و توسعه یافته در نسخه ۲۰۱۷
 •     به همراه پروژه های آموزش داده شده
 •     همراه با نرم افزار AutoCad 2017 32 & 64 bit
 •     با گویش صریح فارسی ??
 •     ۲۹ فصل عنوان درسی
 •     سطح مقدملای و پیشرفته
 •     آموزش به شیوه مالتی مدیا
 •     شامل ۲۷۲ درس با عنوان مهم و کاربردی
 •     محصول اورجینال گروه نرم افزاری مهرگان و داتیس
 •     بیش از ۲۰۰۰ دقیقه آموزش فارسی

سرفصل های آموزشی اتوکد AutoCad 2D دو بعدی

 1.     فصل اول : مفاهیم اولیه اتوکد و نقشه برداری
 2.     فصل دوم : آشنایی با AutoCAD 2017
 3.     فصل سوم : شروع کار با AutoCAD 2017
 4.     فصل چهارم : مفاهیم بنیادی در اتوکد
 5.     فصل پنجم : ترسیمات دو بعدی
 6.     فصل ششم : ترسیمات دو بعدی
 7.     فصل هفتم : ابزار های کمک ترسیمی
 8.     فصل هشتم : دستورات ویرایش دوبعدی
 9.     فصل نهم : کنترل صفحه تصویر و هاشور زنی
 10.     فصل دهم : ویژگی های اجسام و مدیریت لایه ها
 11.     فصل یازدهم: قید گذاری موضوعات
 12.     فصل دوازدهم: متن و ویرایش متن
 13.     فصل سیزدهم : اندازه گذاری
 14.     فصل چهاردهم: مباحث تکمیلی در اتوکد
 15.     فصل پانزدهم: آشنایی با BIM 360 & Autodesk 360

سرفصل های آموزشی اتوکد AutoCad 3D سه بعدی

 1.     فصل اول : مفاهیم و اصول نقشه برداری سه بعدی
 2.     فصل دوم :دستورات سه بعدی صفحه تصویر (۱)
 3.     فصل سوم : دستورات سه بعدی صفحه تصویر (۲)
 4.     فصل چهارم : ترسیم اجسام سه بعدی
 5.     فصل پنجم :ایجاد مدل های حجمی از ترسیمات دو بعدی
 6.     فصل ششم :ابزار های کمک ترسیمی سه بعدی
 7.     فصل هفتم : ایجاد سطوح
 8.     فصل هشتم : ایجاد توری ها
 9.     فصل نهم :ویرایش ترسیمات سه بعدی
 10.     فصل دهم : نور
 11.     فصل یازدهم : مواد ورندر
 12.     فصل دوازدهم :متحرک سازی
 13.     فصل سیزدهم : تنظیمات کاغذ و چاپ ترسیمات سه بعدی
 14.     فصل چهاردهم : عناوین تکمیلی در اتوکد
 15.     فصل پانزدهم : عناوین جدید و توسعه یافته در AutoCAD 2017

عناوین آموزشی اتوکد AutoCad 2D دو بعدی

فصل اول : مفاهیم اولیه اتوکد و نقشه برداری

تاریخچه تهیه نقشه و آشنایی با نقشه های مختلف ساختمانی
آشنایی با شاخه های مختلف نقشه برداری
اصول کلی نقشه کشی ۱
اصول کلی نقشه کشی ۲
آشنایی با شرکت اتودسک و نرم افزار اتوکد
ویژگی های اتوکد چیست؟
ارتباط اتوکد با نقشه کشی صنعتی
ارتباط اتوکد با برق و الکترونیک
نقشه کشی برق ساختمان ۱
نقشه کشی برق ساختمان ۲
نقشه کشی برق ساختمان ۳
ارتباط اتوکد با لوله کشی
اتوکد در موبایل

فصل دوم : آشنایی با AutoCAD 2017

توکد چیست؟
آشنایی با محیط AutoCAD 1
آشنایی با محیط AutoCAD 2
آشنایی با محیط AutoCAD 3
انواع روش های اجرای دستورات
آشنایی با پنجره Commands
تغییر فضای برنامه از دوبعدی به سه بعدی و آشنایی با نوار منوها
شنایی با تایپ کردن دستورات
شخصی سازی در AutoCAD
آشنایی با سربرگ های فایل
آشنایی با Start tab

فصل سوم : شروع کار با AutoCAD 2017

ایجاد یک فایل ترسیمی
بازکردن یک فایل موجود
باز کردن فقط بخشی از یک ترسیم
معرفی کامل فقط نوار ابزار AutoCAD
ذخیره کردن فایل جاری و مدیریت چند فایل
تنظیم ذخیره خودکار و ذخیره یک فایل پشتیبان و افزودن اطلاعات به ترسیم
آشنایی با مکان نما
آشنایی با منوهای میانبر
سیستم مختصات کاربر
کنترل USC
انواع واحد های اندازه گیری
تنظیم واحد ترسیم و تنظیم معیار و جهت اندازه گیری زاویه ای
مقیاس و محدوده ترسیم
آشنایی با مختصات

فصل چهارم : مفاهیم بنیادی در اتوکد

آشنایی با نوار ابزار استاندارد در اتوکد
آشنایی با منوی Window
آشنایی با مختصات قائم مطلق،قائم نسبی،قطبی مطلق و قطبی نسبی
روش های ورود مستقیم مختصات
دستگاه مختصات -مدیریت نماها
تنظیمات دید دوبعدی و خاموش کردن دید پرسپکتیو تغییر نماد دستگاه مختصات
روش های انتخاب موضوعات (۱)
روش های انتخاب موضوعات (۲)
انتخاب ضمنی موضوعات مشابه و مضوعات رویهم افتاده
سفارشی نمودن فرایند انتخاب اشیا
علامت گذاری ترسیمات

فصل پنجم : ترسیمات دو بعدی

ترسیم اشکال هندسی
دستور Point
دستور Line
دستور Circle
دستور Arc
دستور Donut
دستور Region
دستور Ellipse

فصل ششم : ترسیمات دو بعدی

ترسیم اجسام ساده و مرکب
دستور Rectangle
دستور Xline
دستور Ray
دستور Revision Cloud
دستور PLine
دستور Polygon
دستور Boundary
دستور Spline
دستور Sketch
دستور Solid و Mline

فصل هفتم : ابزار های کمک ترسیمی

آشنایی با دستورات Ortho و Grid
ابزار Polar Tracking
ابزار Object Snap 1
ابزار Object Snap 2
ابزار Object Snap 3
ابزار Object Snap Tracking
دستور OSnap (سربرگ Snap and Grid)
دستور OSnap (سربرگ های Polar Tracking و Object Snap )
دستور OSnap (سربرگ های ۳D Object Snap ،Dynamic Input و Quick Propertise)
دستور OSnap ( سربرگ Selection Cycling )
دستور Group

فصل هشتم : دستورات ویرایش دوبعدی

دستورات Trim ،Break و Break at Point
دستورات Erase و Oops
دستورات Undo ،Redo و MRedo
دستورات Copy ،Array و Offset
دستورات Extend و Explode
دستورات Move و Rotate
دستورات Stretch و Lengthen
دستورات Mirror و Scale
دستورات Fillet و Chamfer
دستورات PEdit و Reverse
دستوراتSpline Edit
ابزار Quick Properties و دستور Properties
ویرایش موضوعات با استفاده از نقاط گیره
دستورات Join ،Change ،Redraw وRegen

فصل نهم : کنترل صفحه تصویر و هاشور زنی

تغییر بزرگنمایی ظاهری ترسیمات
تغییر موقعیت ظاهری ترسیمات
آشنایی با نوار ناوبری
آشنایی با دستور View
هاشور زدن سطح ۶
آشنایی با کادر محاوره ای Boundary Hatch
آشنایی با Gradient
ویرایش هاشور ها
آشنایی با دستور Wipeout

فصل دهم : ویژگی های اجسام و مدیریت لایه ها

دستور Color
دستور LineType
LWeight
آشنایی با لایه ها
ایجاد لایه ها
تغییر خصوصیت لایه ها
آشنایی با کادر Layer properties manager
تغییر لایه موضوعات
مطابقت دادن ویژگی ها بوسیله دستور Match prop
انتخاب موضوعات بوسیله ویژگی های آنها

فصل یازدهم: قید گذاری موضوعات

قیدگذاری هندسی
آشنایی با تنظیمات قیود هندسی
آشنایی با دستور AutoConstrain
آشنایی با نوار قیود هندسی
آشنایی با قیدگذاری ابعادی
آشنایی با دستورات مخفی سازی ، حذف و پارامتر های قیود

فصل دوازدهم: متن و ویرایش متن

ایجاد متن تک خطی
ایجاد متن چند خطی
آشنایی با رفع غلط املایی
تنظیمات سبک متن
درج علائم خاص و درج پاراگراف
متغیر سیستمیTexted
ویرایشگر متن اتوکد
ویرایش متون ، تغییر ابعاد نوشته ها و تغییر نقطه درج
جستجو و تغییر کلمات در متن
ویرایشگر متن MTEXT توسعه یافته

فصل سیزدهم : اندازه گذاری

اندازه گذاری سریع
تنظیمات اندازه گذاری موضوعات ترسیمی ۱ و ۲ و ۳
محاسبه فاصله افقی و عمودی
اندازه گذاری خطوط مورب،اندازه گذاری زوایا ،کمان و دایره
دستور Dimarc، Dim Radius و Dim diameter
دستور Dimjogged ، Dimordinate و Distance
آشنایی با دستورات Break ، Quick dimension و Dim Continue
آشنایی با دستور DimBaseline ،Inspect و Jogline
آشنایی با دستور Tolerance
آشنایی با دستور Qleader
دستور Dimcenter ،Dim Edit و بروز رسانی اندازه گذاری ها –

فصل چهاردهم: مباحث تکمیلی در اتوکد

آشنایی با ساختن Block
آشنایی با ساختن WBlock
درج Block و Wblock ساخته شده
ویرایش بلوک های درج شده
تجزیه ، حذف و تغیر نام بلوک
درج بلوک بصورت سطری ستونی و ایجاد یک فایل ترسیمی از یک بلوک
دستور Export وImport
تبدیل فرمت DWG به فرمت pdf
آشنایی با دستور Attach
ویرایش تصاویر درج شده و کم کردن حجم فایل های ترسیمی
آشنایی با دستور leader – آشنایی با دستور Multileader
آشنایی با دستور ID Point، ID و Measurgeoms
آشنایی با دستور Dist ، List ،Properties و Massprop

فصل پانزدهم: آشنایی با BIM 360 & Autodesk 360

شروع کار با Autodesk 360
آشنایی با Autodesk 360 بر روی موبایل
آشنایی با وب سایت Autodesk Exchange
عناوین جدید در Autodesk BIM 360 Glue
آشنایی با Autodesk BIM 360 Glue (استفاده از موبایل)
آشنایی با Autodesk BIM 360 Glue (تبادل اطلاعات)
آشنایی با Design Feed

عناوین آموزشی اتوکد AutoCad 2D سه بعدی

فصل اول : مفاهیم و اصول نقشه برداری سه بعدی

طراحی مدل سه بعدی مدل سازی سه بعدی
چرا مدل سازی کامپیوتری؟
کاربرد مدل سازی شبیه سازی و بازسازی سه بعدی کامپیوتری در پروژه های معماری و عمرانی
چرا پانوراما؟
چرا VRML؟
مراحل شش گانه مدل سازی سه بعدی کامپیوتری
مدل سازی سه بعدی
بررسی عملکردی نرم افزارها در بحث مدل سازی و مقایسه آنها
نورپردازی
نورپردازی در حوزه زیبایی شناسی
بکارگیری رنگ
چگونه سه بعدی می بینیم؟
رندر چیست

فصل دوم :دستورات سه بعدی صفحه تصویر (۱)

شروع کار با محیط سه بعدی
سیستم مختصات سه بعدی
آشنایی با View Cube
آشنایی با ۳Dorbit
دستور ۳dorbit
استفاده از دستورات Camera وPlan
استفاده از دستورات ۳DForbit و۳DCorbit
دستور ۳Dwalk
تغییر نقطه دید سه بعدی
آشنایی با دریچه های دید در محیط سه بعدی
استفاده از سبک های نمایش سه بعدی

فصل سوم : دستورات سه بعدی صفحه تصویر (۲)

آشنایی با نوار ابزار Visual Style
مدیریت Visual Style
ساخت فایل ویدئویی
ساخت تصاویر متحرک
ایجاد نماهای پرسپکتیو
فعال و غیر فعال کردن حالت پرسپکتیو

فصل چهارم : ترسیم اجسام سه بعدی

آشنایی با مدل های حجمی پایه
ترسیم مکعب و گوه
ترسیم هرم ، کره و استوانه
ترسیم دونات و مخروط
دستور Poly solid
ترسیم مارپیچ
انواع مدل سازی سه بعدی

فصل پنجم :ایجاد مدل های حجمی از ترسیمات دو بعدی

دستورات Thicken و Elev
دستورات Extrude و Revolve
دستور Loft
دستور Sweep
دستور Convtosurface
دستورات revsurf و Rulesurf
دو بعدی سازی از مدل های سه بعدی

فصل ششم :ابزار های کمک ترسیمی سه بعدی

آشنایی با متغیر OSnapZ و دستور UCSICON
حرکت دادن موضوعات در فضای سه بعدی
معکوس کردن و چرخاندن موضوعات
مقیاس گذاری موضوعات
تراز کردن موضوعات
ایجاد آرایه سه بعدی

فصل هفتم : ایجاد سطوح

ترسیم سطوح با استفاده از ۳Dface ، Pface و Planesurf
ترسیم چند خطی سه بعدی و ایجاد سطوح شبکه ای
ایجاد سطوح مقید و افزودن مرز به عناصر
ایجاد سطوح ترکیبی و ایجاد سطح بر روی لبه عناصر
آشنایی با دستور Surfoffset
بریدن و امتداد دادن سطوح
ایجاد مدل صلب و Nurbs سطوح
کار با رئوس بر سطوح
آشنایی با دستورات تجزیه و تحلیل سطوح
ایجاد سطح از طریق پروفیل

فصل هشتم : ایجاد توری ها

ترسیم Polygon با استفاده از دستور ۳Dmesh
ترسیم مکعب و مخروط با استفاده از دستور Mesh
ترسیم استوانه و هرم با استفاده از دستور Mesh
ترسیم کره ،گوه و تورس با استفاده از دستور Mesh
تنظیمات دستور mesh
آشنایی با دستورات Meshsmooth ، Meshsmoothmore ، Meshsmoothless و Meshrefined
افزایش و کاهش سختی لبه های عناصر توری و آشنایی با پنجره تنظیمات توری ها
امتداد، تقسیم و ادغام وجوه عناصر توری
آشنایی با دستورات Meshcap ، Meshcollapse ،MeshSpin و ConvToSolid
تبدیل عناصر به سطوح سه بعدی

فصل نهم :ویرایش ترسیمات سه بعدی

آشنایی با دستورات ویرایش
اصلاح طول ، گرد کردن گوشه ها و پخ زدن عناصر
تجزیه و کنترل مشخصات عناصر
ترکیب ، کم کردن و اشتراک احجام سه بعدی
تصویر نمودن نقاط و پاره خط بر روی سطح عناصر سه بعدی
آشنایی با دستور SectionPlane
تنظیمات دستور SectionPlane
آشنایی با دستور LiveSection ، SectionPlaneJOG و متغییر سیستمی DELOBJ
تغییر احجام با مقطع زدن و بریدن احجام سه بعدی
۱۰ .استخراج نمای دو بعدی از مدل های سه بعدی و درج یک نقش برروی سطوح سه بعدی
ویرایش موضوعات سه بعدی با استفاده از دستور بخش اول-SolidEdit
ویرایش موضوعات سه بعدی با استفاده از دستور SolidEdit-بخش دوم
ویرایش صفحات Mesh

فصل دهم : نور

آشنایی با نور پردازی
ایجاد نور نقطه ای و نقطه ای جهت دار
ایجاد نور جهت دار و جهت دار آزاد و ایجاد نور غیر خطی ،غیر خطی آزاد و نور راه دار
گزینه های مربوط به نور ها(۱)
گزینه های مربوط به نور ها(۲)
مدیریت منابع نور
تنظیم نور خورشید

فصل یازدهم : مواد ورندر

آشنایی با مواد
ویرایش مواد(۱)
ویرایش مواد(۲)
تخصیص و حذف مواد به عناصر
تنظیم بافت بر روی عناصر
تنظیمات پس زمینه صحنه
آشنایی با رندر و تنظیمات اولیه رندر
تنظیمات پیشرفته رندر
رندر نمودن صحنه
ذخیره نمودن صحنه به صورت تصویر
آشنایی با رندر سه بعدی و متن

فصل دوازدهم :متحرک سازی

آغاز به کار متحرک سازی
متحرک سازی بوسیله تلفیق اسلاید ها
متحرک سازی به روش Motion Path
متحرک سازی با استفاده از Show Motion

فصل سیزدهم : تنظیمات کاغذ و چاپ ترسیمات سه بعدی

تنظیمات Layout
آشنایی با سبک های چاپ و تنظیمات جدول سبک چاپ
ایجاد سبک چاپ مبتنی بر رنگ
ایجاد سبک چاپ مبتنی بر نام
تنظیمات صفحه کاغذ
پیش نمایش و چاپ ترسیمات

فصل چهاردهم : عناوین تکمیلی در اتوکد

آشنایی با Design Center
استفاده از موضوعات OLE
آشنایی با Action Recorder
ساخت و ضمیمه کردن فایل معیار ساخت
امنیت و رفع اشکال فایل ها
آشنایی با دستورات Import/Export
آشنایی با دستورات مربوط به تصاویر
آشنایی با دستورات قالب DWF
ایجاد یک فراپیوند
آشنایی با ماشین حساب در اتوکد
آشنایی با قابلیت Geographic Location

فصل پانزدهم : عناوین جدید و توسعه یافته در AutoCAD 2017

مهاجرت آرام
وارد کردن یک فایل PDF
اشیای Import شده از یک زیر لایه PDF
قابلیتهای گرافیک سه بعدی
پیشرفت جعبه دیالوگ در اتوکد ۲۰۱۷
ایجاد خطوط مرکزی و نشان مرکزی در اتوکد ۲۰۱۷
ضربه شئی مدل هماهنگی
پرینت سه بعدی

شماره شناسنامه اثر ۸-۱۳۳۹۴-۰۵۴۹۶۷

این محصول دیگر تولید نمیشود

از این پکیج استفاده نمایید: آموزش اتوکد ۲۰۱۸ نشر بهکامان (۲۵ ساعت)

آموزش های مشابه

مشاهده همه
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت

مدرس : میلاد فتحیانی

0
15:15:18
0
قیمت دوره 21٪ 1,900,000 1,500,000 تومان
ادامه مطلب

محصولات مشابه

مشاهده همه
آموزش ریزن (Reason) از صفر تا صد
آموزش ریزن (Reason) از صفر تا صد
قیمت محصول 11٪ 350,000 310,000 تومان
ادامه مطلب
آموزش پروژه محور جنگو
آموزش پروژه محور جنگو
قیمت محصول 10٪ 390,000 350,000 تومان
ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

نظر درباره «»

  هنوز نظری برای این بخش ثبت نشده است
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید