photoshop cs6

آموزش تصویری شروع به کار و یادگیری نرم افزار فتوشاپ Cs6

این آموزش تصویری راجب به شروع به کار و یادگیری اولیه نسخه جدید فتوشاپ Cs6 است که البته

این آموزش تصویری راجب به شروع به کار و یادگیری اولیه نسخه جدید فتوشاپ Cs6 است که البته برای نسخه های cc تا cs3, cs4,cs5 تا ۲۰۱۷ نیز کاربرد دارد. شامل نحوه باز کردن و ایجاد و ویرایش یک عکس در فتوشاپ، یافتن پالت های مختلف فتوشاپ و یادگیری اجزای لایه ها است که توسط دانشگاه میشیگان آمریکا تهیه شده است.

پیش از شروع به کار فرض می کنیم که شما آموزش تصویری کلیات نرم افزار فتوشاپ و ابزار کاربردی آن (مهم و ضروری) را فرا گرفته اید و بصورت اولیه با نرم افزار آشنایی دارید.

پالت ها Palettes

Example of Photoshop Palettesمقدمه ای برپالت

پالت(در تصویر نشان داده شده است)گروهی از ابزارهایی هستند که برای ویرایش ودستکاری تصویر شما استفاده می شوند.

فتوشاپ بیش از دوازده پالت دارد که می توانید با استفاده از منوی پنجره پالت مورد نظر خود را نشان داده یا پنهان کنید.

پالت هایی که در کنار نام هایشان علامت وجود داردنشان می دهند که در فتوشاپ باز هستند وانتخابشان آنها را پنهان می کند.

Window menu

 

 

Small Section of Tools Palette

پالت ها را پیدا نمی کنید؟ نگران نباشید…

ازپالت ها می توان در موارد مختلفی در فتوشاپ استفاده کرد.یک راه این است که چندین پالت را در یک پنجره دسته بندی کنیم وبرای آنها tabایجاد کنیم.

یک راه این است که چندین پالت را در یک پنجره دسته بندی کنیم وبرای آنها tab ایجاد کنیم.اگر به تصویر(نشان داده شده) نگاه کنیدمی بینید که در پشت پالت لایه هاtab برای کانال ها وپالت های مسیری که پشت پالت لایه ها گروه بندی می شوند وجود دارد. علاوه بر این پالت ها ممکن است در فضای کاری فتوشاپ خراب یا کم شوند وپیداکردن آنها سخت باشد. Palettesبه شکل آیکون در زیر ظاهر می شوندومی توانید با کلیک بر روی آیکون پالت آنها راگسترش دهید.

نکته مهم! اگر واقعا بدنبال یادگیری سریع و حرفه ای فتوشاپ هستید حتما معرفی ۴ تا از بهترین و جدیدترین بسته های آموزش نرم افزار فتوشاپ (زبان فارسی) را بخوانید!!

پالت ها را شخصی سازی کنید

برای اینکه از کار با فتوشاپ لذت ببرید،فضای کاری خود را سفارشی کنید.

فتوشاپ با چندین presets کاری انجام می شودکه هر کدام دارای پالت وگزینه های منحصر به فرد هستند.

شما می توانید فضای کاری خود را بارفتن بهWindow در منو،انتخاب فضای کاری،وانتخاب یکی ازpresets تغییر دهید.می دانید که پالت ها می توانند پنهان،آشکار وسازماندهی شوند.

شما می توانید(باکلیک بر روی تب پالت)حرکت کنید وپالت را درفضای کاری فتوشاپ خود قرار دهیدوبرای استفاده از آنهابعد از رفتن به پنجره منو، Workspaceوسپس New Workspaceرا انتخاب کنید.

پالتهای بیشتر…

ا گر چه ما تمام پالت ها را دراین راهنما پوشش نمی دهیم امااطلاعات بیشتری در مورد برخی پالت های استفاده شده از جمله ابزارها،گزینه ها،لایه ها، Adjustmentsو History فراهم کرده ایم. (مهم ترین ابزارها را در این پست آموزش می دهیم)

پالت ابزار

همانطور که ممکن است حدس زده باشیدپالت است که تمام ابزار فوق العاده فتوشاپ رادر بر دارداز راهنمایی های زیر برای یادگیری نحوه انتخاب ابزارها از پالت استفاده کنید.

Full Tools Palette ۱٫برای انتخاب این ابزار روی آیکون ابزار کلیک کنید.

Selected tool

۲٫مکان نما را روی آیکون ابزار قراردهیدتانام و(میانبر صفحه کلید)را نمایان کند.

Tools have alternate text

۳٫روی هر آیکون ابزاری که یک مثلث سفید در پایین دارد کلیک کنیدتا ابزارهای مرتبط زیر را نشان دهد.

Tools hidden under other tools

گزینه های موجود در پالت

در مورد پالت به عنوان sidekickبرای ابزار پالت فکرکنید.هرگاه یک ابزار را ازTools Paletteانتخاب کنید،پالت تمام گزینه های آن ابزار انتخابی را نمایش می دهد.برای مثال اگر شما ابزار تایپ را انتخاب کنید،گزینه های مربوط به متن مانند فونت،اندازه،نوع،رنگ وموارد دیگرنمایش داده خواهد شد.

Tools Options Palette

گزینه پالت در بالای پنجره فتوشاپ در زیر منو قرار دارد.اینها باعث می شوند تا شما به راحتی بتوانید ویژگی های tool’s را با استفاده از آنهاتنظیم کنید.

توجه کنید:اگر تا به حالToolsیاOptionsرا پیدا نکرده ایددر منو خود به قسمتWindowبرویدوابزار ها را انتخاب کنیدیاازلیست برای نشان دادن پالت های خود استفاده کنید.

 

Layers palette icon Adjustments palette icon لایه ها وتنظیمات پالت

پالت(پایین ،چپ)،تمام اطلاعات لایه های شما در پالت ذخیره وسازمان دهی می شود.این لیست تمام لایه هارا در یک تصویر نشان می دهدویک تصویر کوچک از محتویات لایه در سمت چپ نام لایه ظاهر می شود.شما از لایه پالت ها برای ایجاد،حذف،نمایش،کپی وادغام لایه ها استفاده می کنید.

تنظیمات پالت(در زیر)جایی که شما می توانیدتنظیماتی که می خواهید برای لایه ها انجام دهید انتخاب کنید.

پالت شامل تنظیمات مختلفی از جمله:نوردهی،تعادل رنگ،اشباع وروشنایی وکنتراست است.

Layers palette with Layers

Screenshot of Adjustments palette

Color palette iconپالت رنگ

پالت رنگ جایی است که شما در آن می توانیدرنگ های پیش زمینه وپس زمینه خود راانتخاب وتغییردهید.

در زیر تصویری از رنگ پالت را می بینیدواز دوجعبه پرشده که به صورت سیاه وسفید دیده می شوند یادداشت برداری کنید.

Color Palette در صفحه عکس دقت کنید که رنگ پیش زمینه جعبه بالایی است(سیاه)ورنگ پس زمینه جعبه پایینی (سفید)است.

روی آیکون فهرست در پالت رنگ کلیک کنیدتافضای رنگ را از RGBبهLab, Grayscale, CMYKوغیره تغییر دهید.

برای تغییر رنگ روی جعبه رنگ پیش زمینه وپس زمینه کلیک کنید.سپس از اسلایدر یا طیف زیر اسلایدر برای انتخاب رنگ جدیداستفاده کنید.اگر نمی خواهید از اسلایدر استفاده کنیدبر روی جعبه رنگ دوبار کلیک کنیدورنگ مورد نظر را انتخاب کنید.

Color picker

Color picker in Tools Palette همچنین با استفاده از این پالت رنگ کوچک که در ته ابزار پالت قرار داردرنگ های پیش زمینه وپس زمینه را انتخاب وتغییر دهید.

پالت تاریخچه  History Palette

 

History Palette icon تاریخچه پالت – ذخیره عکس فوری

پالت تاریخ مجموعه ای از تمام کارهایی است که در فتوشاپ انجام می دهیدوبه طور پیش فرض دارای ۲۰تغییر آخریست که برروی عکس انجام داده اید.هربار که تصویر راتغییر می دهیدیک حالت جدید به پالت تاریخ اضافه می شود.برای ایجاد یک حالت خاص بر روی نام آن وضعیت در paletee history greyed کلیک کنیدوتمام اقداماتی که بعد از آن صورت گرفته greyedوitalicizedمی شود.

History Palette - Current State History palette - previous state

 

تصویر چپ حالت فعلی واقدامات اخیر را نشان می دهدوتصویرراست باز گشت به حالت قبلی را نشان می دهد.

نکته مهم! به ابزارهای فتوشاپ نیاز دارید؟ ۷ تا از بهترین وب سایت های دانلود رایگان وکتور، براش، پترن و تکسچر فتوشاپ

نکته:اگر به حالت قبلی برگردیدوسپس یک اقدام جدید انجام دهید،تمام اقدامات وویرایش های قبلی را بصورت ضبط شده در این پالت دارید.

فرمانSnapshot اجازه می دهد تا یک عکس فوری درهرحالت palette history ازتصویر خود بگیرید.عکس جدید به فهرستی ازعکس های گرفته شده در بالای پالت تاریخ اضافه می شود.برای ایجاد یک عکس فوری:

۱٫حالتی را که می خواهید انتخاب کنید.

۲٫روی آیکنNew Snapshotدر پایین پالتHistoryکلیک کنید.

نکته: هنگام بستن فایل تصویری،عکس های فوری وحالت های موجوددر پالت تاریخ ذخیره نمی شوند.

ثبت دیدگاه